Vasemmistopuolueiden huoli ja teot räikeässä ristiriidassa keskenään vanhusten hoivakotiepisodissa

Kaksinaismoralistisista arvoista tunnetuilla kokoomuksella ja vasemmistopuolueilla vakavia kytköksiä vanhusten hoidon laiminlyönteihin

Kotimaa ke 30.01.2019 22:22
kuvituskuva: pixabay

Keskustelu on kuohunut voimakkaasti viime perjantaista lähtien valvontavirasto Valviran toistaiseksi sulkeman Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Caren laitoksen Hoivakoti Ulrikan ympärillä.

Hoivakotia epäillään useista epäkohdista ja vakavista laiminlyönneistä. Yhden hoivakodin asukkaan epäillään jopa kuolleen viime syksynä hoitovirheen seurauksena sosiaaliasiamieheltä aluehallintovirastoon tulleen ilmoituksen mukaan.

Kunta vastaa nyt yksikön toiminnasta, riittävästä henkilökunnasta ja siitä, että jokaisessa vuorossa on oma vastuuhenkilö.

Hyvän hoidon toteuttamatta jättäminen ei ole ollut yhtiön virhe, vaan sen "toimintamallin ydin".

Ylen laajassa selvityksessä paljastui 14 kaupunkia ja 16 hoivakotia, joissa hoivakoteja valvova viranomainen eli aluehallintovirasto (avi) on edellyttänyt Esperiltä havaitsemiensa epäkohtien korjaamista.

Esperi Care tuottaa hoitopalveluita myös sotainvalideille ja nyt on luonnollisesti herännyt myös huoli sotainvalidi ja -veteraaniasiakkaiden turvallisuudesta ja palvelun laadusta.

Tiistaina julkaistu sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn vuoden vaihteessa tekemä kysely Attendo-konsernissa työskenteleville tehyläisille paljastaa puutteita ja samankaltaisia ongelmia myös hoivajätti Attendossa - sitä tukevat Ylen ja Iltalehden tekemät selvitykset.

Niin ikään Mehiläisellä on "omat ongelmayksikkönsä".

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Vanhuspalvelujen tila -seurantatutkimuksen mukaan yksityiset palveluntuottajat ovat kuitenkin julkisia yksiköitä parempia tehostetussa palveluasumisessa lähes kaikilla laatumittareilla ja usein vielä selvällä marginaalilla.

Laskelmat perustuvat kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden Vanhuspalvelujen tila -tutkimuksen toimintayksikkökyselyyn antamiin vastauksiin vuonna 2018.

Miksi siis vanhusten riittämätön hoito ja huono kohtelu rajoittuisivatkaan vain muutamiin yksittäisiin laitoksiin?

Tosi asia on se, että vanhustenhoidossa on ilmennyt viime aikoina paljon puutteita niin tehostetuissa palveluyksiköissä, kotihoidossa kuin myös julkisella sektorilla. Tasaisin väliajoin joudumme lukemaan vanhusten hoidon laiminlyönneistä ja jopa tahallisen tuntuisista kuoleman tuottamuksista.

Uutisissa on vuodesta toiseen kerrottu kotoa löydetyistä, huonokuntoisista ja lähes heitteillä olevista vanhuksista.

Kotihoidon asiakasmäärien kasvu kiihtyy - kolmasosa vanhuspalvelujen henkilöstöstä työskentelee kotihoidossa ja kotihoidon asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia.

"Tällä hetkellä vanhuspalveluissa nimenomaan kotihoidon henkilöstön kuormitus kasvaa”, toteaa johtava asiantuntija Sari Kehusmaa THL:sta.

"Ongelma on myös julkisella puolella", kirjoittaa Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Seppo Varjus.

"Vanhukset kärsivät kotiensa vankeina. Monelle voimattomalle kodista on tullut helvetinloukko. He voivat puolitajuttomina, ajan tajunsa kadottaneina vain odottaa hoitajien pikaisia pistäytymisiä. Tuurista ja kunnasta riippuu, jääkö niitä väliin. Syynä on, että tavallisten ihmisten eläkkeet ja julkiset rahat eivät kunnon palveluihin nytkään riitä ja tulevaisuudessa on vielä pahempaa", Varjus arvioi ja uskoo ongelmien koskettavan jo tuhansia vanhuksia muistuttaen mieleen hiipivistä ajatuksista, millaisia viimeiset vuodet tulevat olemaankaan, kun "leikkurit taas heilahtavat" ja vanhuksia on yhä enemmän.

Hän näkeekin vanhusten asioiden olevan tulevissa eduskuntavaaleissa "dynamiittia".

