Blogi: Vieraskynä , ma 17.02.2020 21:34

Viranomaiset tukevat vanhemmilta salaa nuoren suunnitelmia sukupuolen vaihtamiseksi

Uudet tuulet sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevissa asioissa johtavat koko ajan huolestuttavimpiin piirteisiin. Olen saanut yhteydenoton ja ollut yhteydessä erääseen nuoren vanhempaan, joka kertoi että viranomaiset ovat useamman vuoden häneltä ja toiselta vanhemmalta salaa tukeneet heidän lapsensa halua sukupuolen vaihtamiseen. Tämän vanhemman suostumuksella kerron tämän tositarinan yksityiskohtia, mutta asian arkaluontoisuuden vuoksi joudun kirjoittamaan siten ettei vanhempien ja lapsen henkilöllisyys paljastu. Viranomaiset eivät ole kuunnelleet nuoren vanhemman käsitystä asiassa, vaan ovat asettuneet nuoren puolelle hänen vanhempaansa vastaan. Tämänkin syyn tähden minun on kirjoitettava tämä tarina sillä tavalla ettei siitä pysty tunnistamaan kenestä on kyse. Tämän tarinan vanhempi ei ole kohdellut kaltoin nuorta eikä toiminut häntä kohtaan negatiivisesti.

Kyseinen nuori on alkanut menemään elämässään negatiiviseen suuntaan, jonka seurauksena on tapahtunut terveydenhoidon piirissä tapahtuvia käyntejä, joista nuoren vanhempi ei ole saanut mitään tietoja. Viranomaiset ovat uhanneet tehdä nuoren vanhemmasta viranomaisilmoituksen, sillä perusteella että nuori on ahdistunut, koska kotona ei tueta hänen haluaan sukupuolen vaihtamiseen.

Viranomaiset ja nuori ovat yhdessä päättäneet ettei lapsen vanhemmille kerrota halusta sukupuolen vaihtamiseen, sillä vanhemmat ei varmaankaan ymmärtäisi lapsensa halua sukupuolen vaihtamiseen. Viranomaiset ovat useamman vuoden ajan vanhemmilta salassa rohkaisseet tätä nuorta vaihtamaan sukupuoltansa. Lapsen vanhemmalta ei olla kysytty syytä mikä on johtanut nuoren tekemään tällaisen päätöksen. Lapsen vanhempi jäi alussa yksin asian kanssa, sillä viranomaiset eivät tue vanhempaa, vaan ainoastaan nuorta.

Kun lapsen vanhempi kertoi minulle tarinansa, niin koin ettei hän ole tämän asian kanssa yksin, sillä varmasti on muitakin vanhempia, joilta salataan heidän lapsensa (nuoren) halu sukupuolensa vaihtamiseen. Tämä nuoren vanhempi on nyt löytänyt itselleen vertaistukea vanhemmista, joilta on salattu heidän lapsensa aikeet sukupuolen vaihtamiseen. On todella järkyttävää, että Suomessa tietyt viranomaistahot, jotka ajavat lasten ja nuorten asioita ovat liittoutuneet lasten kanssa vanhempiaan vastaan salaamalla lasten aikeita sukupuolensa vaihtamiseen. Nykyään terveydenhuollossa alaikäinen (yli 10-vuotias) lapsi voi kieltää ettei terveydenhuollon henkilökunta saa näyttää lapsen tietoja edes omille vanhemmilleen. Tällaiset väärään suuntaan asetetut asetukset terveydenhuollossa mahdollistavat sellaisten tapausten syntymisen, että vanhemmilta salataan heidän lastensa aikeet sukupuolensa muuttamiseen. Tällainen asetus myös monella muulla tavalla hankaloittaa vanhempien ja lasten yhteistä perhe-elämää sekä asioimista terveydenhuollossa.

