Blogi: Mikko Paunio, pe 18.08.2023 17:00

Komissaari Jyrki Katainen oli Maailman Talousfoorumin pähkähulluuden aulis lakeija

Kaikki EU:n Vihreän Siirtymän vaatimat yhteisölait perustuvat komissaari Jyrki Kataisen 2015 hyväksyttämään komission tiedonantoon EU:n kiertotalouden toimintaohjelmasta, jonka nuotit Katainen poimi Maailman Talousfoorumilta.

Suomen metsät varastavaa EU:n Ennallistamisasetusta EU:n komissio motivoi sillä, että kiertotalous vähentää saastumista ja siten kiertotalouteen siirtyminen suojelee biodiversiteettiä.

Tutkimukset ovat viime vuoden aikana osoittaneet, että mekaaninen muovin kierrätys lisää maailman vesistöjen mikromuovisaastumista jo nyt kierrätyksen ollessa vielä alkutekijöissään miljoonilla tonneilla vuosittain.   

Jyrki Kataisen Suurta Johtajaa nuoleskeleva twiitti 21.1.2015 vastauksena Suuren Johtajan latteuksille, kun Katainen oli toiminut kolme kuukautta EU:n taloudesta vastaavana komissaarina.

Vuotta myöhemmin 10.1.2016 seuraavan Davosin vuosikokouksen aikana Suuri Johtaja kertoo Sveitsin TV:ssä, että meidän tavisten aivoihin asennetaan mikrosirut, jotta meidän mielemme voidaan yhdistää internetiin ja jotta hän voi vaikuttaa meidän tavisten mielenliikkeisiin.

Lähes parodianomainen Jyrkikatainen.net kotisivu ei mainitse, että hänen ollessaan EU:n komissaari hän kuului myös Suuren Johtajan Schwabin Nuoriin johtajiin.

Jyrki Katainen toimii nyt lehtitietojen mukaan unelmavirassa Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana, jossa hän pääsee wokettamaan/ekottamaan meitä taviksia Suuren johtajan määräämillä EU:n ESG-laeilla. 

 

Komissaari Jyrki Kataisen toimittua virassaan vähän yli vuoden hän esitteli taloudesta vastaavana komissaarina EU:n komissiolle jo ammoin vääräksi osoitetun Rooman Klubin "Kasvun Rajat" (1972) raporttiin perustuvaan ajatteluun pohjautuvan tiedonannon (COM(2015) 614 final) EU:n kiertotalouteen siirtymisen toimeenpanoohjelmasta joulukuussa 2015.

Jo varhain Maailman Talousfoorumi (WEF) omaksui Rooman Klubin raportin käsitykset siitä, että luonnonvarat ovat ehtymässä, minkä vuoksi ihmiskunnan on kurotettava WEF:n mukaan kiertotalouteen.

Olen kirjoittanut sekä suomen että englanninkielisillä alustoilla siitä, kuinka Jyrki Katainen taustavoimina Sitra ja Maailman Talousfoorumi institutionalisoi nämä ajatukset Euroopan unionissa Vihreän Siirtymän vuoksi säädettyjen yhteisölakien (direktiivit ja asetukset ja näiden nojalla käytännössä komission päätösvallassa olevat lukemattomat delegoidut ja täytäntöönpanoasetukset) avulla. Nämä lait perustuvat viime kädessä pandemiakesänä 2020 julkaistuun WEF:n johtajan Klaus Schwabin ja ranskalaisen Thierry Malleretin kirjoittamaan kirjaan Suuri Resetti (engl. The Great Reset), joka on käytännössä myös YK:n Agenda 2030.

Kaikki EU:n Vihreän Siirtymän vuoksi säädetyt lait kuten Suomen pj-kaudella hyväksytty Taksonomia-asetus sekä "Vastuullisen" viher-/woke-kapitalismin ESG säädökset tai lakipaketit kuten EU:n kiertotalouspaketti ja Fit-for-55 ilmastopaketti pohjautuvat Jyrki Kataisen komissiolle esittelemään ja hyväksyttämään kiertotaloustiedonantoon.

Osoitan seuraavassa uuden - suomalaiset vihdoin herättäneen ja Suomen metsät varastavan - luonnon Ennallistamisasetuksen avulla Kataisen ja Sitran kiertotalouteen viime kädessä pohjaavan EU:n Vihreän Siirtymän tuhoisuuden. 

