Blogi: Petteri Hiienkoski, ma 01.04.2019 19:58

Uuden Seelannin terrori-iskusta epäillyn manifesti paljastaa III: Eurooppalaisen identiteetin jäljillä

Christchurchin terrori-iskusta epäillyn Brenton Tarrantin julkaiseman The Great Replacement -manifestin nimestä (suom. "Suuri Korvautuminen") voi päätellä mikä on hänen päähuolensa. Se on massiivista maahanmuuttoa seuraava "valkoisten" korvautuminen "ei-valkoisilla". Hän käyttää tästä nimitystä "valkoinen kansanmurha" (white genocide). "Valkoisuus" tarkoittaa manifestin kirjoittajalle "rodullista, etnistä ja kulttuurista eurooppalaisuutta".

Valtamediassa "valkoisen kansanmurhan" on kuitenkin kapeasti tulkittu tarkoittavan "valkoisen rodun" järjestelmällistä tappamista sukupuuttoon. Se on ollut helppo leimata niin sanotuksi salaliittoteoriaksi. Huolen väestönvaihdoksesta on yksioikoisesti puolestaan väitetty tarkoittavan "valkoisen ylivallan" (white supremacy) kannattamista.

Vaikka "valkoisen ylivallan" kannattajat saattavat retoriikassaan vedota "valkoiseen kansanmurhaan", täsmällisesti ottaen kysymys on eri asioista. Olisiko valtamedian tarve edistää poliittista korrektiutta saattanut ohittaa velvollisuuden pitäytyä täsmällisesti tosiasioihin?

Rasismin käsitteen epämääräisyys ja toistaan poikkeavat määritelmät

Tarrant myöntää olevansa "rasisti". Tämän kuten monen muunkin termin merkitys on kuitenkin hämärtynyt. Sitä on näet käytetty epämääräisesti ilman asiallisia perusteita keskenään keskenään eri tavoin ajattelevien ihmisten mustamaalaamiseen.

Yleensä rasistilla tarkoitetaan henkilöä, joka pitää yhtä rotua ihmisarvoltaan toista ylivertaisempana, jolloin hän saattaa hyväksyä myös rotusorron. Tämä sopii sekä "valkoisen" että "mustan" ja "keltaisen" ylivallan kannattajiin. Manifestin kirjoittaja näyttää kuitenkin määrittelevän rasismin poikkeuksellisesti niin, että siinä ainoastaan tunnustetaan se tosiasia, että ihmisten välillä on rodullisia eroja (racial differences exist), etnisistä ja kulttuurisista eroista puhumattakaan – siis ilman rotuun perustuvaa arvottamista.

Siihen, miten evoluutioteorian "isänä" pidetty Charles Darwin (1809–1882) sovelsi teoriaansa ihmiseen, kuului myös ihmisrotujen arvottaminen. Valtamediassa yleensä vaietaan siitä, että modernin (arvottavan) rasismin juuret ovat darwinismissa, joka ilmeni myös siihen perustuvassa eugeniikassa (eli rodunjalostusopissa). Rasismi tuskin olisi terminä niin latautunut, elleivät kansallissosialistit (natsit) aikanaan olisi edenneet darwinismin soveltamisessaan kokonaisten ihmisryhmien murhaamiseen saksalaisella järjestelmällisyydellä. 

Tarrant kiistää olevansa ksenofoobikko (eli muukalaiskammoinen) tai islamofoobikko. Täsmennykset vaikuttavat yhdenmukaisilta manifestin muun sisällön kanssa. "Rasismistaan" huolimatta terrori-iskun motiivi ei kirjoittajan mukaan ollut sinänsä rasistinen. Tämäkin viittaa siihen, ettei hän manifestissaan lue itseään "valkoisen ylivallan" kannattajaksi. Terrori-iskuun kuitenkin sisältyi hänen mukaansa "rasistinen osatekijä" (a racial component). Sellaiseksi hän nimeää "syntyvyysasteen" (fertility rate), joka muslimeilla on eurooppalaisia keskimääräistä korkeampi.

Identiteettipolitiikasta Euroopan identitaariseen liikkeeseen

Huoli oman kansan rodullisesta, etnisestä ja kulttuurisesta säilymisestä on sinänsä oikeutettu. Yleensä sen tunnustavat näennäissuvaitsevaiset vihervasemmistoliberaalit ainakin niin sanottujen alkuperäiskansojen (aborginaalit) kohdalla. Väestöennusteet viittaavat siihen, ettei huoli ole perusteeton Euroopan kansojenkaan kohdalla.

