Blogi: Tapio Puolimatka, la 25.12.2021 08:37

Teknokraattinen bioturvallisuuden järjestelmä

Koronaepidemia on palvellut kiihdyttimenä prosessille, jota professori Aaron Kheriaty kutsuu “teknokraattisen bioturvallisuuden valvontajärjestelmän nousuksi”.

Kheriatyn mielestä poliittisesti tärkeä jako ei enää nykyään ole jako vasemmistoon ja oikeistoon tai liberaaleihin ja konservatiiveihin. Uudeksi tärkeäksi poliittiseksi jaoksi on nousemassa jako niiden välillä, jotka hyväksyvät teknokraattisen bioturvallisuuden valvontajärjestelmän, ja niiden välillä, jotka vastustavat sitä.

Mitä teknokraattinen bioturvallisuuden valvontajärjestelmä tarkoittaa?

Kheriaty selventää käsitteen merkitystä ottamalla konkreettiseksi esimerkiksi New York Timesin otsikon 29.11. 2021: “Israelin vakoiluvirasto jäljittää omikronpotilaiden puhelimia. Artikkelissa kerrotaan:

Israelin kotimaan tiedustelupalvelu on saanut väliaikaisen luvan päästä käsiksi koronaviruksen omikronmuunnoksen vahvistettuja tapauksia sairastaneiden ihmisten puhelintietoihin, jotta voidaan jäljittää, keitä nämä ihmiset ovat tavanneet hiljattain… Israelin kabinetti äänesti sunnuntaina hätätilalainsäädännön avulla, että vakoiluvirasto Shin Bet saa seurata omikronpotilaiden puhelimia.

Hallituksen ja sen kannattajien mukaan päätös oli välttämätön, jotta voidaan nopeasti tunnistaa mahdolliset viruksen kantajat, jotka on testattava ja asetettava karanteeniin uuden muunnoksen leviämisen hillitsemiseksi. “Olemme todellakin saavuttaneet pisteen, jossa tarvitsemme ‘Isoveljen’, joka seuraa, minne menemme”, kriminologian professori Limor Yehuda kirjoitti keskustalaisessa Maariv-sanomalehdessä.

Israelilainen Haaretz lehti kertoo, että Shin Bet opastaa omikronpotilaiden kanssa kontaktissa olleita henkilöitä menemään koronatestiin.

 Israelin korkeimman oikeuden presidentti Esther Hayut kirjoitti korkeimman oikeuden enemmistömielipiteessä, että tapahtumat olivat todentaneet aikaisemman huolen: väliaikaisena toimenpiteenä oikeutettu jäljitys saattaisi tulla pysyväksi. Korkeimman oikeuden tuomari Amit kuvasi jäljitystä ”kaltevaksi pinnaksi”, ja sanoi, että ongelmana ei ollut ainoastaan yksityisyyden loukkaus, vaan erityisesti se, että valtion oma turvallisuusvirasto loukkaa kansalaisten yksityisyyttä.

Vastaava ilmiö Suomessa tarkoittaisi sitä, että suojelupoliisi, joka yleensä seuraa terrorismista tai maanpetoksesta epäiltyjä ihmisiä, seuraisikin Suomen kansalaisia, joilla epäillään olevan omikrontartunta. Tämä on vain yksi esimerkki yleisestä kehityksestä, joka on tapahtunut koronapandemian varjolla, kuten Kheriaty kirjoittaa:

Koronapandemia on osoittautunut erittäin hyödylliseksi tilaisuudeksi eliitille, joka omien taloudellisten ja poliittisten etujensa takia pyrkii yhdessä tiedusteluyhteisön kanssa nopeuttamaan tehokkaan ja tunkeilevan digitaalisen infrastruktuurin hyväksymistä. Tätä järjestelmää käytetään jo nyt tavallisten kansalaisten seurantaan ja “tarkkailuun”, ja lopullisena tavoitteena on entistä suorempi käyttäytymisemme seuranta ja valvonta.

