Heteronuoret ahtaalla monessa koulussa - Kuka puuttuu seksuaaliseen häirintään?

Mikä on koulun vastuu heteronuoriin kohdistuvissa vastenmielisissä lähentely-yrityksissä?

Kotimaa ma 14.10.2019 22:38

MTV uutiset väitti viime viikon perjantaina sateenkaarinuorten olevan "ahtaalla monessa maassa" ja parin vuoden takaiseen kouluterveyskyselyyn perustuen suomalaisten sateenkaarinuorten kohtaavan "edelleen monenlaista syrjintää".

Uutisessa uskoteltiin suomalaisten sateenkaarinuorten kokevan terveytensä heteronuoria huonommaksi, heillä olevan myös enemmän ahdistusoireita ja kohtaavan enemmän väkivallan uhkaa ja koulukiusaamista.

MTV muisti niin ikään toistaa uutisessaan seksuaalivähemmistöjen lobbausjärjestön, Setan alati peräänkuuluttamaa "sukupuolen moninaisuutta", joka pitäisi "näkyä enemmän kouluopetuksessa".

Kuinka paljon heteronuoret joutuvat kohtaamaan kouluissamme syrjintää, uhkailua ja koulukiusaamista sateenkaarinuorten tai opettajien taholta, jotka ovat antautuneet vihervasemmiston suoltaman gender-ideologisen aivopesun vietäväksi? Onko sitä tutkittu?

Oikea Media uutisoi tammikuussa kokkolalaisesta koulusta, joka yritti pakottaa oppilaita katsomaan homoerotiikkaa kahden uhkauksen voimalla: Jos oppilas lintsaisi elokuvan katsomisesta, katsottaisiin se luvattomaksi poissaoloksi. Sen päälle oppilas joutuisi maksamaan 10 euron "sakon".

Oikean Median saamien tietojen mukaan Keski-Suomen harvaanasutuimman kunnan, Multian, yläaste on ummistanut silmänsä koulukiusaamiselta ja seksuaaliselta häirinnältä, kun se on sallinut jo usean vuoden ajan koulussa opiskelevan ulkomaalaistaustaisen pojan lähestyä luokkatovereitaan hiplaten, härnäten ja nimitellen eikä ole puuttunut siihen.

Epämiellyttäväksi koettua koskettelua ja lähelletulemista on tapahtunut muun muassa välitunneilla, uimahallissa ja monissa sellaisissa kohtaamistilanteissa, joissa se on selvästi tulkittu (sana sensuroitu käräjäoikeuden päätöksellä)seksuaaliseksi häirinnäksi, sillä kiusattujen poikien mukaan kyseinen henkilö (loppu sensuroitu varmuuden vuoksi koska on mahdotonta tietää mitä  faktoja saa ilmaista ja miten).

Koulussa ja kiusattujen perheissä on vallinnut kauan jo tulehtunut ilmapiiri, kun pojan terrorisoivista lähentely-yrityksistä on useasti kerrottu rehtorille ja luokanvalvojalle, mutta koulu on osoittautunut täysin hampaattomaksi, kun se ei kykene eikä ilmeisesti edes halua puolustaa hämmennyksissä olevia oppilaitaan mielivaltaiselta käyttäytymiseltä, joka häiritsee jo oppimisilmapiiriäkin.

Ahdistelun kohteeksi joutuneet oppilaat kertovat, että koulu on sen sijaan uhannut heitä koulusta erottamisella, nimittänyt "rasisteiksi", tehnyt heistä "kiusaajia" ja "haukkujia", kehottanut "pitämään turvaväliä" häiritsevään oppilaaseen ja selittänyt sietämättömän käytöksen olevan vain "oppilaan tapa, johon on sopeuduttuva".

Onko jokaisessa perheessä syytä viimeistään nyt pohtia, onko kouluissa jo yleisemminkin alettu omaksua "punavihreä diktatuuri" ja Setalle tyypillinen kaksinaismoralistinen ajattelutapa.  (Tämä kohta/kappale sensuroitu käräjäoikeuden päätöksellä) 

Mikä on koulun vastuu, kun se syyttääkin häirinnän kohteeksi joutuneita oppilaita, mikäli he eivät hyväksy (tämä kohta sensuroitu käräjäoikeuden päätöksellä) ?

Härnäämisen ja tungettelun kohteeksi joutuneet pojat ja heidän vanhempansa korostavat, että opettajat eivät ymmärrä tai halua ymmärtää tilanteen vakavuutta.