Manifestin kirjoittaja on australialainen. Hän kertoo syntyneensä perheeseen, jossa on skottilaista, irlantilaista ja englantilaista verenperintöä. Siitä huolimatta hän ei identifioidu britteihin eikä australialaisiin, joista monilla on brittijuuret. Sen sijaan hän identifioituu rodullisesti, etnisesti ja kulttuurisesti eurooppalaisuuteen.

Tämä ei sinänsä poikkea siitä, että joku toinen identifioituu muslimiyhteisöön tai heimoon, proletariaattiin tai prekariaattiin, naissukupuoleen tai matriarkaattiin, eläinkuntaan tai johonkin seksuaalivähemmistöön. Identiteettipolitiikassa tätä samastumista hyödynnetään kannattajien rekrytoimiseksi ja mobilisoimiseksi tukemaan valtapoliittisia tavoitteita. Länsimaisen demokratian ja oikeusvaltion kannalta olennaista on se, että hyväkään tarkoitus EI oikeuta laittomuuksiin, saati väkivaltaan muita kohtaan.

Identifioituminen eurooppalaisuuteen on ominaista myös "Identitaariselle Liikkeelle" (Identitarian Movement). Liike on muodostunut paikallisesti ja maakohtaisesti eikä sillä ole yhteistä katto-organisaatiota. Tarrantin uutisoitiin lahjoittaneen rahaa Itävallassa toimiville identitaareille noin vuosi sitten. Heidän johtajansa myönsi lahjoituksen mutta ilmoitti, ettei heillä ole yhteyksiä terrori-iskusta epäiltyyn. Kirjoittaja kertoo manifestissa sponsoroineensa monia nationalistisia ryhmiä

Liike (Génération Identitaire) sai alkunsa Ranskan "Uuden Oikeiston" (Nouvelle Droite) piiristä vuonna 2002. Se on kasvanut paneurooppalaiseksi nuorisoliikkeeksi, joka ilmoittaa suojelevansa eurooppalaista identiteettiä ja Euroopan maiden kantaväestön "yhteistä perintöä".

Identitaarit irtisanoutuvat äärioikeistosta, natsismista ja anti-semitismista (eli juutalaisvastaisuudesta), ja ilmoittavat olevansa "meta-poliittinen projekti". Heitä on kutsuttu myös uusoikeistolaisiksi "hipstereiksi". He korostavat eurooppalaista "kulttuuri-identiteettiä" eivät "rotua" kuten Tarrant manifestissaan.

Paneurooppalainen identiteetti ja euronationalismi

Tarrant myös myöntää olevansa fasisti. Historian henkilöistä lähimpänä (mostly agree) hänen käsityksiään on Oswald Mosley. Sir Oswald Ernald Mosley (1896–1980) oli brittipoliitikko, joka vuonna 1932 perusti Brittiläisen fasistien unionin (British Union of Fascists) ja vuonna 1948 Unioniliikkeen (Union Movement). Kapeamman maa-perusteisen ​​nationalismin sijasta Unioniliike korosti paneurooppalaista nationalismia.

Paneurooppalaisen identiteetin (pan-European identity) juuret ovat Richard Coudenhove-Kalergin (1894–1972) ajatuksille perustuvassa paneurooppalaisessa liikkeessä (Pan-European Union PEU), joka muodostui jo 1920-luvulla.

Tarrantin ihaileman Mosleyn "Eurooppa kansakunta" (Europe-a-Nation) -politiikan tavoitteena oli Euroopan yhdentyminen yhdeksi poliittiseksi kokonaisuudeksi. Se johti mannereurooppalaisten sisarpuolueiden kanssa ensin Euroopan sosiaalisen liikkeen (European Social Movement ESM) perustamiseen vuonna 1951 ja Euroopan Kansallispuolueen (National Party of Europe NPE) perustamiseen sen seuraajaksi vuonna 1962. Tavoitteet muistuttivat sitä millaiseksi EU rakenteellisesti myöhemmin kehittyi.

Euroopan Unionin identiteettikriisi

Euroopan yhdentymisen nykyiset edistäjät eivät yleensä yhdistä ideologiaansa paneurooppalaiseen nationalismiin (pan-European nationalism). EU-ideologian perusteet liittyvät epämääräiseen "postmoderniin maailmanjärjestykseen" (postmodern world order), jolle ominaista on "identiteetin monimuotoisuus" (diversity of identity) ja "arvojen yhteisöllisyys" (commonality of values).