Julkinen terveys ja turvallisuus hätätilan aikana on ollut ihanteellinen tilaisuus nopeuttaa näitä nopeita yhteiskunnallisia muutoksia. Kahden viime vuoden aikana olemme kollektiivisesti ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi osallistujiksi massiivisiin sosiaalisiin kokeiluihin—kansanterveyden ja -turvallisuuden nimissä—joita emme olisi koskaan hyväksyneet tavanomaisissa olosuhteissa. Siksi vedotaan “bioturvallisuuteen”.

On huomattava, että vaikka kansalaisten yksityisyyttä loukkaavan valvontakoneiston käyttöön ottoa perustellaan terveydenhoidollisella tarpeella, tämä tarve ei itse asiassa ole lääketieteellisesti perusteltu. Oxfordin yliopiston tartuntatautien epidemiologian professori Sunetra Gupta kirjoittaa:

Covid-viruksen muunnokset eivät oikeuta rajoittamaan vapauttamme. Meillä on hyvät perusteet sille, että emme sulje rajoja ja aseta rajoituksia koululaisille joka kerta löydettyämme uuden influenssamutaation.

Guptan mukaan rajoitukset eivät ole merkittävästi estäneet tartuntoja, mutta ne ovat “aiheuttaneet äärimmäistä haittaa köyhille ja nuorille”. Hän hylkää rajoitusten taustalla vaikuttavan “raa’an individualismin” ja kehottaa palauttamaan kansainvälisesti hyväksytyt yhteisölliset periaatteet.

Useimmilla haavoittuvimmilla ihmisillä on nyt suoja vakavaa tautia vastaan joko luonnollisen tartunnan tai rokotusten kautta, joten ei ole mitään merkitystä sillä, että tämä muunnos (omikron) voi olla sinänsä hieman vähemmän tai hieman vakavampi.

Kirjassaan A State of Fear (s. 116) tutkiva journalisti Laura Dodsworth kiteyttää käynnissä olevan poliittisen pelin näin:

“Virus muuntuu jatkuvasti ja tuottaa uusia variantteja. Hallitus voi käyttää jokaista uutta varianttia minkä tahansa haluamansa toimenpiteen perusteluna, koska aluksi variantista ei tiedetä riittävästi. Hallitus voi jatkaa tätä peliä niin kauan kuin viruksia on olemassa.”

Kenellä on todellinen valta

” Sanalla “hallinto” Kheriaty ei tarkoita pelkästään tiettyä hallitusta tai valtaa pitävää puoluetta, vaan myös julkisten ja yksityisten instituutioiden verkostoa, jotka ovat työskennelleet yhdessä edistääkseen bioturvamallia koronan takia julistetun hätätilan aikana. Vallan verkosto ulottuu yli kansallisvaltioiden rajojen. Tämän uuden toimintamallin hallitsijoita ja johtajia ei ole demokraattisilla vaaleille valittu tehtäviinsä, mutta he ovat pätevien asiantuntijoiden ja johtajien eliittiluokkaa, joten hallinto on “teknokraattinen”.

Tässä uudessa mallissa todellinen poliittisen vallan haltija on henkilö, jolla on valtuudet julistaa “poikkeustila” eli hätätila. Yhdysvalloissa tällainen henkilö on nyt terveysministeri Xavier Becerra, lakimies, jolla ei ole lääketieteellistä koulutusta eikä kokemusta kansanterveydestä. Poikkeustilassa, jonka Becerra hiljattain uudisti jälleen lähes ilman julkista huomiota tai mediahuomiota, tavanomaiset perustuslain säännöt keskeytetään ja hätätilavaltuudet siirretään kuvernööreille, kansanterveysviranomaisille, osavaltioiden hallintobyrokraateille, komiteoille ja toimitusjohtajille.

