Blogi: Mikko Paunio, to 29.12.2022 08:48

Kun hyvyys muuttui pahuudeksi - ESG-kapitalismin ja WOKE-totalitarismin nousu länsimaissa

ILMAN KOLLEKTIIVISTA MUISTIA JA YMMÄRRYSTÄ VASEMMISTOTOTALITARISMIN SYNNYSTÄ  - TOISIN KUIN ESIMERKIKSI VENÄJÄLLÄ  - ON UUSMARKSISMI OSANA YK:N JA SEN KUMPPANEIDEN (MAAILMAN TALOUSFOORUMI JA ROOMAN KLUBI) EDISTÄMÄÄ AGENDA 2030 AJANUT LÄNSIMAAT HYVESIGNALOINTIKIERTEESEEN. TÄMÄ  KIERRE ON KÄYNNISTÄNYT AUTORITAARISEN  JO TÄYSIN INSTITUTIONAALISTETUN "VASTUULLISUUS"KEHITYKSEN. TÄMÄ KEHITYS ULOTTUU EU-LAINSÄÄDÄNNÖN MYÖTÄ NYT MYÖS LIIKE-ELÄMÄÄN VAKAVINE TALOUDELLISINE SEURAUKSINEEN. UUSMARKSISMIN INTERSEKTIONAALISUUSSÄÄNNÖILLÄ ELI OMAKSUTULLA  VALKOISET IHMISET  JA LÄNSIMAAT SYYLLISTÄVÄLLÄ HYVYYSAGENDALLA ON HYVYYDEN SIJAAN EDISTETTY LAAJASTI PAHUUTTA. ANNAN TÄSTÄ  SEITSEMÄN ENSIMMÄISEKSI MIELEEN TULLUTTA ESIMERKKIÄ. VANHA TOTUUS,  JONKA MUKAAN  "TIE HELVETTIIN ON KIVETTY HYVILLÄ AIKOMUKSILLA" ON AJANKOHTAISEMPI KUIN MONIIN AIKOIHIN. 

 

LÄNSIMAILTA PUUTTUU KOLLEKTIIVINEN MUISTI VASEMMISTORADIKALISMIN SYNNYTTÄMÄSTÄ PAKKOYHTEISKUNNASTA

Douglas Murray niminen brittiajattelija on ehkä keskeisin äärivasemmistolaisen autoritaarisen USA:n yliopistokampuksilta karanneen ja kaikkialle länsimaailman instituutioihin levinneen WOKE-aatteen kriitikko. Hän on eräässä podcastissa todennut, että länsimailla on kollektiivinen muisti siitä, kuinka oikeistoradikalismi voi johtaa totalitarismiin, mutta länsimailla ei ole kollektiivista muistia - toisin kuin Itä-Euroopalla tai Kiinalla - siitä, kuinka vasemmistoradikalismi johtaa totalitaariseen yhteiskuntaan.

MITÄ IHMETTÄ MEILLE ON TAPAHTUNUT? - UUSMARKSISMI OMAKSUTTIIN HIVUTTAMALLA

Moni suomalainen ja muualla länsimaissa asuva ajattelee ja kummastelee, mitä ihmettä meille on yhteiskuntana tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana. Kaikkialla julkisessa sanassa ja yritysviestinnässä julistetaan samaa inklusiivisuutta, yhdenvertaisuutta ja vastuullisuutta, joiden toteutuminen riippuu noudatetaanko intersektionaalisuussääntöjä vai ei.

Uusmarksilaisilla intersektionaalisuussäännöillä tarkoitetaan sitä, että hyväksytään mukisematta, että meidän tulee oikeudenmukaisuuden edistämisen ja luonnon- ja ilmastonsuojelun nimissä käydä "luokkasotaa" länsimaita ja valkoisia ihmisiä vastaan - erityisesti valkoista heteroseksuaalista patriarkaattia eli setämiehiä vastaan. Meidän on tunnustettava ja hävettävä, että "patriarkaaliset" länsimaat ovat vuosisatojen ajan alistaneet tummempi-ihoisia, seksuaalivähemmistöjä, ei-kristittyjä, mutta mikä tärkeää myös flooraa, faunaa ja ilmakehää, mikä on aiheuttanut luontokadon ja ilmastokriisin.

