Blogi: Heikki Porkka, ke 14.04.2021 12:24

Onko pääministeri Sanna Marinilla taipumus valehdella?

 

Kun Sanna Marin (sdp) nousi sattumusten summana Suomen pääministeriksi, kotimainen media mainosti uutta pääministeriä ylpeästi hänen nuoruuteensa ja sukupuoleensa viitaten. Toveritoimittajat ja lobbarit järjestivät Marinille haastattelu- ja kuvaussessioita ulkomaisiin medioihin, joissa vasemmistoviritteiset toimittajat jatkoivat suomalaiskollegojensa harjoittamaa ylistyslaulua.

Huomionarvoista oli, että Marin ei ollut tehnyt mitään poliittisesti merkittävää, mikäli sellaiseksi ei lasketa hänen julkisia kommenttejaan, joissa hän hyökkäsi työnantajien ja yrityselämän kimppuun.

Pääministerin ylimielinen asenne, joka on heijastunut haluttomuutena vastata suoraan hänelle eduskunnassa esitettyihin kysymyksiin, on hiljalleen paljastunut yhä useammalle suomalaiselle.

Moni on jo oivaltanut, etteivät nuoruus ja sukupuoli (nainen) ole sittenkään merkittäviä tekijöitä, joiden perusteella ihminen istutetaan kansakunnan korkeimmalle poliittiselle pallille. Pikemminkin voidaan sanoa, että nuoruus on haitta juuri sellaisessa tilanteessa, jossa maailma ja Suomi juuri tällä hetkellä makaavat.

Koko kansakunnan kannalta hyvänä ei voida pitää sitäkään, että pääministeri ja useat hallituksen ministerit ovat leimautuneet äärifeministeiksi ja osa heistä myös äärivasemmistolaisiksi. Liiallinen nojautuminen ja itsensä naulaaminen jonkin tai joidenkin ismien edustajaksi kaventaa merkittävästi poliitikon yhteiskunnallista havainto- ja näkökenttää, joka puolestaan saa aikaan poliittisia päätöksiä, jotka eivät ole hyväksi koko kansakunnan edun kannalta.

Luottamus on länsimaisen demokraattisen yhteiskunnan kannalta äärimmäisen tärkeää, ehkäpä kaikkein merkittävin asia. Luottamus poliittiseen johtoon ja virkakuntaan syntyy vain siinä tapauksessa, että päättäjät ja virkamiehet ovat rehellisiä.

Normaalissa länsimaisessa demokratiassa ministeri ei istu montaa päivää tehtävässään, mikäli hän osoittautuu epärehelliseksi. Suomi ei tässä suhteessa edusta normaalia länsimaista tapaa, jollaisen pitäisi olla kunniassa jokaisessa oikeusvaltioksi itseään kutsuvassa maassa.

Annan seuraavassa neljä esimerkkiä siitä, millä tavoin Sanna Marin on ollut epärehellinen, joko valehdellut tai tarjonnut tarkoitushakuisesti harhaanjohtavaa tietoa.

Ensimmäinen tapaus koskee aikaa ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja, muut kolme liittyvät hänen pääministerikauteensa.

 

1. Vaalivale

Sanna Marin (sdp) valehteli eduskuntavaalien alla kysyttäessä, onko hän toivonut Suomeen lisää pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. 

Kysyttäessä aiheesta Marin vastasi (video kohdasta 1:28), ”en mää oo sellasta esittänyt”.

Ylen vaalikone kertoo aivan muuta kuin Marin väittää (osio 5. Tulevaisuus, väittämä numero 3). Marin on itse lisännyt vuoden 2015 vaalikonevastaukseen täydentävän kommentin, jossa hän kirjoittaa sanatarkasti näin: ”Suomen tulisi ottaa vastaan nykyistä enemmän pakolaisia ja turvapaikanhakijoita”.

 

2. Maskivale

Keväällä 2020 ministerit Marin, Krista Kiuru (sdp) ja Aino-Kaisa Pekonen (vas) vähättelivät maskien merkitystä. Kun kansalaiset ihmettelivät kansainväliseltä kentältä kuuluvia päinvastaisia tietoja, levitti Marinin hallitus entistä aktiivisemmin informaatiota, jonka mukaan ”kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen tai olematon” (STM-julkaisu 29.5.2020, kohta 7 Selvityksen johtopäätökset, sivu 57). 

