Blogi: Vieraskynä , la 13.10.2018 23:10

Julkisen palvelun median arvopohja: Tanska

Tanskan julkisen palvelun yhtiö Danmarks Radio DR on uusinut ohjelmatoiminnan ohjeensa kristillistä kulttuuria korostaviksi, ja samalla julkaissut säästösuunnitelmansa. Sopimus on viisivuotinen, astuu voimaan vuoden 2019 alusta ja sen säästöt toteutetaan vuoteen 2021 mennessä, vuosittaisen säästösumman ollessa 57 milj.euroa. Ohjelmia lopetetaan, radio- ja tv-kanavia suljetaan, 400 työntekijää saa lopputilin. Säästö- ja kehityssuunnitelman ohella huomiota on herättänyt sopimukseen kirjattu selkeä kehotus huolehtia kristillisestä arvopohjasta.

Pohjoismaissa ei ole kristillisestä menneisyydestään huolimatta valtiojohtoisissa julkisen palvelun yhtiöissä otettu arvoja luetellessa huomioon kristinuskoa. Yhtiöiden ohjeet sisältävät paljon arvopoliittisia kannanottoja, mutta ovat usein ylimalkaisia, ja journalistiikkaan keskittyviä. Tanskassa on pantu merkille, että arvoneutraliteetti on muuttunut viime vuosien aikana erilaisten arvojen kamppailuksi, ja media-sopimuksessa hallitus halusi suoraan tuoda esiin, että Tanskan yhteiskunta on kristillisille arvoille rakentunut.

Uudessa sopimuksessa kristillinen kulttuuriperintö on mainittu kuusi kertaa. ”Tanskan Radion ohjelmistossa ja julkikuvassa tulee selvästi ilmaista, että yhteiskuntamme rakentuu kansanvallalle ja sen juuret ovat kristinuskossa”. Norjan julkisen palvelun sopimuksessa ylimalkaisesti todetaan, että Norjan Radion ohjelmien tulee heijastaa Norjan uskonnollista perinnettä ja elämänkatsomusten moninaisuutta. Ruotsin vastaavasta sopimuksesta uskonnot loistavat poissaolollaan.

Suomessa kiisteltiin pari vuotta sitten YLEn sisältötuotannon yleisistä periaatteista, ja perussuomalaisten vaatimuksesta sana monikulttuurisuus vaihdettiin kulttuuriseen moninaisuuteen eli saatiin käsitteeseen vain sävyero. Tehtävät sisältävät ihmisarvon kunnioittamisen, moniarvoisuuden, suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimisen, suvaitsevaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon. Julkisen palvelun tehtävä on ”tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä…on tarjottava myös hartausohjelmia”.

Kristinuskoa tai kristillistä perinnettä ei mainita, koska hartausohjelmat voivat toki olla muutakin kuin kristillisyyttä, ja kotimainen kulttuuri voi olla mitä tahansa Suomessa tuotettua arvopohjasta riippumatta. Vaatimus puolueettomuudesta, riippumattomuudesta ja luotettavuudesta ovat eettisesti tasapuolisuutta korostavia, mutta YLEn ohjelmia seuraava huomaa tehtävänannon antaneen mahdollisuuden noudattaa hyvin vieraskulttuurimyönteistä ja monikulttuurisuutta suosivaa toimitustyötä. Tuttu on näkökulma, missä Suomi nähdään ummehtuneena Impivaarana ilman maahanmuuttoa.

Tanskassa on arvostelua tullut siitä, että sopimus on mennyt liian pitkälle, vaikka mitään uutta ei kristillisyyden mukaan ottaminen sopimukseen ole, sillä jo vuoden 2011 sopimukseen tuli maininta, että Tanskan Radion tulee suojella kristillisiä kulttuuriarvoja, ja viittaus on ollut siitä lähtien jokaisessa julkisen palvelun tehtävämäärittelyssä. Kulttuuriministerinä tuolloin toiminut Konservatiivisen kansanpuolueen Per Stig Møller toteaa nyt, että maininta tuli tuolloin perusteluna sille, että julkisen palvelun tulee toimia yhteisönsä hyväksi ja siksi haluttiin välittää kristillisiä arvoja. Nyt ei ole hänen mielestään enää kysymys pelkästään kristillisten arvojen välittämisestä, vaan koko ohjelmistolle annetusta velvollisuudesta viitata kristillisiin juuriin. Hän toivoo, että edelleenkin tehdään yleissivistävää arvoneutraalia ohjelmaa muista uskonnoista.