Nykyinen väärä suuntaus terveydenhuollossa voi joissakin tapauksissa ohjata lapsen pois vanhempiensa rakkauden huolenpidosta ja siirtää lapsen viranomaisten arvojen mukaisiin neuvoihin koskien lapsen kasvua ja kehitystä. Kun Suomenkin yhteiskunta on koko ajan ajamassa alas perinteisiä arvoja ja vastaanottaa niiden tilalle uusia sukupuolisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyviä arvoja, niin perinteisten arvojen omaavat vanhemmat voidaan eristää pois omien lastensa kasvatuksesta esimerkiksi salaamalla heiltä heidän lastensa aikeet sukupuolen vaihtamiseen jos heillä esiintyy sellaisia aikeita. Nykyinen yhteiskunta tukee ja rohkaisee ihmisiä vaihtamaan sukupuoltansa ja kun lapsi kasvaa tällaisen yhteiskunnan ympäröimänä, niin hän hyvin helposti voi kyseenalaistaa oman sukupuolensa sekä ajautua tielle ja polulle, jossa hän haluaisi vaihtaa sukupuolensa.

Olen seurannut maailmalla ja Suomessa yli 20 vuotta seksuaalivähemmistöjen vaatimuksia ja niitä tavoitteita, joita heillä on. Kun olen tutkinut 1970-80 luvulta Amerikasta alkanutta seksuaalivähemmistön vallankumousta, joka on levinnyt maailmanlaajuisesti lähes kaikkialle, niin sen päämäärä ei ollut pelkästään saada yleistä hyväksyntää seksuaalivähemmistöille, vaan muuttaa ja alistaa yhteiskunnat toimimaan siten, että seksuaalivähemmistön arvot hallitsisivat kaikkia yhteiskunnan eri tasoja ja kerroksia. Perinteisiä arvoja ei enää haluta kunnioittaa ja perinteisiä arvoja kannattavia ihmisiä pidetään muinaisjäänteinä, joita tulisi valistaa ja aivopesun kautta uudelleen kasvattaa kannattamaan uusia sukupuoli- ja seksuaaliarvoja. Katso hiukan ympärillesi ja näet sen kuinka seksuaalivähemmistön agenda on muuttanut avioliitto käsitteen sukupuolineutraaliksi avioliitoksi ja on muuttamassa esimerkiksi liikennemerkit sukupuolineutraaleiksi, ammattinimekkeet sukupuolineutraaleiksi, tyttöjä ja poikia ei saisi enää sanoa pojiksi ja tytöiksi, sukupuolettomia unisex-vessoja ja pukuhuoneita suunnitellaan (joitakin on jo otettu käyttöön), kolmannen sukupuolen rekisteröimisen ja tunnistamisen asiaa ajetaan, suunnitteilla on sukupuoleton henkilökortti jne.

Olen myös tutkinut jonkin verran transsukupuolisuuteen (halu vaihtaa sukupuolta) johtavia syitä, joita on useita ja erilaisia. Nykyinen yhteiskunta viranomaisineen kannustaa ja tukee monissa tapauksissa ihmisen halua vaihtaa omaa sukupuoltansa ja se lisää huomattavasti näitä tapauksia. Otan tähän esille sellaisia syitä, joita yleisesti tulee vastaan kun tätä aihetta tutkii pintaa syvemmältä.

- Mielenterveysongelmien esiintyminen monella eri tavalla
- Pelko ettei selviä oman sukupuolensa haasteista
- Lapsi ei saa tukea vanhemmiltaan omaan sukupuoleensa
- Lapsi on ns. ei toivottu lapsi, vanhemmat ovat toivoneet esim. poikaa ja ovat saaneet tytön, tyttö haluaa pojaksi
- Prosentuaalisesti enemmistö transsukupuolisuuden kokemuksen omaavista ovat seksuaalivähemmistön edustajia
- Katkeruus ja kostonhalu omia vanhempiaan kohtaan
- Emotionaalisen, seksuaalisuuden ja fyysisen väkivallan kokemuksia
- Sukupuolen vaihtaneista tehdään "sankareita", huonolla itsetunnolla varustetulla riskinä sukupuolenvaihto
- Hormonaalinen sukupuolen kehityshäiriö voi laukaista transsukupuolisuuden
- Tietyt nuorisolle suunnatut nuorisokulttuurit markkinoivat transsukupuolisuutta lapsille ja nuorille