Tämä kaikkia länsimaita kuristava ja "eettisistä" eli intersektionaalisuussäännöistä kumpuava kaiken erimielisyyden kieltävä poliittinen ohjaus, joka sisältää nyt YK:n ilmastoneuvotteluiden COP26:n myötä myös triljoonien dollarien institutionaalisen yritysrahoituksen (myös eläkerahastoihin sijoitetut Suomen sadat miljardit?) uudet ESG-säännöt (ns. Glasgow Financial Alliance for net zero) on peräisin YK:n ja sen partnereiden eli Maailman Talousfoorumin ja Rooman Klubin ja pähkähulluista linjauksista, joita olen tämän alustan teksteissäni ruotinut. ESG tulee sanoista Environment eli ympäristö, Social eli sosiaalinen ja Governance eli hallinnointi. Nämä säännöt ovat täysin mielivaltaiset ja epätieteelliset, mutta ne on EU:ssa taksonomia-asetuksella institutionalisoitu. Tämä voi estää esimerkiksi vajaa kymmenen miljardia euroa maksaneen Olkiluoto 3 reaktorin pääomahuollon taksonomia-asetuksen valtuutuksella annetulla delegoidulla asetuksella, johon EU:n jäsenvaltiot eivät juuri kyenneet vaikuttamaan. Tämä on esimerkki vihreän politiikan tavoittelemasta teollisuuden alasajosta Euroopassa, joka on nyt kiihtynyt Ukrainan sodan myötä kriisityneen energian saannin vuoksi.

JOS EI HYVESIGNALOI KUOROSSA JOUDUT SIVURAITEELLE

Länsimaat ovat viime vuosikymmeninä kiihtyvästi joutuneet hyvesignaloinnin kierteeseen. Kukaan iso tai pieni poliitikko, kirkonmies, virkamies, opettaja, taiteilija tai yritysjohtaja ei voi menestyä, ellei hän noudata intersektionaalisuussääntöjä ja hyvesignaloi riittävällä taajuudella julkisesti. Jos et ole mukana kuorossa "vastustat äitiyttä" eli olet rasisti, natsi, ahdasmielinen, xenofoobi, islamofoobi ym. Sana äärioikeistolaisuus on menettänyt merkityksensä, koska se sulkee väestön enemmistön sisäänsä.

HYVYYDELLÄ EDISTETTY PAHUUS - ESIMERKKEJÄ

Mihin tämä on johtanut?  Teen pienen mieleen tulevan koosteen, joka on kaukana tyhjentävästä listasta hyvyydellä edistetystä pahuudesta, jonka hyvesignalointikierre on aiheuttanut.

1) KESTÄVÄN KEHITYKSEN SDG6:STA POISTETTIIN H-KIRJAIN ELI MUUN VÄRISILTÄ KIELLETTIIN HYGIENIA

Aloitan suurimmasta hyvyydellä aiheutetusta pahuudesta eli siitä, että eliitin katekismuksen lailla omaksumista Kestävän kehityksen tavoitteista sen tavoitteesta numero 6 (SDG6) on poistettu kirjain H eli hygienia ja se sisältää vain puhtaan juomaveden ja sanitaation vaatimuksen (=WS, ei niinkuin aiemmassa kehitysagendassa WSH). Eliitin edustajat usein esiintyvät televisiossa Agenda 2030 pinssi rintapielessä, mikä osoittaa heidän sitoutumistaan Kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Hygienian edistäminen poisti länsimaista alle yksivuotiaana sairastetuista lukuisista ripuliepisodeista - ei ruoan puutteesta - pääasiassa johtuvan ylisukupolvisen aliravitsemuksen. Hygienian edistämisen edellytyksenä oli sähkö- ja vedenjakeluinfrastruktuurin luonti, mikä mahdollistaa nykyisen kaltaisen vedenkulutuksen länsimaissa. Tämä infrastruktuuri muodostaa meidät köyhyydestä nostaneen ympäristöterveyden selkärangan.

2) ENERGIAN JA VEDENKULUTUKSEN VASTAINEN HYVESIGNALOINTI PAHUUDEN EDISTÄMISTÄ PAHIMMILLAAN

Hyvesignalointi energiaa ja vedenkulutusta vastaan muodostui länsimaiden eliitin ykköspaheeksi, mikä johti siihen, että länsimaiden vaatimuksesta H kirjain poistettiin SDG6:sta. Köyhät toisen väriset eivät tarvitse pesuvettä on eliitin uusi julkilausumaton maksiimi, mikä ehkäisee 800 miljoonan ihmisen aliravitsemuksen ehkäisyn. Aliravitsemus on tärkein alle viisivuotiaiden kuolemaa edistävä syytekijä, koska se on hankittu immuunipuutos.