"Se on sadoilletuhansille äänestäjille konkreettinen huoli. Esperi-skandaalin osuminen juuri sote-uudistuksen muutenkin vaikealle loppusuoralle on painajainen hallitukselle ja uusi naula soten arkkuun."

Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi marraskuussa selvityksen, jonka mukaan joka toinen vastaajista arvioi vanhuspalvelut riittämättömiksi.

Kunnallisalan kehittämissäätiön selvityksen mukaan vanhustenhuollossa tyytyväisyys on selvästi yhteydessä asuinpaikkaan. Vanhuspalveluiden riittävyys vähenee maaseudulta kaupunkeihin ja myös pohjoisesta etelään siirryttäessä.

Pääkaupunkiseudun luvut ovat kriittisimmät, selvä enemmistö (57 %) pääkaupunkiseudun asukkaista arvioi vanhuspalvelut riittämättömiksi.

Huomionarvoista on myös se, että poliittinen kanta vaikuttaa.

Enemmistö (57 %) keskustan kannattajista arvioi vanhuspalvelut kotikunnassaan riittäviksi. Kokoomuksen kannattajista näin ajattelee lähes joka toinen (48 %). Sen sijaan enemmistö perussuomalaisten (56 %), SDP:n (56 %) ja vasemmistoliiton (56 %) tukijoista ilmoittaa, että vanhuspalvelut kotikunnassa ovat riittämättömiä tarpeeseen nähden.

Tiistaiaamuna tuli tieto Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohannin irtisanoutumisesta. Hetkeä myöhemmin iltapäivällä Ilta-Sanomien tietojen mukaan Aarnio-Isohanni jätti myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n.

"Pakkorako", kiteyttää Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala ja korostaa kohun nostavan jälleen esille sen, "miten pieni sisäpiiri sote-maailmassa pyörii, kun isoja rahoja jaetaan":

"Kokoomus on hyvin edustettuna."

Tuoreet hoivakoti- ja päiväkotikohut ovat nolo isku vaaleihin valmistautuvalle kokoomukselle, kirjoittaa puolestaan Iltalehden politiikan toimittaja Tommi Parkkonen ja viittaa sillä Helsingin Sanomien tiistaina paljastamaan yksityiseen Ankkalampi-nimiseen päiväkotiketjuun, jota on pyörittänyt kokoomuspoliitikko ja jolla on useita ilman asianmukaisia lupia toimineita päiväkoteja Helsingissä.

Kuten Parkkonen itse toteaa, hän "huolettomasti heittelee varhaiskasvatukseen ja soteen liittyviä kokoomusnimiä vanhaa lastenlaulua mukaillen": "Piiri pieni pyörii, kokoomus siinä hyörii. Vasemmiston sormet sanoo so so so, kokoomuksen kiiltonahkakengän kannat ko ko ko.”

Verkkolehti Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko haluaakin uskotella, että sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ovat saaneet Esperistä "vaaliaseen" ja ovat tapauksen ympärillä tapahtuvan "kuohunnan poliittisia voittajia".

Myös vihreistä yritetään maalailla nimenomaan vanhusten asemasta kiinnostuneita ja hyvästä hoidosta aidosti huolissaan olevia ongelmien ratkaisijoita.

Onko yllätys kuitenkaan, että kaksinaismoralismista tunnetun vasemmiston hallitsema Tradekan omistama sote-yhtiö Med Group tekee tiivistä yhteistyötä Esperi Caren kanssa. Nimittäin samaan aikaan kun vasemmistopuolueiden edustajat arvostelevat ja moukaroivat Esperi Caren toimintaa, spd:n ja vasemmistoliiton edustajat käyttävät ylintä päätösvaltaa Osuuskunta Tradekassa.

Tradeka on perinteinen vasemmistoliiton ja spd:n vaalirahoittaja.

Osuuskunta Tradekassa ylintä päätösvaltaa käyttävän edustajiston jäseniä ovat muun muassa kansanedustajat Eero Heinäluoma (sd), Paavo Arhinmäki (vas), Antti Lindtman (sd), Maria Guzenina (sd) ja Li Andersson (vas).

Edustajistoon kuuluu ilman muuta myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.

Huolimatta omasta räikeästä voitontavoittelusta Tradekan päätöksenteossa ja sitä kautta väistämättömän tiiviistä yhteyksistä Esperi Caren tapaukseen sdp:n kansanedustaja Maria Guzenina uskaltaa nostaa vanhan hallitusriidan esiin ja jeesustella blogissaan "Suomen jättävän vanhuksensa kerta toisensa jälkeen heitteille".