Biologisen sukupuolen alkeisopin mukaan ihmisen biologinen sukupuoli määrittyy sukupuolikromosomien mukaan. XY-kromosomi on miessukupuoli ja XX-kromosomi on naissukupuoli. Sukupuolikromosomien johdattamana ihmiselle muodostuu anatominen sukupuoli, joko mies tai nainen. Sukupuolta ei voi vaihtaa ja muuttaa, koska ihmisen kehossa olevat sukupuolikromosomit määrittävät onko henkilö mies tai nainen. Jos miehelle annetaan naishormonia ja hänen kehonsa alkaa muuttumaan naisen kehoksi, niin kyseessä ei ole todellinen sukupuolen vaihtuminen, vaan keinotekoinen muutos, joka ei tee miehestä todellista naista. Heti kun miehelle annettu naishormoni lopetetaan, niin miehen XY-sukupuolikromosomit ottavat hallintaansa miehen kehon tuottaen jatkuvasti mieshormonia. Tämän syyn tähden miehestä ei voi tulla koskaan oikeaa naista, eikä naisesta oikeaa miestä, koska ihmisen luonnollinen biologinen sukupuolikromosomi määrittää sen onko henkilö mies tai nainen. Täten "sukupuolen korjaaminen tai vaihtaminen" on keinotekoinen valhe, joka ei kykene ihan oikeasti muuttamaan ketään vastakkaiseen sukupuoleen.

Nykyinen suuntaus, joka haluaa romuttaa perinteisiä arvoja ja suosii näitä uusia sukupuoli ja seksuaalisuuntauksia johtaa koko ajan enemmän siihen, että perinteisten arvojen kannattajat jäävät yhteiskunnassa alakynteen sekä joutuvat, jopa tietyllä tavalla vainotuiksi. Kun lapset eristetään vanhemmista siten, että nykyisen uuden sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksen vallassa oleva koulumaailma ja terveydenhuolto (ei ihan kokonaan, mutta koko ajan enemmän)  ohjaa heitä, niin vanhempien vaikutus on yhä vähäisempi. Tämä tulee johtamaan koko ajan enemmän siihen, että perinteisten arvojen kannattamilta vanhemmilta salataan yhä enemmän asioita ja heitä pyritään pitämään paitsiossa, jos he pyrkivät kasvattamaan lapsiaan perinteisten arvojen mukaisesti. Alaikäisten lasten tulisi olla heidän rakastavien vanhempiensa vastuun ja kasvatuksen alla, sillä se on aina lapsen etu. Jos sinulla on lapsi ja ymmärrät mitä perinteiset arvot tarkoittavat, niin pidä päivittäin rakastava ja huolehtiva yhteys lapseesi kunnossa, ole kiinnostunut lapsestasi ja opeta hänelle se mikä on oikein ja luonnollista, niin silloin lastasi ja sinua ei voida erottaa toisistaan, eikä lastasi voida manipuloida kasvamaan väärään suuntaan.