(tämä kohta/kappale sensuroitu käräjäoikeuden päätöksellä) , joka saattaa joissakin tilanteissa näyttää luokkatovereilleen vaikka sukuelintään?

Vastausta koulun harjoittamaan erikoiseen positiiviseen erityiskohteluun täytyykin siis lähteä etsimään esimerkiksi koulua ja kiusaajaa mahdollisesti "yhdistävistä tekijöistä".

Ulkomaalaistaustaisen pojan "tapa, johon on sopeuduttava" ja koulun määräämä "turvavälin pitäminen" voivat ehkä selittyä sillä, että hänen vanhempansa tunnetaan poliittisesti aktiivisina julkisuuden henkilöinä, joilla on kunnassa vaikutusvaltaa.

Koulun rehtori on puolestaan Seminaarinmäen mieslaulajien eli tuttavallisemmin Semmareiden, perustajajäsen ja johtaja, opettaja Reima Viitala ja kuuluu puolisonsa, Satu Olkkosen kanssa paikallisen Multiaista satoa -kulttuuritapahtuman järjestäjiin.

(tämä kohta sensuroitu käräjäoikeuden päätöksellä) (tämä kohta sensuroitu käräjäoikeuden päätöksellä) (sanoja sensuroitu käräjäoikeuden päätöksellä) säännöllisesti keikkuva vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto, joka muistetaan huolettomasta ja estottomasta esiintymisestään muun muassa Ruotsin vihreiden vieraana tukholmalaisella King Kong -****klubilla, Europride-tapahtuman jatkoklubilla, missä hän paidattomana läiski toista miestä takapuolelle ja poseerasi drag-artistien kanssa.

Ihmetystä herättää hieman myös se, miksi juuri Setan edeltäjää, seksuaalipoliittista yhdistystä Sexpoa perustamassa ollut, entinen demarinaispresidenttimme Tarja Halonen lähetti tervehdyksensä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 kunniaksi Multiaista Satoa 2017 -tapahtumaan.

Mitenkään ei näin ollen voi välttyä ajattelemasta, että fanaattinen seta-aktivismi ja monikulttuurisuuden yltiöpäinen ihannoiminen on sumentanut tässäkin koulussa terveen järjen käytön turvallisen koulu- ja kasvuyhteisön kustannuksella.

Jokaisen oppilaan on saatava olla rauhassa koulussa. Koulun ensisijainen tehtävä on antaa oppilaille tasapainoinen kasvurauha ja tukea tyttöjen kasvua naisiksi, ja poikien kasvua miehiksi.

Koulun ja opettajien tehtävä on puuttua heti kaikenlaiseen kiusaamiseen viittaavaan. Varmasti jokainen opettaja ja rehtori tietää, että siinä vaiheessa, kun opettaja tiedostaa kiusaamisen tai hänet kutsutaan paikalle ratkaisemaan asia, on kiusaamista yleensä tapahtunut jo pitkän aikaa ja tilanne on edennyt liian pitkälle.

Julkisuudessa on viime aikoina toistuvasti käyty paljon keskustelua koulukiusaamisesta. Perustuslain mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus myös henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.

Keskusteluun olisi nostettava myös (tämä kohta sensuroitu käräjäoikeuden päätöksellä) suunnalta tuleva ahdistelu. Eikö sekin ole kajoamista henkilön koskemattomuuteen?

Kouluyhteisössä opettaja edustaa aikuisuutta, pedagogista asiantuntijuutta ja ylläpitää luokkansa hyvää ilmapiiriä. Hänen odotetaan puuttuvan yhteistä toimintaa häiritseviin tilanteisiin, kiusaamiseen ja syrjivään käyttäytymiseen.

Oikeudenmukaisuus opettajan toiminnassa ilmenee siinä, miten hän ratkaisee konfliktitilanteita. Erityisesti siihen kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä syrjinnän ja suosimisen välttäminen.

Toteutuuko silloin aito yhdenvertaisuus, jos ja kun koulu ei pidä oppilaan häiriintynyttä käyttäytymistä sopimattomana ja rangaistavana, vaan ilmeisesti poliittisen korrektiuden pakottamana tekeekin heteroista kantasuomalaisista pojista syntipukkeja ja uhkaa koulusta erottamisella?

 

 

EDIT 23.1.2020: Artikkelista poistettu yksi kappale, jossa oli uutisen kannalta turhaan henkilöihin epäsuorasti viittaavaa tietoa.