Kheriaty kiinnittää huomiota siihen, että natsi-Saksaa hallittiin lähes koko sen olemassaolon ajan Weimarin perustuslain 48 artiklan nojalla, joka salli Saksan lain soveltamisen keskeyttämisen hätätilanteessa.

Kheriaty ennustaa, että jos kasvava bioturvallisuuden valvontajärjestelmä ei kohtaa vahvempaa vastustusta vuonna 2022, se etenee kohti yhä tunkeilevampaa ja raskaampaa puuttumista yksilöiden elämään ja kehoon.

Tässä sosiaalisessa mallissa kansalaisia ei enää pidetä henkilöinä, joilla on luontainen ihmisarvo, vaan erilaistumattoman “massan” vaihdettavina osina, joita muka hyväntahtoiset terveys- ja turvallisuusasiantuntijat muokkaavat.

Teknokraattinen bioturvallisuuden valvontajärjestelmä työpaikalla

Esimerkkinä tällaisen järjestelmän toiminnasta työpaikalla Kheriaty ottaa Amazonin, yhden maailman suurimmista työnantajista. Amazon on edelläkävijä ja uudistaja kehityssuuntauksille, joita muut yritykset ottavat käyttöön ja jotka leviävät edelleen, ellei järjestelmä kohtaa merkittävää vastarintaa. Työntekijöiden tyytymättömyys ja puheet ammattiyhdistysten perustamisesta Amazonissa ovat ehkä yksi varhainen merkki vastarinnasta, vaikka ei olekaan läheskään selvää, että työntekijät tulevat siellä voittamaan.

Amazonin esimerkki on hyödyllinen osoittaessaan, että bioturvallisuuden valvontajärjestelmä ei ole vain tulevaisuutta koskeva ennustus tai arvaus. Vaikka tämä järjestelmä ei ole vielä täysin toteutunut, monet sen keskeisistä piirteistä ovat jo olemassa. Monet ihmiset ovat jo nyt valmiita luovuttamaan valtavia määriä henkilötietoja tehdäkseen elämästään sujuvampaa.

Eräässä twiitissään Kheriaty totesi:

Eliitti, jolla on erityisiä globaaleja taloudellisia ja poliittisia etuja, on käyttänyt Covid-pandemiaa tilaisuutena nopeuttaa prosessia uuden bioturvallisuuden valvontajärjestelmän infrastruktuurin järjestämiseksi.

Filosofian professori Joshua Hochschild kiinnittää huomiota siihen, että tämä ei ole “salaliittoteoria”: 1. Se on empiirisesti testattavissa ja sitä koskevat väitteet on mahdollista osoittaa todeksi tai epätodeksi. 2. Jos se on totta, se ei tee oletusta toimijoista, joilla on pahoja aikeita. Teknokraatit luisuvat pahuuteen “hyvää tarkoittaen”.

Voimme empiirisesti testata Kheriatyn väitteitä jo nyt. Amazon on hyvä testitapaus, ei siksi, että se olisi ainoa esimerkki bioturvallisuuden valvontajärjestelmän toiminnasta, vaan siksi, että siellä vallitsevat työolot on hyvin dokumentoitu.

Washington Post julkaisi 2.12.2021 hyödyllisen artikkelin otsikolla “Amazonin työntekijöiden valvonta ruokkii ammattiyhdistystoimintaa: Se ei ole vankila, se on työtä”. Seuraavassa on muutama olennainen ote, jotka kuvaavat bioturvallisuusvalvontajärjestelmän piirteitä sovellettuna työympäristöön. Artikkeli alkaa:

Courtenay Brown työskentelee Amazonin tuorevaraston jättimäisessä kylmäosastossa Avenelissa, New Jerseyssä, joskus 10 tuntia päivässä varmistaen, että ruokatavarat löytävät tiensä oikeaan jakeluautoon. Brown, 31, sanoo, että häntä valvotaan mittarilla, joka laskee hänen tiiminsä rekkoihin lastattujen tavaroiden määrän sekä kyseisessä vuorossa työskentelevien ihmisten määrän. Amazon, joka seuraa työntekijöitä käsiskannerien avulla, joita he käyttävät inventaarion seuraamiseen, painostaa häntä säännöllisesti siirtämään enemmän tavaroita vähemmällä väellä, Brown sanoo. Kameroita on kaikkialla.