Mediatutkija Henrik Søndergaard taas pelkää, että arvokamppailun kiihtyminen poliittiseksi kulttuurisodaksi, julkisen palvelun luonteen muuttuminen, kun arvoneutraalisuus on alettu nähdä arvoväritteisenä, on vaarassa tehdä yhtiöstä ulossulkevan yhteisön. Sosiaalisesta osallisuudesta kirjoittavat tutkijat näkevät moninaisuudesta luopumisessa yleensä eksluusion, poissulkemisen.  Kysymys on kuitenkin oman kulttuurin mukaanottamisesta.  ”DRn tulee erityisesti korostaa rooliaan aloitteentekijänä Tanskan taiteen ja kulttuurin ja kristinuskosta kumpuavan kulttuuriperinnön suhteen”.

Jotkut kriitikot kysyvät, että jos kulttuuri on niin pahassa vaarassa, niin miksi sitten kutistaa julkista palvelua useiden tv- ja radiokanavien verran. DRn toimitusjohtaja Maria Rørbye Rønn on kyllä puhunut säästöjä vastaan väittäen niiden vaarantavan Radion tuen demokratialle ja tanskalaisten yhteishengelle. Weekendavisenin päätoimittaja Martin Krasnik  törmäsi toimitusjohtajaan kun tämä oli matkalla Aarhusiin lopettamaan sinne äskettäin siirrettyä urheilutoimitusta. Uskollinen poliittinen virkamies on alkanut tunnollisesti toteuttamaan säästösuunnitelmaa, henkilökunta arvostelee, eikä DRlle ole liiemmin ilmaantunut puolustajia muualtakaan.

Arvoliberaali Liberal Alliance (Liberaali allianssi) ja Dansk Folkeparti (Tanskan kansanpuolue) ovat DR-kririikissään löytäneet toisensa. Tanskan kansanpuolueen vaikutusvalta näkyy DR-kehityssuunnitelmassa. Kulttuuri- ja kirkkoministeri Mette Bock  (Liberal Alliance) pitää Tanskan Radiota kulttuuri-instituutiona, minkä on palveltava demokraattista yhteiskuntaa kristillistä arvopohjaa vaalien. Tanskan kansanpuolueen poliitikko Peter Skaarup puolusti TV-keskustelussa kristillisyyden korostamisen tärkeyttä, koska kaikki merkittävimmät länsimaiset arvot, demokratian kehitys, oikeuskäsitykset ja oikeusvaltio sekä sananvapaus ovat kristillisen maailman perintöä. Hän lisäsi, että meillä on myös uskonnonvapaus, mutta meillä ei ole uskontojen yhdenvertaisuutta.

DR ei ole mikä tahansa mediatalo, vaan se on kuin oma rikas kaupunkinsa omine postinumeroineen. Sillä on oma budjetti (n. 430 milj. €), hierarkia, autonkuljettajat, maskeeraajat, teknikot, työmaaruokala, kahviot, konserttisali, sinne valitut identifioituvat valtaan. DRn sanotaan kuitenkin tekevän parhaat ohjelmat, nytkö ”kaikkien meidän sisällöt” katoavat, ohjelmat, joita seuraa 94% tanskalaisista. Krasnik kysyy, että onko tyytyväisyys ohjelmiin jo huolestuttavalla totalitarismista muistittavalla tasolla. Miksi Tanskalla ylipäätään pitää olla kansallinen mediayhtiö? Useimpien mielestä pienellä maalla tulee olla ohjelmaa omalla kielellä, henkistä ravintoa, valistusta, kritiikkiä, keskustelua, kaikki tämä luo vahvaa demokratiaa.

Pitää ottaa kuitenkin huomioon, että vaikka poliitikot ylistävät aina hyvää, kriittistä ja vapaata journalismia, haluavat he silti kontrolloida kaikkea kommunikointia niin paljon kuin mahdollista. Huippuvirkamiehen tulisi puolustaa riippumattomuutta, muuten julkisen palvelun yhtiöllä ei ole Krasnikin mielestä virkaa. Supistaminen antaa tilaa pienille yksityisille dynaamisille uutta luoville mediayhtiöille.