Ennallistamisaseuksen kontekstuaalisissa motivoinnissa viitataan WEF:n, Jyrki Kataisen ja Sitran kiertotalouskäsitteeseen seuraavanlaisesti:

"Muiden ympäristöstrategioiden poliittiset toimenpiteet, kuten puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan kiertotalouden toimintasuunnitelma ja ilman, veden ja maaperän saasteeton toimintasuunnitelma, auttavat vähentämään ekosysteemeihin kohdistuvaa painetta vähentämällä erilaisia ​​saasteita."

Kirjoitin hiljan englanninkielisen raportin mekaanisen muovin kierrätyksen mikromuovipäästöistä maailman vesistöihin. Raporttini perustui kolmeen viimeisen vuoden aikana julkaistuun tutkimukseen, jotka on tehty Kiinassa, Vietnamissa ja Iso Britanniassa. Uusimmassa tutkimuksessa raportoitiin Iso Britanniassa (tutkimuksen tekopaikka on salainen) sijaitsevan uusinta mekaanista muovinkierrätysteknologiaa käyttävän laitoksen mikromuovia sisältävät jätevesipäästöt. 

Tutkijoita haastateltiin tutkimuksen julkistamisen jälkeen Vihreään ideologiaan sitoutuneella Mongabay alustalla. Tutkijat extrapoloivat tuloksensa globaalisti ja arvioivat muovin kierrätyksen lisäävän maapallon vesistöjen mikromuovikuormaa miljoonilla tonneilla jo nyt vuosittain. Vallitsevilla muovin kulutus- ja kierrätystrendeillä tämä kuorma tulee lisääntymään valtavasti lisäten siten - EU:n komission omaa kieltä käyttäen - ekosysteemeihin kohdistuvaa painetta lisäämällä näin luonnolle erityisen haitallista mikromuovi​​saastutusta valtavassa mitassa. 

Viimeisten vuosikymmenten aikana valtamedia on saanut ihmiset uskomaan uuteen uskontoon eli luontopanteismiin perustuvaan kierrätysaatteeseen, jonka lähtökohtana on se, että kotitalousjätteet ovat kultaakin arvokkaampaa raaka-ainetta tässä ylikansoituksen ja hupenevien luonnonvarojen maailmassa.

Tiettyjä jakeita lukuunottamatta (erityisesti metallit) kotitalousjätteillä on arvoa vain niiden polttoarvon vuoksi, minkä vuoksi Jyrki Kataisen idoima utooppinen ja taloudelle, luonnolle sekä terveydelle haitallinen EU:n kiertotalouspaketti tulee kalliiksi lähes 500 miljoonalle eurooppalaiselle.

Metallit saadaan helposti kerättyä nykyaikaisissa jätteenpolttolaitoksissa talteen esimagneeteilla tai erottamalla ne pohjatuhkasta. Uusimmassa Taksonomia-asetuksen nojalla annettavassa delegoidussa asetuksessa tarkoituksellisesti nostetaan jätteenpolttolaitosten pääomakuluja. 

Surkeinta tässä Jyrki Kataisen, Sitran ja Maailman Talousfoorumin sotkuisassa yhteistyössä on ollut Sitran maailmalle syöttämä satu Suomen kiertotalousihmeestä, jonka myötä Sitra sai WEF:ltä luvan toimia sihteeristönä Maailman Kiertotalousfoorimille.

Suomen kiertotalousihmettä yritettiin luoda väkisin 2000-luvun alkupuolella mm. pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen periaatepäätöksellä, jossa kuntia patisteltiin investoimaan vihreään jätehuollon kierrätysinfrastruktuuriin katastrofaalisin seurauksin ja satojen miljoonien eurojen tappioin. Suomeen oli lopulta pakko rakentaa Ruotsin ja Tanskan tapainen jätteepolttolaitosten verkosto. Suomi on nyt komission kierrätyksen tarkkailuoppilas, koska Suomi ei ihmeteoistaan huolimatta onnistu kierrättämään Jyrki Kataisen haluamalla tavalla.