Neljä kuukautta STM-julkaisun tarjoaman tiedon jälkeen, eduskunnan istunnossa 8.10.2020, pääministeri Marin myönsi kevään viestinnän perustuneen maskien vähäisyyteen, ei siihen, että ne ovat hyödyttömiä. Toisin sanoen pääministeri myönsi hallituksen valehdelleen eduskunnalle ja kansalaisille.

Kuinka monen median muistatte vaatineen pääministerin ja STM-ministerien eroa? Vastaus on nolla, sillä Suomessa ministerien harjoittama valehtelu on maan tapa, ollut jo vuosien ajan.

Nähtävästi ”suomalaisessa oikeusvaltiossa” poliitikoilla on erilaiset säännöt kuin perinteisissä eurooppalaisissa sivistysvaltioissa?

Ministerien harjoittaman valehtelun ohella on valtamedian toimintaa pidettävä häpeällisenä. Nähtävästi massamedia ei kyennyt vaatimaan ministerien eroa, koska nuorta ja sopivaa sukupuolta edustavaa pääministeriä oli siihen asti ylistetty kritiikittömästi lehtien palstoilla ja muualla mediassa. 

Huom! En ota edellä henkilökohtaisesti kantaa maskien hyödyllisyyteen tai hyödyttömyyteen, vaan todistan ainoastaan sen, että Marin hallituksineen valehteli kansalaisille ja eduskunnalle.

 

3. EU:n elpymispaketti

Pääministeri Marin tviittasi 21.7.2020: ”Sopu EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisvälineestä on saavutettu pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Kokonaisuus sisältää monia Suomelle tärkeitä asioita. Lopputulosta voidaan pitää Suomen näkökulmasta hyvänä.”

Marinin tviitti perustui tietoon, jonka mukaan Suomi saa noin 3,2 miljardia (3 200 000 000 euroa), josta pulittaa tulevina vuosina noin 6,6 miljardia (6 600 000 000 euroa). Myöhemmässä vaiheessa Suomelle sovitun summan kerrottiin supistuneen 2,7 miljardiin, sen sijaan maksuosuus säilyi edelleen 6,6 miljardissa.

Jokainen alkeellista matematiikkaa oivaltava käsittää, että pääministerin kehuma diili on kaikkea muuta kuin edullinen suomalaisten kannalta.

Elpymispakettiin suostuminen, mikäli niin lopulta käy, tarkoittaa EU:n muuntumista velkaunioniksi, jossa valtiot vastaavat toistensa veloista vastoin unionin omia alkuperäisiä sääntöjä (no bail out), joiden voimalla Suomi aikoinaan uitettiin EU:n jäseneksi.

Elpymispaketti tarkoittaa jättiaskelta kohti liittovaltiota, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että unioni saa verotusoikeuden jäsenvaltioihin.

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta (VNS 7/2020, sivu 16) kertoo yksiselitteisesti sen, millaiset reunaehdot Suomi on asettanut elpymisvälineelle: 

”Kertaluonteinen elpymisväline ja sen tehokas toimeenpano

Suomi korostaa, että covid-19-kriisin aiheuttamiin talousvaikutuksiin liittyvä elpymisväline on kertaluontoinen ja poikkeuksellinen kriisitoimi, jonka kesto ja käyttötarkoitus ovat selkeästi rajatut. Elpymisvälineen oikeusperusta on poikkeukselliseen kriisitilanteeseen vastaaminen. Elpymisväline toteutetaan EU:n perussopimus-, lainsäädäntö- ja toimielinkehikon sisällä, toimielinten välistä tasapainoa horjuttamatta. Suomi on hyväksynyt elpymisvälineen näillä reunaehdoilla. EU:n monivuotinen rahoituskehys on jatkossakin ensisijainen tapa rahoittaa unionin toimintaa.”

