Blogi: Juha Ahvio, to 27.04.2017 22:17

Lausuntoni eduskunnan lakivaliokunnalle 27.4.2017 koskien kansalaisaloitetta äitiyslain säätämiseksi

Eduskunnan lakivaliokunnan kutsusta olin tänään antamassa valiokunnalle oman asiantuntijalausuntoni lakivaliokunnan käsittelyssä nyt olevasta kansalaisaloitteesta äitiyslain säätämiseksi. Uuden äitiyslain säätämiseen pyrkivän kansalaisaloitteen perusteluiden mukaan tällaista lakia tarvitaan, jotta ”lapsen synnyttäneen äidin naispuolisen kumppanin voidaan vahvistaa olevan lapsen synnyttäneen äidin ohella lapsen äiti silloin, kun lapsi on hankittu yhteisesti hedelmöityshoitojen avulla.”

Annoin äitiyslain säätämisen torjumista suosittelevan lausuntoni sekä kantaani laajemmin alaviitteineen perustelevassa kirjallisessa muodossa että suppeammassa suullisessa muodossa. Kirjallisen lausunnon pääsee lukemaan tämän blogin lopusta löytyvän linkin kautta. Lausuntopuheenvuoroni kuului seuraavasti:    

Käsiteltävänä olevan kansalaisaloitteen mukainen äitiyslaki haluaa muuttaa äitiyden käsitteen. Aloitteen mukaan äitiyden tulee olla luonteeltaan yhtä hyvin sosiaalinen rakennelma ja poliittis-oikeudellinen positiivinen sopimus kuin orgaanis-geneettinen ja objektiivisesti todennettavissa oleva todellinen asiaintila. Kansalaisaloite kiistää jälkimmäisen määritelmän normatiivisuuden ja kannustaa siten koko yhteiskuntaa määrittämään äitiyden käsitteen radikaalisti uudelleen. Aloitteen mukaan äitiyden tulee olla jotakin sellaista, jonka voi tiettyjen ehtojen täyttyessä perua. Kansalaisaloitteen edustaman sukupuolineutraalisuus- ja sukupuolten moninaisuus -genderideologian mukaisesti kansalaisaloite haluaa laillisen vahvistuksen myös sille, että mies voi olla äiti.

Tällaisen kansalaisaloitteen mukaista äitiyslakia ei tule säätää, koska äitiyslaki on sisäisesti ristiriitainen ja syrjivä. Ehdotetun lain mukaan ”Lapselle ei edelleenkään voida vahvistaa kuin kaksi oikeudellista vanhempaa”. Sosiaalista ja juridista vanhemmuutta korostavan lain omista lähtökohdista käsin tällainen rajaus kahteen on perusteettoman mielivaltainen eli monisuhteista vanhemmuutta syrjivä. 

Äitiyslakia ei tule säätää, koska se on ristiriidassa sosiobiologisten todellisuuksien kanssa. Lapset tarvitsevat molempia biologisia vanhempiaan ja lapset tarvitsevat äitiä ja isää, naista ja miestä, vanhemmikseen. Sosiobiologisiin tosiasioihin lukeutuu edelleen se, että ihmisen lisääntyminen riippuu miehestä ja naisesta ja se, että miehet ja naiset täydentävät psykofyysisesti toisiaan sekä se, että lapset tarvitsevat kestävän ehyessä suhteessa elävää äitiä ja isää. Jokaisella lapsella on jo annetusti vanhemmat ja jokaisella lapsella on oikeus vanhempiinsa, naiseen eli äitiin ja mieheen eli isään. Lapset ovat pitkään riippuvaisia hoivaajistaan ja heidän fyysinen, moraalinen ja kulttuurillinen kypsymisensä persoonallisesti yhteisvastuullisiksi toimijoiksi edellyttää jatkuvaa ja pitkää huolenpitoa ja ohjausta. Tähän kehitysprosessiin oma biologinen äiti ja isä, naisena ja miehenä, tuovat ainutlaatuiset panoksensa.