Tunne siitä, että Amazonin valvontakulttuuri on epäinhimillinen työolosuhteiden kannalta, on johtanut pyrkimyksiin perustaa ammattiyhdistyksiä, joiden avulla Yhdysvaltain toiseksi suurimman yksityisen työnantajan sadat tuhannet työntekijät voisivat järjestäytyä.

Monille yritysteknokraateille Amazonin valvonta- ja ohjausjärjestelmä on todellinen ihme. Teknokraatit perustelevat järjestelmää sanomalla työntekijöille: “Se on kaikki teidän hyväksenne.” Perusteluna käytetään työntekijöiden oman turvallisuuden näkökulmaa. Amazonin tiedottajan Kelly Nantelin mukaan työntekijöiden valvonta skannauslaitteiden ja varastoissa sijaitsevien kameroiden keräämien tietojen avulla on järkevä toimenpide liiketoiminnan kannalta.

“Kuten mikä tahansa yritys, käytämme teknologiaa ylläpitääksemme turvallisuustasoa toiminnassamme, jotta työntekijämme, rakennuksemme ja varastomme pysyisivät turvassa—olisi vastuutonta, jos emme tekisi niin”, Nantel sanoi sähköpostitse lähetetyssä lausunnossa. “On myös tärkeää huomata, että vaikka teknologia auttaa pitämään työntekijämme turvassa, se antaa heille myös mahdollisuuden tehostaa työtään.”

Lopun maininta työn tehokkuuden lisäämisen tarpeesta saattaa olla lipsahdus, joka paljasti totuuden.

Amazon liittää työntekijänsä tehokkuusalgoritmiin työn ohessa. Kun työntekijät skannaavat tavaroita varastoihin, he käynnistävät algoritmipohjaisen työntekijän suorituskykyjärjestelmän, joka seuraa, missä tuotteet sijaitsevat ja kuinka nopeasti työntekijät tekevät työnsä. Johtajilla on Nantelin mukaan näkyvyys ohjelmistoon, jonka avulla he voivat tarkastella työntekijöiden suoritusta. Amazonilla on myös järjestelmiä, jotka mittaavat työntekijöiden “työajan”, eli ne hetket, jolloin työntekijät kirjautuvat ulos laitteistaan—sammuttavat skannerinsa tai poistuvat tietokoneen äärestä—pitääkseen vessatauon tai käydäkseen lounaalla.

Monet varastot valvovat työntekijöitä kameroiden avulla ja vaativat heitä saavuttamaan tietyt tuottavuusprosentit. Amazon eroaa niistä sikäli, että sen kehittyneet algoritmit, joita ruokitaan työpisteiden skannereista ja tietokoneista kerätyillä tiedoilla, seuraavat reaaliaikaisesti esimerkiksi sitä, kuinka monta tilausta työntekijä pakkaa. Joidenkin työntekijöiden mukaan laitteet voivat myös ilmoittaa työntekijöille, jos he alittavat odotukset, mutta Nantel kiistää tämän.

Näiden algoritmien kehittäminen on kilpailuetu, jota Amazon ei halua vähentää ammattiliittoneuvottelujen seurauksena, sanoi entinen johtaja, joka puhui nimettömänä voidakseen avoimesti kertoa sisäisestä politiikasta. Yhtiö on tarkkaillut työntekijöitä heidän käyttämiensä laitteiden avulla, ja se on saanut paljon tietoa, jonka avulla se voi määrittää työtahdin, jonka se uskoo olevan sekä saavutettavissa että tehokas, sanoi johtaja, joka ihmettelee järjestelmän innovatiivisuutta.