Viitteet

Klaus Schwab Sveitsin yleisradion TV-haastattelussa 10.1.2016, jossa hän kertoo meidän tavisten aivojen yhdistämisestä internetiin mikrosiruin, jotta hän voi valvoa ja ohjata mielenliikkeitämme https://www.youtube.com/watch?v=XQWoMy-URPk

Jyrki Kataisen esittelemä ja komission hyväksymä tiedonanto EU:n kiertotalouden toimintaohjelmasta. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614 

EU:n ennallistamisasetus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0304

Mikromuoviraporttini https://www.thegwpf.org/publications/recycling-releases-harmful-microplastics/

Mongbay ympäristöjärjestön uutinen ja tutkijoiden haastattelu uusimmasta mekaanisen muovinkierrätyksen mikromuovijätevesipäästöistä. https://news.mongabay.com/2023/05/even-in-recycling-microplastics-remain-a-persistent-polluter-study-shows/

Delegoitu Taksonomia-asetuksen nojalla annettava asetus kiertotaloudesta https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-environmental_en.pdf (Jätteen polttamista ei pidetään vähemmän vihreänä kuin kierrätystä, mutta ehdotuksessa pidetään vihreänä toimena polttolaitosten pohjatuhkasta erotettavat metallit)

Yhdysvalloissa julkaistu pyydetty blogi Jyrki Kataisen, Sitran ja WEF:n yhteistyönä syntyneestä taloudelle, terveydelle ja ympäristölle tuhoisasta EU:n kiertotalouspaketista ja Suomen kiertotalous"ihmeestä" https://www.realclearenergy.org/2022/09/06/circular_economy_soviet-style_five-year_plans_851759.html

Suomi EU:n komission kiertotalouden tarkkailuluokalle. https://valtioneuvosto.fi/-/1410903/eu-n-komissio-suomen-lisattava-yhdyskuntajatteen-kierratysta-ja-vahennettava-jatteen-polttamista

Mikko Paunio pe 18.08. 17:00

Mikko Paunio

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti. Hän oli SDP:n jäsen vuodesta 1977, kunnes liittyi Perussuomalaisiin 2021. Hänen työnantajiaan on vuosien varrella olleet mm. Helsingin yliopisto, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki.

tuoreimmat

Klaus Schwabin ja Thierry Malleretin kyyninen "Suuri Kertomus" on kauhistuttavan "Suuren Resetin" toimeenpano-ohjelma

ti 19.09. 16:25

Helsingissä edessä kova SOTE-palveluiden kulukuuri - Osin ylimitoitettujen, räätälöityjen, priorisoitujen ja vammaisia räikeästi syrjivien maahanmuuttajien SOTE-palveluihin ei leikkauksia

ke 06.09. 08:23

Jippii, pääsin Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen

ti 22.08. 17:56

Saksan AfD-puolue julistautunut rauhanpuolueeksi ja julisti hiljan Magdeburgin puoluekokouksessa: "EU on epäonnistunut kaikessa"

su 20.08. 15:26

Komissaari Jyrki Katainen oli Maailman Talousfoorumin pähkähulluuden aulis lakeija

pe 18.08. 17:00

EU-politiikkaohjelman lähetekeskustelu Perussuomalaisten puoluekokouksessa 12.8. - Pyydetty puheenvuoroni Ville Tavion johdantopuheenvuoron jälkeen

su 13.08. 11:44

Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran räyhäantirasismi on tarkoituksellista - Taustalla on halu kriminalisoida kansallisvaltion puolustaminen

pe 11.08. 17:11

Atomipommin isä Robert Oppenheimer ja perheemme hyvä ystävä Fred Singer

ma 07.08. 17:36

Maailman Talousfoorumi on vaarallinen umpihullujen kerho - Yuval Hararin Homo Deus kirja tarkastelussa

la 29.07. 16:51

Michael Shellenbergerin 7.3.2023 USA:n kongressille Sensuuriteollisesta kompleksista antaman todistuksen tiivistelmä - Lonkerot ulottuvat kaikkialle länsimaihin

ke 19.07. 16:33

blogit

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08.2022 23:48

Juha Ahvio

Presidenttiehdokkaiden turvallisuuspolitiikka

pe 22.09.2023 00:24

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Vaihtoehdot moninapaisessa maailmassa

ti 06.06.2023 16:58

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Klaus Schwabin ja Thierry Malleretin kyyninen "Suuri Kertomus" on kauhistuttavan "Suuren Resetin" toimeenpano-ohjelma

ti 19.09.2023 16:25

Heikki Porkka

Pois alta, täältä tulee pakkovalta - poltetaanko kirjoja, tuomitaanko edesmenneitä?

to 03.08.2023 15:45

Tapio Puolimatka

Lasten vai aikuisten oikeudet

ma 21.08.2023 19:21

Olli Pusa

Maahanmuuton seuraukset

to 28.09.2023 21:59

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44