Kansalaisaloitteen tavoittelema juridis-sosiaalisen äitiyden geneettisestä äitiydestä erottava äitiyslaki säätäisi voimaan huonon kannustimen, joka heikentää lasten parhaan mahdollisen edun toteutumista. Lapsi tarvitsee isää ja äitiä, miestä ja naista vanhemmikseen. Tämä on lapsen kannalta ideaalitilanne, jota kohti ja jonka vahvistamiseksi tulee kaikin keinoin pyrkiä yhteiskunnallisesti ja lainsäädännöllisesti. Ei tule pyrkiä edistämään sellaisia hankkeita, jotka ohjelmallisesti kiistävät lasten kannalta parhaimman perhesosiologisen asiaintilan merkityksen ja tavoitteellisuuden.

Niissä valitettavan inhimillisissä arkielämän tosiasiallisissa tilanteissa, joissa lasten kannalta parhaat olosuhteet eivät voi toteutua, tulee pyrkiä kaikin keinoin mahdollisimman lähelle parhaita olosuhteita. Näin tulee menetellä esimerkiksi erilaisissa adoptiotilanteissa. Nämä poikkeusolosuhteet ovat kuitenkin poikkeuksia, jotka vahvistavat ideaaliolosuhteiden vaalimisen tärkeyttä. Poikkeuksista ei tule tehdä uutta normia.

Geneettisen vanhemmuuden pitäminen lähtökohtaisen ohjeellisena edistää lasten edun kannalta parhaan tilan säilymistä yhteiskunnassa. Vastakkaisia sukupuolia edustavien avovanhempienkin isyystunnustamisen tapauksessa ja silloinkin, kun hedelmöityshoidoissa on käytetty luovutettuja siittiöitä, lapsi saa miehen ja naisen vanhemmikseen, vaikka isä on tässä tapauksessa juridinen eikä geneettinen vanhempi. Sen sijaan naisparin osalta lapsen kannalta optimaalisin tilanne ei voi koskaan määritelmällisesti täyttyä. Tällaisia lopputuloksia ja niihin johtavia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä sekä sosiaalisia käytäntöjä ei tule suosia eikä edistää. Siksi ei myöskään tule säätää kansalaisaloitteen ehdottamaa uutta äitiyslakia.

Äitiyslakia ei tule säätää, koska laki on, kuten kirjallisessa lausunnossani lähdeviittein dokumentoin, ristiriidassa kattavien perhesosiologisten tutkimustulosten kanssa. Näiden tulosten mukaan paras kasvu- ja kehitysympäristö lapselle on biologisen isän ja äidin muodostama ehyt perhe. Tutkimusten mukaan etenkin naisparien suhteet ovat epävakaita kestoltaan ja jatkuvuudeltaan, eivätkä vertaudu naisen ja miehen muodostamien parien suhteisiin. Näin ollen kansalaisaloitteen esittämät edellytykset hedelmöityshoitojen osalta täyttyvät poikkeuksellisen riskialttiisti naisparien kohdalla.

Äitiyslakia ei tule säätää, koska se on ristiriidassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen määrittämän lapsen parhaan edun kanssa, kuten kirjallisessa lausunnossani tarkemmin perustelen. Lapsella on lähtökohtainen oikeus tuntea biologinen alkuperänsä, oikeus olla biologisten vanhempiensa kasvatettavana ja kasvaa oman biologisen sukunsa yhteydessä, sekä oikeus omata vanhempi molemmista sukupuolista. YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista lausuu selkeästi, että jokaisella lapsella on sitova ihmisoikeus biologiseen isäänsä ja äitiinsä. Sellaista äitiyslakia, joka asettaa tämän lähtökohtaisen lapsen edun ja ihmisoikeuden kyseenalaiseksi, ei tule säätää.