Tulevina talvina voi länsimaiden energianvastaisesta hyvesignaloinnista eli pahuuden edistämisestä aiheutua jopa  miljoonia lämmön ja sähkön puutteesta aiheutuvia kuolemia länsimaissa. 

3) MAAILMAN TALOUSFOORUMIN JA YK:N VIHREÄ KOKEILU AIKAANSAI PAHUUDEN

Vuonna 2016 Maailman Talousfoorumi järjesti Sri Lankan ihmiskokeen alustaneen korkeantason kokouksen, jolla valmisteltiin tulevaa Sri Lankan Vihreää siirtymää. Vuonna 2019 vasta valittu Sri Lankan presidentti Gotabaya Rajapaksa paljasti suurenmoisen ”vihreän uuden sopimuksen” ja visionsa Sri Lankasta. Sen myötä Sri Lankan maataloudessa hyvyyden nimissä kiellettiin lannoitteet ja torjunta-aineet. Kesällä 2022 maassa vallitsi vakava ruoka- ja rahapula ja maa ajautui Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) holhoukseen ja maan presidentti pakeni maasta.

4) MAAHANMUUTTOKESKUSTELUN TUKAHDUTTAMINEN HYVYYTEN VEDOTEN ON PAHUUDEN EDISTÄMISTÄ

Avoimia rajoja puolustellaan intersektionaalisuussäännöillä, mikä tulee johtamaan suuriin yhteiskunnallisiin jännitteisiin ja pahuuden väistämättömään kasvuun niissä maissa, joissa ollaan sitouduttu oligarkkien - erityisesti George Sorosin - Avoimeen yhteiskuntaan ja rajoihin. Suomikin on sitoutunut intersektionaalisuussääntöihin pohjaavaan Global Compact of Migration (GCM) julistukseen, jonka sisäministeri Kai Mykkänen allekirjoitti 2018 Marrakeshissä. GCM periaatteessa tunnustaa valtioiden suvereeniuden määritellä maahanmuuttopolitiikansa, mutta käytännössä kieltää kaiken siihen liittyvän keskustelun muukalaiskammoon ja rasismiin vedoten. USA:n etelärajan yli - rajaa pidetään tarkoituksella auki - on nyt Joe Bidenin hallinnon aikana saapunut miljoonia ihmisiä laittomasti, mikä aiheuttaa suuria ongelmia eri osavaltioiden kykyyn järjestää peruspalveluita tai sopeuttaa muukalaisia uuden yhteiskunnan pelisääntöihin. Kuullostaako tutulta? Ainakin näin Itä-Helsingin vinkkelistä hyvin tutulta.

5) INTERSEKTIONAALISUUSSÄÄNNÖISTÄ JOHDETTU "OLE LEMPEÄ RIKOLLISILLE" HYVESIGNALOINTI LISÄNNYT PAHUUTTA

Yhdysvalloissa on Bidenin hallinnon myötä omaksuttu intersektionaalisuussääntöihin pohjaava "Ole lempeä rikollisille" politiikka, mikä on johtanut pahuuden lisääntymiseen eli rikollisuuden voimakkaaseen kasvuun kaikkialla demokraattien hallitsemissa suurkaupungeissa. Suomessakin on muuan Kansan Uutisten blogisti kertonut, että vankiloita ei enää tarvita ja keskustelu jengirikollisuudesta osoitti, että tyttöhallitus ei halua tunnustaa tosiasioita, vaan antaa pahuuden hyvyyden nimissä lisääntyä.

6) INTERSEKTIONAALISUUSSÄÄNNÖISTÄ JOHDETUT ALAIKÄISTEN SUKUPUOLENVAIHTOHOIDOT TUOVAT PAHUUDEN MIELEEN

Intersektionaalisuussäännöistä - ei lääketieteellisestä ajattelusta - kumpuavat tarpeet hoitaa länsimaissa sukupuolisesta dysforiasta kärsiviä alaikäisiä lapsia hormonihoidoilla tai jopa kirurgisesti, jotta he voivat vaihtaa sukupuolensa mieleisekseen tai vanhempien mieleiseksi. En voi sille mitään, mutta nämä lääketieteelliset linjaukset tuovat muistoja epätieteellisen eugeniikan eli rodunjalostuksen pahuuden edistämisen aikakaudelta.