“Mitään tällaista ei ole tehty aiemmin. Pelikirjaa ei ole olemassa”, johtaja sanoi.

Negatiiviset kannustimet, kuten moitteet huonoista suorituskykymittareista, esimerkiksi siitä, että työntekijä kirjautuu ulos järjestelmästä liian pitkäksi aikaa vessataukojen aikana, ovat yksi tapa käyttäytymisen ehdollistamiseen ja hallintaan.

Amazon oli ensimmäisten yritysten joukossa, jotka käyttivät robotteja tiloissaan, ja se osti 775 miljoonalla dollarilla vuonna 2012 Kiva Systemsin, joka valmistaa varastossa tavaroita siirtäviä robotteja. Se on kehittänyt ohjelmistoja, joiden avulla se voi tehokkaasti miehittää tilat juuri sillä määrällä työntekijöitä, jota se kulloinkin tarvitsee.

Tässä sosiaalisessa mallissa kansalaisia ei enää pidetä ihmisinä, joilla on luontainen ihmisarvo, vaan erilaistumattoman “massan” vaihdettavina osina, joita muka hyväntahtoiset terveys- ja turvallisuusasiantuntijat muokkaavat. Eräs työntekijä kommentoi, kuinka tämä järjestelmän arviointiperusteena eivät ole ihmisen ominaisuudet eikä se ota huomioon ihmisiä erillisinä yksilöinä tai vapaina persoonallisuuksina: “Järjestelmä ei tunnista ihmisten inhimillistä puolta, kuten ‘minulla on huono päivä’ tai ‘minulla on vaikeaa kotona'”, sanoi Hamilton, joka on työskennellyt Amazonin Shakopeen varastossa Minnesotassa neljä vuotta.

Ja koska se ei toimi ihmisen mittakaavassa vaan kohtelee ihmisiä kuin robotteja tai erilaistumatonta massaa, järjestelmän piiriin joutuneet ihmiset voivat hajota näiden rajoitusten alla.

Kriitikot ovat sanoneet, että Amazonin valvontaan perustuvien tietojen käyttö on johtanut siihen, että Amazonin laitoksissa sattuu loukkaantumisia, jotka ylittävät alan normit. Postin tänä keväänä tekemä analyysi osoitti, että Amazonin vakavien loukkaantumisten määrä on lähes kaksinkertainen muiden yritysten varastoihin verrattuna.

Toukokuussa Washingtonin osavaltion työ- ja teollisuusministeriö antoi Amazonille syytteen DuPontissa, Washingtonissa sijaitsevan varastonsa vaarallisista olosuhteista ja huomautti yhtiön työntekijöiden valvonnasta. “Amazonin työntekijöiden valvonta- ja kurinpitojärjestelmien ja työpaikan tuki- ja liikuntaelinsairauksien välillä on suora yhteys”, kehotuksen mukaan.

Tämä on vain yksi välähdys bioturvallisuuden valvontajärjestelmästä, joka ilmenee työpaikoilla.

Bioturvallisuuden valvontajärjestelmä yliopistolla

Amerikkalaiset yliopistot ovat valmiita hautomoita, joissa sosiaalisia kokeiluja tehdään ennen kuin ne otetaan käyttöön laajamittaisesti. Kheriaty ottaa esimerkiksi järjestelmän, joka otettiin käyttöön Kalifornian Irvinen yliopistossa, ennen kuin rokotepasseista oli mitään viitteitä muualla Yhdysvalloissa. Yliopistossa otettiin käyttöön ZotPass-järjestelmä, jolla ”vahvistetaan, että opiskelija noudattaa Kalifornian Irvinen yliopiston COVID-19 -rokotusohjelmaa, päivittäistä oireiden tarkistusta ja mahdollisia testausvaatimuksia”. Järjestelmän avulla rajoitetaan opiskelijan pääsyä aktiviteetteihin ja ohjelmiin, jos hän ei pysty esittämään vihreää tai keltaista Zotpassia.