Pääministeri Marinin ja hallituskumppanien väitteet elpymispaketin kertaluonteisuudesta, poikkeuksellisuudesta ja selkeärajaisuudesta asettuivat välittömästi uuteen valoon, kun Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde kehotti EU-johtajia harkitsemaan ratkaisua, jonka mukaan elpymisrahastosta tulisi pysyvä työkalu.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi 21.7.2020 selkeästi, että ”olemme luoneet mekanismin kollektiiviseen lainanottoon. Siis…luoneet mekanismin kollektiiviseen lainanottoon!

Saksan sosiaalidemokraattinen valtiovarainministeri Olaf Scholz on todennut (haastattelu 21.8.2020), että elvytyspaketti on pitkäaikaiskeino eikä pelkkä lyhytaikainen koronaelvytystoimi, kuten Sanna Marin antaa ymmärtää.

Scholz sanoo haastattelussa selkeästi, että elpymispaketti tarkoittaa rajua muutosta EU:n roolissa, matkaa kohti entistä tiiviimpää unionia ja liittovaltiota. Hän puhuu avoimesti esimerkiksi siirtymisestä määräenemmistöpäätöksiin ja EU:n verotusoikeuteen suhteessa jäsenvaltioihin.

Macron ja Scholz ovat kumpikin hehkuttaneet elpymispaketin olevan tärkein asia sitten euron luomisen.

Kenen sanoihin voit luottaa? Sanna Marinin vai Christine Lagarden, Olof Scholzin ja Emmanuel Macronin?

Vaakakuppi painuu raskaasti Marinin luotettavuutta vastaan. Oletettavaa on, että Marin tiedostaa tosiasiat, mutta perinteisen suomalaispoliitikon tapaan hän ilmaisee asiat totuutta muunnellen, mukavalta kuulostavat tiedot kertoen ja ikävistä, suosiota laskevista vaieten. Kansankielellä tällaista toimintatapaa kutsutaan valehteluksi.

Lisää vettä Marinin lausuntojen vastaiseen myllyyn heitti vastikään Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnan jäsen Fabio Panetta, jonka mukaan elvytyspaketti voi toimia mallina myös tuleville tukipaketeille

Kertaluonteisuus ja poikkeuksellisuus olivat Suomen reunaehtoja, joten Marinin tehtävä on nyt kertoa suomalaisille, että reunaehdot ovat murenemassa eikä pakettia voida näin ollen hyväksyä?

Ei taida Marinilla olla halua saati rohkeutta asettua vastahankaan, sillä todennäköisesti sdp haluaa tukea liittovaltiokehitystä, jota velkaunioniksi muuntuminen edistää.

Poliitikkojen rehellisyydestä puhuttaessa kannattaa muistaa millaisia lausuntoja ovat aiemmin antaneet ne poliitikot, jotka istuvat Marinin hallituksen edustamissa puolueissa kannattamassa yhteisvastuupolitiikkaa.

SDP:n kansanedustaja ja Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen eduskunnassa 22.11.2017: ”Ei sosialidemokraatit halua tehä Euroopan Unionista tulonsiirtounionia [yhteisvastuu]”.

Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä Ylen aamussa 1.9.2018: ”Yhteisvastuullisuutta ei pidä lisätä, vaan pidämme jokainen säännöistä ja omasta taloudestamme kiinni.”

Katri Kulmuni keskustan puheenjohtajana A-studiossa 3.8.2020: ”Minä en kannata yhteisvastuullista velkaa.”

Tuppurainen, Sipilä ja Kulmuni ovat yksiselitteisesti vastustaneet puheissaan yhteisvastuupolitiikkaa, mutta tosipaikan tullen he kaikki kannattavat sitä. Voiko ihminen enää törkeämmin kääntää takkiaan ja johtaa kansalaisia harhaan?

 

4. Liikkumisrajoitukset

Kuten viime päivien poliittisista käänteistä hyvin muistetaan, Marinin hallitus esitti ensin voimakkaita liikkumisrajoituksia, jotka perustuslakivaliokunta sittemmin tyrmäsi.

Perustuslakivaliokunnan antamasta tyrmäysiskusta ei kulunut montaa päivää, kun pääministeri astui esiin kertoakseen, että hallituksen exit-strategian mukaan kesällä kaikki saattaa olla toisin ja yhteiskunta sen myötä avautumassa.