7) INTERSEKTIONAALISUUDESTA JOHDETTU KULTTUURISENSITIIVISYYS JOHTAA PAHUUDEN LISÄÄNTYMISEEN - SHOKKIESIMERKKI JOULUN ALTA

Lopuksi otan tuoreen esimerkin hyvyydellä edistetystä pahuudesta eli kuinka intersektionaalisuussäännöistä johdettu kulttuurisensitiivisyys edistää nyt tehokkaasti pahuutta. Suomen Lääkärilehdessä julkaistiin pari viikkoa sitten erittäin merkittävä tieteellinen epidemiologinen havainto, jonka mukaan erityisesti alkuvuodesta (äidin D-vitamiinitasot alimmillaan tuohon aikaan vuodesta) alulle laitettujen afrikkalaisten ja lähi-itäläisten äitien lapsilla on jopa 50 kertainen riski tulla autistiseksi verrattuna kantaväestöön. Raskauden ensi kolmanneksen aikana tapahtuu elinten kehittyminen (organogeneesi), jolloin myös aivot kehittyvät. Kulttuurisensitiivisyys on nyt estänyt asiallisen julkisen keskustelun aiheesta, eikä yksikään "Vastuullisuuteen" eli intersektionaalisuussääntöihin sitoutunut joukkoviestijä, vaikka tiedetään tumman ihon tuottavan valkoista ihoa vähemmän D-vitamiinia etenkin uskonnosta johtuvan peittävän pukeutumisen lisäävän vaikutuksen vuoksi, ole uutisoinut tutkimuksesta.

Hiljaisuus tutkimustuloksesta on pahuutta sekä maahanmuuttajaperheitä että suomalaista yhteiskuntaa kohtaan, jotka molemmat maksavat kovan hinnan tästä hyvin hyvyydellä edistetystä pahuudesta, eli siitä, että estetään se, että yksinkertaisin keinoin tätä tragedioita ja kustannuksia aiheuttavaa tautia voitaisiin ehkäistä.  

VALIKOITUJA LINKKEJÄ

https://www.acsh.org/news/2017/10/30/sustainability-threatens-public-health-developing-world-12055

The Soros Nexus - Capital Research Center

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/sri-lankan-perikato-oli-looginen-seuraus-vihreasta-politiikasta/

Boston Children's Hospital deletes references to vaginoplasties for 17-year-olds amid online furor | Fox News

Soft-on-crime policy emboldens criminals to commit more dangerous crimes | Washington Examiner

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/maahanmuuttajien-lapsilla-on-suomessa-paljon-vaikeita-autismikirjon-hairioita/

 

 

 

Mikko Paunio to 29.12. 08:48

Mikko Paunio

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti. Hän oli SDP:n jäsen vuodesta 1977, kunnes liittyi Perussuomalaisiin 2021. Hänen työnantajiaan on vuosien varrella olleet mm. Helsingin yliopisto, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki.

tuoreimmat

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04. 15:30

USA:sta johdettu sensuuriteollinen kompleksi ulotettiin Suomeen vuonna 2015 - Tucker Carlson haastatteli USA:n ulkoministeriön entistä kyberjohtajaa Mike Benziä

la 24.02. 12:33

Valtamedia joutuu nyt myöntämään, että USA:lla on muistisairas presidentti

la 10.02. 14:04

Maailman johtavan suurvallan rajasota syvenee - Texasilla on oma armeija, joka nyt rekrytoi sotilaita ympäri USA:ta rajavalvontaan

su 28.01. 09:46

USA:han kohdistettu tarkoituksellinen ihmisinvaasio pidetty suomalaisilta piilossa - FBI:n entiset korkeat vastavakoiluviranomaiset nyt kauhuissaan

la 27.01. 13:59

The ghost gang of Davos envisions eternal world power

ti 23.01. 07:36

Oula Silvennoinen EI ole Helsingin yliopiston penaalin terävin kynä

su 21.01. 15:04

Davosin haamujengi tähtää ikuiseen maailmanvaltaan

la 20.01. 10:31

Maahanmuutosta aiheutuvat Helsingin SOTE-kustannukset ovat tähtitieteelliset

to 11.01. 16:52

YK yrittää tuhota kansallisvaltiot GCM-pakolaissopimuksella - USA räjähdyspisteessä laittoman maahanmuuton vuoksi

to 04.01. 18:32

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06.2024 10:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44