ZotPassien neljä vaihtoehtoa:

EI OIREITA. Vastasit EI päivittäisessä ilmoittautumisessasi. Muita toimenpiteitä ei tarvita. Olet noudattanut seuraavia vaatimuksia: Kalifornian Irvinen yliopiston COVID-19 -rokotusohjelma, päivittäinen oireiden tarkastus, testausvaatimukset (tarvittaessa). Sinun on noudatettava maskien käyttämistä koskevaa käytäntöä. 

Vastasit KYLLÄ päivittäisessä ilmoittautumisessa. ÄLÄ ASTU KALIFORNIAN IRVINEN YLIOPISTON YHTEISIIN TILOIHIN. 1. Ota yhteyttä ensisijaiseen hoitajaasi JA 2. Ota yhteyttä opiskelijoiden terveyskeskukseen.

SINÄ ET OLE TÄYTTÄNYT KALIFORNIAN YLIOPISTON COVID-19 -ROKOTUSOHJELMAN VAATIMUKSIA.1. Toimita rokotustietosi. 2. Toimita poikkeus-, vapautus- tai lykkäyspyyntö.3. Viikoittaiset testausvaatimukset.

EI OIREITA. Vastasit EI päivittäiseen ilmoittautumiseen. SINÄ ET OLE OSALLISTUNUT KALIFORNIAN IRVINEN YLIOPISTON COVID-19 -rokotusohjelmaan. 1. Testausvaatimukset.  Sinun on noudatettava yleistä maskien käyttöä koskevaa käytäntöä.

Kheriaty on toiminut psykiatrian professorina Kalifornian Irvinen yliopistossa. Kun yliopisto alkoi vaatia opiskelijoilta ja henkilökunnalta koronapasseja ehtona yliopiston tiloihin pääsyyn, Kheriaty veti yliopistonsa oikeuteen. Kheriatyn mukaan koronapassit ja rokotuspakot ovat varhainen askel kohti totalitaarista hallintojärjestelmää ja sosiaalista valvontaa ja rokotepakot rikkovat lääketieteellisen etiikan perusperiaatteita.

Mikään järkevä käsitys laumaimmuniteetista ei oikeuta pakottamaan rokotuksia terveille nuorille aikuisille, joilla on minimaalinen riski joutua sairaalaan tai kuolla Covid-tautiin. Emme rokota lapsia sellaisia tauteja vastaan, jotka vahingoittavat ensisijaisesti ikäihmisiä, siinä toivossa, että vähennämme tartuntariskiä lapsilta ikäihmisille.

On epäeettistä antaa lapsille riskialttiita koronarokotteita siinä toivossa, että näin suojeltaisiin ikäihmisiä. Lääketieteellisen etiikan keskeinen periaate tässä tilanteessa on vapaa ja tietoinen suostumus.  

Henkilö voi vapaaehtoisesti hyväksyä lääketieteellisiä riskejä muiden hyväksi, kuten silloin, kun henkilö luovuttaa munuaisensa elinsiirtoa varten. Tähän ei kuitenkaan ole moraalista velvollisuutta. Tämän vuoksi emme ota ihmisiltä elimiä ilman heidän suostumustaan, vaikka se pelastaisi monia ihmishenkiä. Toisten puolesta tehtävien uhrausten on oltava todella vapaaehtoisia.

Yliopistojohto ehkä ajattelee, että rokotevelvoitteet ovat välttämättömiä, jotta henkilökunta ja opiskelijat tuntisivat olonsa turvalliseksi. Tällainen turvallisuuden tunne ei kuitenkaan perustu tosiasioihin, koska rokotukset eivät estä tartunnan saamista eivätkä tartunnan levittämistä. Sen sijaan uuteen rokoteteknologiaan perustuvat lähetti-RNA-koronarokotukset voivat vahingoittaa terveitä nuoria. Tällaista riskiä ei ole perusteltua ottaa vain ”jotta yliopisto voi myydä psykologista lumelääkettä niille, jotka eivät välitä tarpeeksi ottaakseen selvää tieteen perustosiasioista”.