Näiden riittävyyttä eurooppalaisen identiteetin perustaksi epäilevät ovat puhuneet "uuden tyyppisen europatriotismin" (a new kind of Euro-patriotism) kehittelemisen tarpeesta. Tämä puolestaan näyttää tulevan melko lähellä eurooppalaista nationalismia, joka manifestin mukaan innoitti sen kirjoittajaa terrori-iskuun. Maa-kohtainen kansallinen tai kulttuurinen identiteetti nähdään EU:ssa kuitenkin uhkana Euroopan ylikansalliselle (supranational Europe) yhdentämiselle.

Uusfasistit tai äärioikeistolaiset hylkäsivät paneurooppalaisen nationalismin 1970-luvun jälkeen. Sen korvasi kansallisen identiteetin elpyminen ja "euroskeptismi" (Euroscepticism) sekä nykyään yhä avoimempi EU-vastaisuus (anti-EUism).

Euroskeptisyys ja EU-vastaisuus eivät suinkaan rajaudu uusfasisteihin tai äärioikeistolaisiin. Niitä esiintyy laajasti läpi poliittisen kentän vasemmistosta oikeistoon ja etenkin niin sanotuissa populistipuolueissa. Myös perinteinen kansallismielisyys on jatkanut vahvistumistaan.

Paneurooppalainen etnonationalisti

Tarrant puolestaan näyttää kannattavan eurooppalaista etnonationalismia, kuten identitaarinen liikekin. Jälkimmäinen korostaa kulttuuri-identiteettiä, Tarrant puolestaan "valkoista" rotua. Manifestissa hänen fasisminsa ilmenee siis sen paneurooppalaisessa muodossa sekä toisaalta väkivallan ja sodan ihannointina.

Tämän perusteella on johdonmukaista, että hän kiistää olevansa natsi tai uusnatsi tai antisemitisti. Natsismin (eli kansallissosialismin) hän rajaa historiaan kuuluvaksi ilmiöksi, uusnatsismia hän pitää epämääräisenä käsitteenä. Hänen "valkoinen" etnonationalisminsa ei ole luonteeltaan kansallista vaan paneurooppalaista.

Petteri Hiienkoski

Petteri Hiienkoski ma 01.04. 19:58

Petteri Hiienkoski

Elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja. VTM, TaK. Lastentarhanopettajavaimon aviomies ja neljän koululaisen isä. Toiminut aiemmin muun muassa vapaana toimittajana ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijana. "Sydän taivaassa, jalat tukevasti maassa".

tuoreimmat

Länsimaiden harhautumisen synkkä logiikka

pe 26.05. 14:00

Korruptio ja sen torjunta 4: Vapaan yhteiskuntajärjestelmän jälleenrakentaminen

ke 17.05. 15:08

Korruptio ja sen torjunta 3: Vapaan kansalaisyhteiskunnan voimaannuttaminen

ti 16.05. 18:43

Bidenin hallinnon tavoite Venäjän tuhoamisesta ja keinot sen saavuttamiseen

la 13.05. 19:33

Korruptio ja sen torjunta 2: Järjestelmällisen korruptoituneisuuden aiheuttaja ja sen poistaminen

pe 12.05. 15:28

Korruptio ja sen torjunta 1: Korruptoitunut yhteiskuntajärjestelmä

pe 12.05. 01:55

Pelinappulana Bidenin ulkopolitiikassa

ma 01.05. 21:23

Biden häviämässä sodan Venäjää vastaan Ukrainassa

pe 28.04. 22:12

Miksi NATO-jäsenyys vaarantaa Suomen turvallisuuden?

pe 14.04. 23:23

Oikeutettu sota

su 02.04. 05:44

blogit

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08.2022 23:48

Juha Ahvio

Todisteet: Väitteet Trumpin Venäjä-kytköksistä olivat valheita

la 27.05.2023 12:08

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Länsimaiden harhautumisen synkkä logiikka

pe 26.05.2023 14:00

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Rakas kielemme

ke 31.05.2023 22:23

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Äärivasemmisto ja vihreät liittoutuivat oligarkkien kanssa ja paljastivat vanhan epädemokraattisen luonteensa

to 04.05.2023 19:11

Heikki Porkka

Mitä Yle ei kerro, se sinun on hyvä tietää - maahanmuutto muslimivaltioista huolestuttaa Viron Suojelupoliisia

to 01.06.2023 12:02

Tapio Puolimatka

WHO:n kansainvälinen pandemiasopimus

to 18.05.2023 19:39

Olli Pusa

Työperäinen maahanmuutto

pe 21.04.2023 09:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Suurista erehdyksistä

to 23.02.2023 21:02

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44