DRn ohjelmisto on toki saanut osakseen arvostelua kaupallistumisesta, tositv-sarjojen sisällöllisesti arveluttavista arvoista, Katrine Winkel Holm kirjoitti Tanskan television formaatista Ensitreffit alttarilla (Gift ved første blik) ja piti sitä moraaliltaan kyynisenä kurkistuksena ihmisten yksityiselämään, yksinäisten ihmisten epätoivon viihteellistämisenä, eikä pane pahakseen sen lopettamista. Keskustelu DRn ohjelmapolitiikasta on itse asiassa vasta alkamassa. 

 

Lähteitä:

Krak, Nikolaj, Public service er blevet værdipolitisk kampplads. Kristeligt Dagblad 20.9.2018.

Krasnik, Martin, DR Bystaten. Weekendavisen 21.-27.9.2018.

Ny rapport: Sådan bliver pengerne brugt i DR. DR.dk.

Tanskan DR keskittyy julkisen palvelun ydintoimintaan. Medialiitto 24.9.2018.

Winkel Holm, Katrine, ”Gift ved første blik” er kynisk udnyttelse af ensomme mennesker og ikke DR værdig. Jyllands Posten  

debat 9.10.2018.

 

Kirjoittaja on Hilkka Axelsen, eläkkeellä oleva kirjastonhoitaja, FM yleinen historia.

 

Vieraskynä la 13.10. 23:10

(Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista)

Vieraskynä

Oikean Median vieraskynä -blogiin poimitaan mielenkiintoisia kirjoituksia henkilöiltä, jotka kirjoittavat harvemmin tai eivät voi omalla nimellään kirjoittaa valitsemistaan aiheista.

tuoreimmat

Kirja-arvio: Kiinalainen juttu

Klo 00:00.

GCM-Sopimus uhkaa Euroopan turvallisuutta

to 15.11. 23:36

Naistennis ja feminismi

su 11.11. 01:16

Saako Sexpon pedofiliaohjelmaa kritisoida?

su 28.10. 21:39

Seksuaalikasvatus ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

ke 24.10. 23:27

Julkisen palvelun median arvopohja: Tanska

la 13.10. 23:10

Tervetuloa koulutuspolitiikkaan, konservatiivit!

su 30.09. 14:36

Seksuaalikasvatus ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

ti 25.09. 22:03

Suojeleeko oikeus ns. kansanryhmää sananvapauden kustannuksella?

su 16.09. 21:32

Kaikki mielipiteet ovat sallittuja, mutta toiset ovat vielä sallitumpia kuin toiset?

su 09.09. 00:15

blogit

Vieraskynä

Kirja-arvio: Kiinalainen juttu

su 18.11.2018 00:00

Juha Ahvio

YK:n GCM-sopimus uhkaa sekä kansallisia rajoja että sananvapautta

to 15.11.2018 23:38

Professorin Ajatuksia

Susanna Koski havaitsi kaksinaismoralismia

la 17.11.2018 23:52

Jukka Hankamäki

Mikä GCM? Vähemmän on enemmän myös maahanmuuttopolitiikassa

pe 16.11.2018 23:36

Petteri Hiienkoski

Kuka pelkää natseja?

su 09.09.2018 06:07

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Synnytyssairaalassa näet Suomen tulevaisuuden

ti 13.11.2018 23:33

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Eduskunnan stalinistinen Unkari-ryhmä?

ke 14.11.2018 23:17

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Jani Toivola, vammaiset ja vihreä identiteettilässytys

to 20.09.2018 16:44

Heikki Porkka

Tönis Mägi täyttää tänään 70 vuotta

su 18.11.2018 13:40

Olli Pusa

EU-liittovaltio

la 10.11.2018 14:24

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Yle asennekasvatuksen asialla

to 23.08.2018 14:57

Reijo Tossavainen

"Eurooppalaiset arvot" on osoitus uudesta suvaitsemattomuudesta

to 08.11.2018 23:28

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Entropia kasvaa

la 17.11.2018 23:54

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40