Kheriatyn mukaan juuri pandemioiden aikana on suurin kiusaus hylätä eettiset periaatteet.

Viranomaiset, jotka kiirehtivät rokotepakkoja, jättävät huomiotta käytettävissä olevan tieteellisen tiedon ja immunologian perusperiaatteet. Vaikka jotkut ovat vilpittömästi sitä mieltä, että näitä järjestelmiä tarvitaan, jotta yhteiskunta voidaan avata turvallisesti, tämä usko ei tee siitä totta eikä oikeuta pakkokeinoja, jotka polkevat jalkoihinsa perusvapauksia.

Kalifornian Irvinen yliopisto ei kuitenkaan välittänyt Kheriatyn perusteluista, vaan asetti Kheriatyn palkattomalle virkavapaalle 3.11.2021 vedoten siihen, että Kheriaty ei yliopiston vaatimuksesta huolimatta ottanut koronarokotusta. Kheriaty ei katso tarvitsevansa rokotusta, koska hän on jo sairastanut koronataudin.

Koronapassit totuttavat ihmisiä uuteen valvontayhteiskuntaan, jossa kansalaisten on luovuttava henkilökohtaisesta itsemääräämisoikeudestaan ja suostuttava yksityiskohtaiseen valvontaan ja ohjaukseen. Voidakseen astua yliopistoon, ravintolaan tai muuhun julkiseen paikkaan henkilön on näytettävä QR-koodia, joka todistaa hänen noudattaneen rokotemääräyksiä. Samalla hän luovuttaa yksityisiä terveystietojaan tuntemattomalle henkilölle. Yliopiston tai ravintolan ovella näytettävät koronapassit ovat uuden järjestelmän karkeat ja alkeelliset välineet. Seuranta- ja valvontamekanismit kehittyvät yhä hienostuneemmiksi.  On epärealistista olettaa, että näin luotu järjestelmä koskaan purkautuu itsestään, ilman kansalaisten vastarintaa. Kun koronaepidemia on ohi, terveyspassin saamisen edellytykseksi voi tulla oikea suhtautuminen ilmastonmuutokseen tai johonkin muuhun kysymykseen, jonka ympärille rakennetaan uusi kriisi.

Lähes kahdeksankymmentä vuotta sitten kirjailija C.S. Lewis ennakoi tämän kehityksen lyhyessä ja näennäisen yksinkertaisessa kirjassaan The Abolition of Man, jota Kheriaty pitää yhtenä 1900-luvun tärkeimmistä teoksista. Viimeisessä luvussa Lewis tekee seuraavan ennusteen ja esittää seuraavan kysymyksen:

Lopullinen vaihe on koittanut, kun ihminen on saatu täysin hallintaan rodunjalostuksen, syntymää edeltävän ehdollistamisen sekä täydelliseen sovellettuun psykologiaan perustuvan kasvatuksen ja propagandan avulla. Ihmisluonto on viimeinen osa luontoa, joka antautuu ihmiselle. Silloin taistelu on voitettu. Me… olemme tästä lähtien vapaita tekemään lajistamme sen, mitä haluamme sen olevan. Taistelu on todellakin voitettu. Mutta kuka on sen voittanut?

Mitä on tehtävä?

Koronapandemian myötä on syntynyt maailmanlaajuinen liitto kansanterveyden ja uudenlaisen digitaalisen valvontateknologian, henkilötietojen keräämisen, tiedonkulun ja sosiaalisen kontrollin välille. Tämä liitto mahdollistaa uudenlaiset ja tehokkaammat totalitaarisen hallinnan muodot.