”Jos pääministeripuolue kokoomus olisi vuonna 2012 suostunut kirjaamaan sdp:n ehdottaman vanhusten hoiva-asumisen minimihoitajamäärän lakiin, olisivatko vanhustemme asiat nyt paremmin”, Guzenina pätee blogikirjoituksessaan ja paheksuu kahteen kertaan oikeistopuolueita.

"Ottaa sydänjuuria myöten lukea vanhusten ympärivuorokautisen hoivan piirissä tapahtuneista laiminlyönneistä hoivayhtiö Esperi Caressa", hän tunteilee.

Varmasti "ottaa sydämestä", kun hänen mainitsemansa "moraalia vahvempi voima, ahneus" osuukin omaan nilkkaan ja tulee ilmi ylintä päätösvaltaa Tradekassa käyttävänä edustajiston jäsenenä.

Maria Guzenina (sd) on koulutukseltaan ylioppilas ja toimi Kataisen hallituksen peruspalveluministerinä kesäkuusta 2011 toukokuuhun 2013.

Oman uskottavuutensa Guzenina todistaa vuonna 2005 julkaisemalla "teoksellaan" Parisuhteen puuhakirja, jossa hän kehottaa "ottamaan selvää, onko hän se oikea ja panemaan parisuhteen kevyeen puristuspenkkiin".

"Tu­li­sie­lui­nen tasa-ar­vo­tais­te­li­ja" muistetaan hyvin sukupuolineutraalin avioliittolain ja turvapaikanhakijoiden "uutteruuden" puolestapuhujana sekä perussuomalaisten piikittelijänä.

Perussuomalaiset on tehnyt lukuisia toimia ja esityksiä ikääntyneiden aseman ja vanhustenhuollon parantamiseksi.

Perussuomalaisten kansanedustaja, perushoitaja ja geronomi (AMK) eli ikääntyneiden sosiaali- ja terveydenhuoltoon erikoistunut vanhustenhoitaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen on pitänyt vanhusten asioita kiitettävästi esillä kansanedustajana jo vuodesta 2011.

"Vanhusten asiat ovat perussuomalaisille tärkeitä, ja me myös viemme niitä eteenpäin eduskunnassa.

Perussuomalaiset on vanhusystävällinen puolue ja perussuomalaiset pitävät omistaan huolta", Juvonen korostaa.

"Asioita ei ole ajateltu eikä nähty kauaskantoisesti. On tehty säästöjä, jotka ovat nyt tulleet sitten vastaan. Nyt olemme tilanteessa, jossa ratkaisut satuttavat ja aiheuttavat vanhuksissa turvattomuutta, heitteillejättöä, yksinäisyyttä, epätoivoa ja jopa suoranaisia potilasvahinkoja", perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen moitti vanhusten laitoshoivapaikkojen alasajoa viime elokuussa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan, Leena Meren mukaan vanhustenhoidon tila on jo pitkään ollut kriisissä.

"Hallitus ei ole tehnyt mitään parantaakseen asiaa. Toteuduttuaan sote-uudistus vain heikentäisi tilannetta entisestään", Meri toteaa.

Perussuomalaiset leikkaisivat vaihtoehtobudjetissaan tuntuvasti muun muassa haittamaahanmuuton ja kehitysavun aiheuttamista kuluista. Näillä säästöillä parannettaisiin esimerkiksi vanhuspalveluita ja eläkeläisten asemaa.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kutsui oppositioryhmien puheenjohtajat keskustelemaan välikysymyksen jättämisestä ja kaikki oppositiopuolueet olivat mukana keskiviikkona aamupäivällä.

Oppositioryhmät hyväksyvät välikysymyksen tarkan muotoilun ryhmäkokouksissaan torstaina. Välikysymys luetaan perjantaina. Sen jälkeen hallituksella on kaksi viikkoa aikaa vastata välikysymykseen.

Perussuomalaiset olivat valmiita yhteistyöhön välikysymyksessä, vaikka yksikään oppositiopuolue - sdp mukaan lukien - ei antanut tukea perussuomalaisille eikä lähtenyt viime viikon tiistaina edes neuvottelemaan perussuomalaisten ryhmän kanssa yhteisestä välikysymyksestä koskien sisäistä turvallisuutta - mittauttaakseen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen luottamuksen.

"Kun lastemme hätä tuli esiin seksuaalirikosuutisoinnin yhteydessä, muut oppositiopuolueet kieltäytyivät yksi kerrallaan edes neuvottelemasta sisäisestä turvallisuudesta", Meri huomauttaa.