Liikkumisrajoituksia ajaessaan pääministeri Marin sanoi THL:n pitävän niitä välttämättömänä. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sen sijaan kertoi perustuslakivaliokunnalle, että muut vaihtoehdot [kuin hallituksen esittämät liikkumisrajoitukset] riittävät.

Aiheesta ovat uutisoineet ainakin MTVIltalehti, Iltasanomat ja Yle.

Pääministeri Marin ei ole halunnut kommentoida median julkaisemia tuoreita tietoja. Miksi?

Valtioneuvoston strategisen viestinnän tiimi miettinee parhaillaan millä tavoin Marinin hallituksen jatkuvan sekoilun kritiikki saadaan näyttämään naisvihalta? Naisvihakortti on tosin jo käytetty, joten tiimin on keksittävä joku uusi uhriutumiseen oikeuttava syy.

Missä vaiheessa media ryhtyy vaatimaan sekavaa ja harhaista viestintää harjoittavan hallituksen eroa? Aidossa länsimaisessa demokratiassa ei ole tapana sietää poliittisia johtajia, joiden luottamus on nolla.

Heikki Porkka ke 14.04. 12:24

Heikki Porkka

Ulkosuomalainen, jonka mukaan realismi ja tosiasioiden tunnustaminen ovat ainoat oikeat lähtökohdat yhteiskunnallisista asioista päätettäessä.

tuoreimmat

Epäluottamuksen tunne sisäministeriä, Yleä ja Poliisihallitusta kohtaan on terve ilmiö

su 27.11. 11:17

Röyhkä, Porkka, Kurikka ja kumppanit sosialistista totalitarismia vastustamassa

to 24.11. 18:59

Miksi maahanmuutosta kirjoittaminen on vähentynyt ja miksi Yle on Suomen vaarallisin media

ke 23.11. 10:56

Kokoomus pettää AINA, jos pelkona on EU-komission tahdon kyseenalaistaminen

to 10.11. 09:46

Venäjämieliset uussuomettuneisuuden pauloissa

la 05.11. 11:08

Etnojengit ovat Suomessa, vastuu on päätöksiä tehneillä poliitikoilla

ti 01.11. 11:07

Orpo, Sarvamaa ja unkarilainen tuoremehu

ke 26.10. 11:36

Arvojen pohjasta aitoihin arvoihin - vallankumous käynnissä

ti 27.09. 12:24

Äärioikeistolainen, laitaoikeistolainen

ma 26.09. 16:53

Virossa oikeus kumosi jo kolmannen kerran koronarokotteista kieltäytyneiden irtisanomispäätöksiä

su 25.09. 17:24

blogit

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08.2022 23:48

Juha Ahvio

Yhteiskunnan perustus on perhe

pe 25.11.2022 19:47

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Kansalaiset vaarassa! Nyt tarvitaan hätätilahallitus!

su 19.04.2020 22:47

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Miksi Yhdysvallat haluaa Suomen ja Ruotsin Natoon?

pe 20.05.2022 17:31

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Globalismi oli kaunis ajatus

ti 15.11.2022 19:33

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Espoon virkamiehet kieltävät jengiytymisilmiön

su 27.11.2022 03:41

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Sota-Lintilän horinat - Taivaan lahja Putinille?

su 11.09.2022 13:29

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Hups, Maailman Talousfoorumin (WEF) dystooppinen Suuri Resetti taisi juuri sortua omaan näppäryyteensä?

su 20.11.2022 14:41

Heikki Porkka

Epäluottamuksen tunne sisäministeriä, Yleä ja Poliisihallitusta kohtaan on terve ilmiö

su 27.11.2022 11:17

Tapio Puolimatka

Asiantuntijalausunto liittyen hallituksen esitykseen laiksi sukupuolen vahvistamisesta (HE 189/2022 vp)

pe 02.12.2022 22:26

Olli Pusa

Venäjän idea 2

su 04.12.2022 16:33

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Modernin maailman syntysijoilta

ti 18.01.2022 23:48

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44