Nykytilanteessa teknokraattisen bioturvallisuuden valvontajärjestelmän vastustaminen merkitsee pakkorokotusten, koronapassien ja laajamittaisten yhteiskuntasulkujen kritisoimista ja vastustamista. Ensimmäistä kertaa historiassa olemme asettaneet terveen väestön karanteeniin pandemian aikana. Tämä ratkaisu on osoittautunut tuhoisaksi sekä ihmisten terveydelle että koko yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Voidaksemme hidastaa laajamittaiseen valvontaan perustuvan hallintamallin etenemistä, on välttämätöntä vastustaa pakkorokotuksia, koronapasseja ja laajamittaisia yhteiskuntasulkuja. Vapaiden ihmisten on yhdessä toimien osoitettava selvästi, että on olemassa tiukat rajat sille, mitä kansalaiset hyväksyvät kansanterveydellisen hätätilanteen varjolla. Toistaiseksi kahden viime vuoden aikana kansalaiset eivät ole asettaneet käytännössä mitään rajoja tälle vallankäytölle. Meidän on vielä yhdessä sanottava “ei”.

Tämän päivän kiireellinen tehtävä on alkaa nähdä ja auttaa ympärillämme olevia ihmisiä näkemään, miksi meidän pitäisi ja miten voimme (1) tunnistaa, (2) ymmärtää, (3) torjua ja (4) vastustaa tätä kasvavaa despotismia. Asiat etenevät hämmästyttävän nopeasti, joten aika aloittaa on nyt.

Lähteet

Kheriatyn säännöllisesti lähettämiä analyyseja voi tilata sähköpostiinsa ilmaiseksi. Jos haluaa perusteellisempaa tietoa, voi valita maksullisen tilauksen. Tässä blogissa olen käyttänyt vapaasti Kheriatyn tuottamaa materiaalia ja siteerannut sitä välillä sanasta sanaan. Erityisesti olen käyttänyt neljää kirjoitusta: 

On the Rise of Our Technocratic Biosecurity Surveillance Regime (substack.com)

Biosecurity Surveillance Regime: Employment Edition (substack.com)

University Vaccine Mandates Violate Medical Ethics – WSJ

Unpaid Suspension from the University (substack.com)

Muita lähteitä:

Worker surveillance rises as more companies offer remote work options – The Washington Post

Amazon monitors its warehouse staff, leading to unionization efforts – The Washington Post

Shin Bet security agency proposes new civil body to digitally track omicron patients in Israel – Israel News – Haaretz.com

Israel authorizes spy agency to access private cell phone data to track Omicron variant – LifeSite (lifesitenews.com)

Covid variants don’t warrant restrictions on our freedom (telegraph.co.uk)

Tapio Puolimatka la 25.12. 08:37

Tapio Puolimatka

Tapio Puolimatka on suomalainen kasvatustieteen professori. Hän toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa

tuoreimmat

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Miksi lähdin ehdolle europarlamenttivaaleihin?

ti 23.04. 22:16

Pedoseksuaalisten fantasioiden varaan rakentuva seksuaalikasvatus

ke 20.03. 08:51

Lasten vai aikuisten oikeudet

ma 21.08. 19:21

Transideologia vie yhteiskuntaa totalitaristiseen suuntaan

to 27.07. 08:58

WHO:n kansainvälinen pandemiasopimus

to 18.05. 19:39

Eduskuntavaalit 2023 ovat vaalit perheiden tulevaisuudesta

su 12.03. 05:13

Translain uudistusesitys ajaa miesten etuoikeuksia

ke 18.01. 15:42

Asiantuntijalausunto liittyen hallituksen esitykseen laiksi sukupuolen vahvistamisesta (HE 189/2022 vp)

pe 02.12. 22:26

Translain uudistus luo juridisen fiktion ehdoilla elävän yhteiskunnan

ti 25.10. 07:00

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Väkivallasta uskalletaan vihdoinkin keskustella?

ke 19.06.2024 21:28

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44