---------

Lue koko lausunto lakivaliokunnalle tästä linkistä: 

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 27.4.2017 koskien kansalaisaloitetta äitiyslain säätämiseksi (KAA 3/2016 vp)

Juha Ahvio to 27.04. 22:17

Kommentit: 1

Juha. pe 28.04.2017 15:30 0

Kun perhearvot ja sen käsite saadaan murrettua vihervasemmiston ja setan toimesta. Yhteiskunta hajoaa kuin korttitalo. Kuten tunnettua yhteiskunnan peruselementti on perhe. Sen tietävät kulttuurimarxistit, feministit, anarkistit ja muut hajotusvoimat. Kyseessä ei ole enää yhteiskunnan kehitys tai arvojen muuttuminen, vaan sen purkaminen alkutekijöihin, koska se on patriarkkaalisen ja valkoisen miehen aikaansaama historiallinen lopputulema, jonka perusmääritteet löytyvät itse Raamatusta asti. Kaikki tuo on pahinta, mitä liberaalit voivat vain kuvitella, sillä kaikki "ongelmat" johtuvat nimenomaisesti tuosta syystä. Siksipä pyörä täytyy keksiä uudestaan ja heittä se vanha pois. Se onko uusi parempi? Sillä ei ole mitään väliä, sillä ne jotka sitä moittivat ovat yksinkertaisesti väärässä.Kommentointi on tilapäisesti pois käytöstä ohjelmistopäivitysten vuoksi. Palvelimille tehtiin DDoS hyökkäys 26.10.2017 jonka johdosta palvelimet asennettiin uusiksi ja kommenntointiratkaisu joudutaan toteuttamaan eri tavalla. Pahoittelemme keskeytystä kommentoinnissa. Sillä välin kirjoituksia voi kommentoida Facebook sivullamme.

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

Sananvapaus uhattuna Suomessa ja somessa

pe 12.10. 20:50

Venäjä valmistautuu Airistolla

pe 28.09. 23:23

Trumpin nimittämä tuomari Brett Kavanaugh Soros-vehkeilyn kohteena

pe 21.09. 22:46

Kansalliskonservatiiviset Ruotsidemokraatit nousevat Ruotsissa

la 01.09. 10:25

Professori Petri Luomasen Puolimatka-kritiikki ei osu kohteeseensa

ke 22.08. 22:23

Kansalliskonservatiivinen Eurooppa nousee Unkarin ja Italian johdolla

la 18.08. 23:02

Onko meneillään kampanja pedofilian laillistamiseksi?

su 12.08. 20:12

Presidentti Trump nimittää jälleen tuomarin USA:n korkeimpaan oikeuteen

su 15.07. 12:03

Suomalainen sanan- ja mielipiteenvapaus orwellilaisen aivopesun kourissa

la 23.06. 17:03

Amerikkalaiset konservatiiviset kirkkokunnat Soros-solutuksen kohteina

ke 20.06. 17:42

blogit

Vieraskynä

Julkisen palvelun median arvopohja: Tanska

la 13.10.2018 23:10

Juha Ahvio

Sananvapaus uhattuna Suomessa ja somessa

pe 12.10.2018 20:50

Professorin Ajatuksia

Hiilinieluun keskittyminen olisi vanhentunutta metsäpolitiikkaa

ti 16.10.2018 22:33

Jukka Hankamäki

"Uusi normaali" toteutumassa myös Suomessa

to 11.10.2018 23:01

Petteri Hiienkoski

Kuka pelkää natseja?

su 09.09.2018 06:07

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Jätetäänkö nuoriamme kuolemaan?

ke 17.10.2018 01:12

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Eduskunta ei ole yhtiökokous hyvä Juha!

ti 16.10.2018 22:35

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Jani Toivola, vammaiset ja vihreä identiteettilässytys

to 20.09.2018 16:44

Heikki Porkka

Avoin raja Afganistanista Suomeen?

ke 10.10.2018 12:25

Olli Pusa

Aki Kangasharju ja asuntovirsi

pe 12.10.2018 23:29

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Yle asennekasvatuksen asialla

to 23.08.2018 14:57

Reijo Tossavainen

Punavihreä moraaliposeeraaja, faktantarkistaja ja JSN:n jäsen Johanna Vehkoo sai kunnianloukkaussyytteen

pe 12.10.2018 13:17

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Jonkin sortin sakkia

ti 16.10.2018 22:34

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40