Tämä kirjoitus on syntynyt siksi, koska yhteiskunnassa pyritään vanhemmilta salaa muokkaamaan ja ohjaamaan lapsia sellaiseen suuntaan, joka on vastoin perinteisiä ja luonnollisia arvoja. Nykyinen uusi sukupuoli- ja seksuaalinen suuntautuminen ei hyväksy toisinajattelemista, vaan se haluaa pakottaa kaikki hyväksymään nämä uudet arvot, jotka ovat perinteisiä arvoja vastaan. Biologia ja tieteellinen tieto tietää ettei ihminen voi oikeasti muuttaa sukupuoltansa, sillä sukupuolen muuttaminen on keinotekoista, joka ei vastaa todellisuutta. Todellisuuden ja tosiasioiden valossa suomalainen yhteiskunta on menossa kovaa vauhtia väärään suuntaan hyväksyessään ihmisten silpomisen ja "muuttamisen", vaikka sille ei ole todellisuudessa tarvetta. Jos ihminen kokee syntyneensä väärään kehoon, niin ongelman ratkaisu ei ole hänen kehonsa silpominen ja "muuttaminen", sillä ongelman ratkaisu on ohjata ihminen sisimmässään hyväksymään syntymässä lahjaksi saatu sukupuolensa, sillä se on hänelle kaikkein paras ratkaisu. Parasta on syntyä tytöksi tai pojaksi ja kasvaa ja kehittyä poikana tai tyttönä. Kukaan ei voi valita sukupuoltansa, koska ihminen saa syntymälahjana pojan tai tytön sukupuolen.

 

Petri Paavola 4.2.2020

 

 

Vieraskynä ma 17.02. 21:34

Vieraskynä

Oikean Median vieraskynä -blogiin poimitaan mielenkiintoisia kirjoituksia henkilöiltä, jotka kirjoittavat harvemmin tai eivät voi omalla nimellään kirjoittaa valitsemistaan aiheista.

tuoreimmat

Lukijamme kirje 14.4.2021 poliittisille päättäjille sekä Husin ja THL:n johdolle

su 25.04. 21:19

Poistettu kirjoitus: Kiusaamisen vastustamisen varjolla

pe 08.01. 22:01

Pasi Turunen: Amerikan vaalijärjestelmän kiemuroista

ma 16.11. 13:59

50 000 kotimaista murhaajaa

su 25.10. 23:23

Euroopan islamisaatio ei ole näennäistieteellinen salaliittoteoria

ma 21.09. 22:51

Ikä on biologiaa, sukupuoli ei?

to 27.08. 17:51

Suomen vaiennettu raiskausepidemia: Miten suomalaiset valjastettiin rakastamaan hyväksikäyttäjiään

la 13.06. 00:30

Pedofiilipropagandaa sukupuolentutkimuksen peruskurssilla

la 16.05. 23:43

Kiina-viruksen syylliset vastuuseen

ma 20.04. 01:09

Suojaimista pulaa?

la 11.04. 20:43

blogit

Vieraskynä

Lukijamme kirje 14.4.2021 poliittisille päättäjille sekä Husin ja THL:n johdolle

su 25.04.2021 21:19

Juha Ahvio

Puolueilla on arvonsa kuntavaaleissakin

la 12.06.2021 11:14

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Kansalaiset vaarassa! Nyt tarvitaan hätätilahallitus!

su 19.04.2020 22:47

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Ilmastopolitiikka systemaattisessa harhassa

su 23.05.2021 18:06

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jonkinlainen huimaus meitä vaivaa, kun emme itsenäisyyttä puolusta

ke 16.06.2021 18:19

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Terveyskeskuskokemuksia Espoossa ja lääkärituonti ulkomailta

to 10.06.2021 13:37

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Löfvengate - kun Suomen valtiovalta luovutettiin suullisesti Ruotsille

ke 18.11.2020 17:19

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista vastaan vaaditaan USA:ssa pakotteita monien Itä-Euroopan johtajien tapaan

ma 31.05.2021 08:52

Heikki Porkka

Kantaväestön korvautuminen ei ole salaliittoteoria vaan tilastollinen fakta

la 29.05.2021 12:50

Tapio Puolimatka

Uusi tasa-arvoajattelu murentaa oikeusjärjestelmän perustaa

to 08.10.2020 22:52

Olli Pusa

Vihreää poliittista kulttuuria

la 12.06.2021 20:09

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Muuan tragedia

to 13.05.2021 20:28

Matti Viren

Miten rikkaita olemmekaan!

to 13.05.2021 20:26