 

EDIT 4.11.2023: Artikkelista poistettu Keskisuomen käräjäoikeuden tuomiossaan 6.10.2023 epämääräisesti määrittelemät ilmaisut. Suomen laista tai kyseisestä tuomiosta ei löydy mitään yksiselitteistä listaa kielletyistä ilmaisuista tai sanoista, joten kaikki julkisille alustoille kirjoittavat henkilöt pidetään tarkoituksella jatkuvassa pienessä pelossa siitä tuleeko mahdollisesti valituista sanoista syyte ja tuomio. Sen on tarkoitus johtaa toivotunlaiseen ennakkosensuuriin, jossa ihmiset jättäisivät varmuuden vuoksi kirjoittamatta ajatuksiaan auki ja vaikenisivat rangaistuksen pelossa. Vain yleisesti kivoina pidettyjä ajatuksia saa tuoda julki - kaikki muu on arpapeliä sen suhteen ketä milloinkin halutaan mielivaltaisesti sensuroida ja rangaista vääristä ajatuksista. 

Tuomion keskeisenä ajatuksena tuntui olevan, että julkisesti ei saisi kirjoittaa mitään sellaista, mikä on omiaan aiheuttamaan negatiivisia tunteita jotakin tiettyä ryhmää kohtaan. Se tarkoittaa käytännössä, että yhteiskunnassa ja tuomioistuimissa voidaan mielivaltaisesti valita suojattuja ryhmiä, joiden toiminnan tai arvovalintojen kaikenlainen arvostelu on rangaistusten uhalla kiellettyä - koska arvostelu ja siihen liittyvät sanavalinnat voivat aina aiheuttaa negatiivisia tunteita kyseistä ryhmää kohtaan. Ja toisaalta tuomioistuimet voivat valita mielivaltaisesti myös ryhmiä, jotka eivät nauti mitään vastaavaa suojelua. Päätöksenteko ja tuomiot ovat asiassa täysin mielivaltaisia ja heiluvat lähinnä yleisen mielipiteen mukaan tällä hetkellä. Ja yleistä mielipidettä puolestaan ohjaavat vahvasti media sekä erilaiset etu- ja lobbausjärjestöt.  Asiaan vaikuttaa vahvasti myös koko tuomioistuinviraston kaikille tasoille pesiytynyt DEMLA - poliitista agendaa ajava aktivistijuristien joukkio. 

On mahdotonta välttyä ajatukselta, että jokin DEMLA-joukkio ensinnäkin tarkoituksella ajaa Suomen lakeihin sellaisia muutoksia, jotka ovat hyvin tulkinnanvaraisia ja epämääräisiä - ja toisaalta nimittävät tuomioistuinten ja syyttäjien virkoihin niin paljon omia aktivistejaan kuin mahdollista, jotka sitten soveltavat näitä epämääräisiä kohtia vain ja ainoastaan oman agendansa määräämään suuntaan ja omien poliittisten muutostensa ajamiseksi yhteiskunnassa.  

 

EDIT 12.12.2023
Poisettu lisää "vääriä" lauseita ja sanoja Oikeusrekisterikeskuksen päätöksellä, joka palautti asian Ulosottovirastoon, joka puolestaan tarkistaa onko päätöstä noudatettu. Ei siis riitä, että lauseista poistetaan ne yksittäiset sanat joiden perusteella lauseet oli tulkittu solvaaviksi, vaan koko lause pitää poistaa Suomessa vuonna 2023. No, ei jaksa tästä artikkelista tällä kertaa nyt enempää. Sananvapausmaksuja maksettu ja tekstejä sensuroitu. 

 

Artikkeli alkuperäisessä sensuroimattomassa muodossaan löytyy internetin arkistoista Suomen ja EU:n ulkopuolelta ja on osa internetin historiaa.

 

Tytti Salenius ma 14.10. 22:38

Pääuutiset

blogit

Tapio Puolimatka

Miksi lähdin ehdolle europarlamenttivaaleihin?

ti 23.04. 22:16

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04. 15:30

Juha Ahvio

Frank Herbertin Dyyni ja tekoälyuhka

la 13.04. 00:17

Olli Pusa

Eläkeindeksin leikkaaminen

ti 09.04. 13:56

Heikki Porkka

Suomi sanojen vankina - manipulointia Ylen tapaan

to 28.03. 13:04

videot