Sama kaava toistui jo joulukuun alussa 2018, kun perussuomalaiset ensimmäisen kerran haastoivat muun opposition välikysymykseen sisäisestä turvallisuudesta.

"Perussuomalaisten mielestä hallitus on surkeasti epäonnistunut turvapaikkapolitiikassa, kotoutuksessa, kansalaisten suojelussa, yhteiskuntarauhan säilyttämisessä ja erityisesti lastemme suojelussa. Tällä kaudella on esimerkiksi nähty ensimmäinen terrori-isku Suomessa ja seksuaalirikokset rehottavat", perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri muistutti viikko sitten.

"Ilmeisesti oppositiossa ollaan tyytyväisiä hallituksen linjaan ja katsotaan, että turvallisuustilanne on hyvä ja tarvittavat toimenpiteet on tehty."

Leena Meri painottaakin, että perussuomalaisilla kansalaisten hätä ja heidän asioidensa hoito menevät aina puoluepolitikoinnin edelle.

"Onkin siis harmi, että viikko sitten ei tultu edes paikalle, kun aiheena oli vähintään yhtä tärkeä lastemme turvallisuus."

Perussuomalaisten kansanedustajat Ville Tavio ja Arja Juvonen ovat tiistaina jättäneet lisäksi hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien vanhusten laitoshoidon laadun parantamista.

"Mitä hallitus aikoo tehdä huolehtiakseen siitä, että vanhusten hoivapalveluiden kilpailutuksessa korostetaan laatukriteerejä?" Tavio ja Juvonen kysyvät peräänkuuluttamalla sitä, miksi raha menee laadukkaan hoidon edelle.

Näistä ongelmista on puhuttu vuosia ja iäkkäiden ihmisten hoitoa on kauhisteltu, mutta se ei ole yltänyt päättävien poliitikkojen korviin, saatikka teoiksi asti.

Keskustelua väestömme ikääntymisestä ja maatamme rakentaneiden vanhusten kasvavasta määrästä on laaja-alaisesti hyväksytyn poliittisen korrektiuden nimissä pilkattu ja tukahdettu asettamalla turvapaikanhakijat etusijalle kuvittelemalla, että "tur­va­pai­kan­ha­ki­jat eh­ti­vät teh­dä pit­kän työ­u­ran ja paik­kaa­vat työl­lis­tyessään vä­es­tön ikään­ty­mi­sen ai­heut­ta­maa vi­nou­maa".

Taas kun vaalit ovat tulossa, hallitus selittelee ja oppositio syyttää.

Samalla hukkuu ongelmien varsinainen viesti, hätähuuto vanhustemme oikeuksien puolesta.

Valvira julkaisi vuonna 2016 kyselynsä tulokset, jossa se oli selvittänyt vanhusten kaltoinkohtelua sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä.

Peräti 93 % kyselyyn vastanneista oli havainnut vanhusten kaltoinkohtelua.

Iltalehti uutisoi vuoden 2016 alussa, kuinka samaan aikaan Tampereen kaupunki lakkautti sotasairaalanakin palvelleen Tampereen Kaupin geriatrisen sairaalan ja otti sairaalakiinteistön kokonaisuudessaan turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuskäyttöön.

Geriatrinen sairaala ja vastaanottokeskus olivat toimineet samassa kiinteistössä syksystä 2015 saakka. Kaupin sairaalan seinille oli kiinnitetty runsaasti arabiankielisiä toimintaohjeita.

Äitiänsä tapaamaan tullut tytär piti vanhuspotilaiden siirtoa turvapaikanhakijoiden tieltä "kornina":

"Reporankana makaavia vanhuksia ryhdytään kärräämään sinne tänne, jotta saadaan tilaa turvapaikanhakijoille. Nuoret miehet ramppaavat sairaalan käytävillä, hölisevät kovaan ääneen, räpläävät kännyköitä ja paiskovat ovia. Samaan aikaan huoneissa makaa sairaita vanhuksia, joista osa tekee kuolemaa."

Hänen äitinsä ei enää puhunut, mutta jos puhuisi, tyttären mukaan "ei tästä touhusta tykkäisi".

Sotaveteraaniksi esittäytyvä lähiomainen kertoi vaimonsa olevan muuttoa odottavien potilaiden joukossa ja lähestyi toimittajaa kiukkuisena:

"Minä olen turvannut Suomea, mutta minua ei turvaa kukaan. Päättäjät valitsivat turvapaikanhakijat, koska tällä porukalla voi rahastaa valtiolta monen moista."


 

Tytti Salenius ke 30.01. 22:22

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06. 10:23

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot