Nobel-palkittu irtisanoutui ilmastonmuutosagendasta - IMF-seminaari estettiin

"Ilmastokriisiä ei ole ja hiilidioksidipitoisuuksien lisääntymisestä hyötyy koko maailma"

Ulkomaat la 29.07.2023 23:56

Vuoden 2022 fysiikan Nobel-palkinnon saaja, tohtori John Clauser on onnistunut saamaan virallisen narratiivin "ilmastohätätilasta" täysin naurunalaiseksi.

Tohtori Clauser on rohkeasti arvostellut"trendikästä kertomusta" ilmastonmuutoksesta, ja sanonut painokkaasti, että se "ilmentää vaarallista tieteessä vallitsevaa korruptiota, joka uhkaa maailmantaloutta ja miljardien ihmisten hyvinvointia".

Kritisoidessaan avoimesti hallitsevaa ilmastonmuutosagendaa ja ilmastopelottelua Clauser oli todennut lisäksi:

"Harhaanjohtava ilmastotiede on levittänyt etäpesäkkeitä ja siitä on tullut massiivista shokkijournalistista näennäistiedettä." 

Clauser oli kuvannut valtavirran pakkosyöttämää ilmastonarratiivia osuvasti  näennäistieteeksi, joka todella on epätiedettä, mukatiedettä, josta on samalla tehty hänen mukaansa "syyllinen monenlaisille muille ongelmille", joilla ei ole mitään yhteyttä ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin. 

"Sitä ovat edistäneet ja levittäneet samaan tapaan harhaanjohdetut ja eksyneet yritysmarkkinointiagentit, poliitikot, toimittajat, valtion virastot ja ympäristönsuojelijat", fysiikan Nobel-palkinnon vuonna 2022 voittanut tohtori John Clauser paheksui. 

Tohtori Clauserin vakaan käsityksen mukaan "todellista ilmastokriisiä ei ole".

Sen sijaan todellisen ongelman hän näkee kohtuullisen elintason takaamisessa maailman suurelle väestölle ja siihen liittyvässä energiakriisissä.

 "Viimeksi mainittua pahentaa tarpeettomasti valheellinen ilmastotiede", hän oli kiteyttänyt.

Ja kaiken tämän edellä mainitun sanottuaan, rohjetessaan asettua valtavirran ilmastonarratiivia vastaan, siitä seurasi se, että YK:n alainen Kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund, IMF) peruutti tohtori John Clauserin puheen. 

Clauserin piti esitellä ilmastomalleja käsittelevä seminaari IMF:lle torstaina 27. heinäkuuta 2023, mutta tohtori joutuikin "väärien" ulostulojensa takia maalitauluksi ja hänet oli estettävä. 

Tämä tapahtui heti pian sen jälkeen, kun tohtori Clauser oli kertonut, ettei hän usko ilmastokriisin olemassaoloon. Väistämättä ja odotetusti - hänet heti tuomittiin, eristettiin ja rangaistukset laitettiin täytäntöön.

Toisin sanoen Clauser sohaisi pahinta ampiaispesää ikinä ja nyt hän joutuu tuntemaan canceloinnin terävät piikit nahoissaan.

Canceloinnissa henkilö otetaan "väärän" ajattelu- tai toimintatavan takia maalitauluksi ja yritetään estää, esimerkiksi hänen työ- ja esiintymismahdollisuuksiaan.  Tämä tehdään nostamalla henkilö negatiivisen huomion kohteeksi puheistaan tai eleistään, jotka määritellään äärimmäisen sopimattomiksi, vaikka kyse ei ole rikoksista. Tavoitteena on eristää vääriä mielipiteitä esittävä ihminen, asettaa hänet boikottiin ja saada hänet menettämään työpaikkansa.

Nobel-palkitun fyysikon vaientamisesta ja canceloinnista ovat uutisoineet muun muassa LifeSiteNewsDaily Sceptic, Newsweek ja  Human Events.

Tohtori Clauserin oli määrä puhua IMF:n riippumattomalle arviointitoimistolle torstaina 27. heinäkuuta 2023, otsikolla: "Puhutaan – kuinka paljon voimme luottaa IPCC:n ilmastoennusteisiin?" ("Let's talk – How much we can trust IPCC climate predictions?")

Näyttäisi siltä, että "ei kovin paljoa (voi luottaa)", huomauttaa terävästi The Daily Sceptic ja toteaa sarkastiseksi jatkoksi, että se kylläkään "ei ole poliittisesti korrekti vastaus".

Tapahtumasta ilmoittava sivukin oli jo pikimmiten poistettu IMF:n sivuilta.

Daily Sceptic nostaa esiin australialaisen ilmastotoimittaja Jo Novan nokkelan raportoinnin tohtori John Clauserin viimeaikaisista kommenteista. 

Jo Nova on pannut merkille, etteivät valtamediat ole olleet lainkaan kiinnostuneita Clauserin hiljattain antamista lausunnoista ja ihmettelee, mikseivät nämä "tyypit soita ja kysy, mitä varten mies, jolla on hyvin merkittävä maine, uskaltaa näyttää idiootilta ja puhua suoraan ilmastonmuutoskeptikkona": 

"Kyse ei ole siitä, että he pelkäävät hänen voivan tylsistyttää yleisön tai kuulostaa kahjolta. He eivät kysy häneltä, koska he pelkäävät saavansa hyvän vastauksen", australialainen ilmastotoimittaja aivan oikein päättelee.

"Kuinka paljon vahinkoa asialle aiheutuisi, jos yleisö saisi tietää, että yksi maailman arvostetuimmista tiedemiehistä on eri mieltä mantran kanssa?" Jo Nova peräänkuuluttaa.

Kysymys, johon on tietysti ilmeinen vastaus. Aika paljon (vahinkoa).

"Se rikkoisi tuon pyhän loitsun", Jo Nova täräyttää ja viittaa ilmeisesti ilmastonmuutosnarratiivin yhteydessä hoettuihin lauseisiin, että ilmastoasioissa tiede on ollut yksimielinen jo vuosikymmeniä ja plaa plaa. Ja mitä siitä seuraisikaan, kun yhtäkkiä eriävät mielipiteet saisivat jalansijaa: syntyisi aitoja faktoihin perustuvia väittelyjä ja tavalliset tallaajat huomaisivat, että myös heille on valehdeltu.

Jo Nova jatkaa ja huomioi, että se "sama joukko", joka käskee meitä kuuntelemaan "asiantuntijoita", ei kuuntele kuitenkaan asiantuntijoita, joista he itse eivät pidä. 

"He ylistävät 'YK:n asiantuntijoita', jotka salaavat tämän rappion, mutta juoksevat karkuun välttääkseen tieteen jättiläiset. He kysyvät lukion keskeyttäneiltä ilmastonmuutoksesta parhaaseen katseluaikaan televisiossa, ennen kuin he haastattelevat Nobel-palkinnon voittajia. 

Se on aktiivista petosta ja koko ilmastoliike on rakennettu sen varaan", australialaistoimittaja Jo Nova protestoi.

Clauserin vaientanut, maailmanlaajuista rahoitusjärjestelmää valvova, YK:n alainen IMF puuttuu kaikkialla maailmassa eri aiheisiin, kuten luonnollisesti myös ilmastonmuutokseen ja COVID-19: ään

Yllättävää ei ole sekään, että se on myös Maailman talousfoorumin kumppani. 

IMF väittää verkkosivuillaan, että ilmastonmuutos on "merkittävä uhka pitkän aikavälin kasvulle ja vauraudelle, ja sillä on suora vaikutus kaikkien maiden taloudelliseen hyvinvointiin".

IMF:n poliittisiin ohjeisiin, koskien "ilmastonmuutoksen hillitsemistä", sisältyy hiilidioksidin vähentäminen hiiliverolla vuoteen 2030 mennessä suuripäästöisten maiden yrityksille.

IMF:n videolla järjestö määrää, että vuoteen 2030 mennessä meidän on leikattava hiilidioksidipäästöjä kolmanneksella kaikkialla maailmassa, ja että "nettonolla" on saavutettava vuoteen 2050 mennessä.

Onko siis mikään ihme, että IMF iski kyntensä juuri nyt tohtori John Clauseriin, sillä hän on ilmastomallien pitkäaikainen kriitikko ja tämä tunnettu fyysikko on lisäksi arvostellut Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ilmastopolitiikkaa ja sitä, että vuoden 2021 Nobel-palkinto myönnettiin "ilmastonmuutosta" ennustavien tietokonemallien parissa tehdystä työstä. 

Clauser on kritisoinut Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ja muiden käyttämiä virheellisiä malleja, joiden hän korostaa jättävän huomiotta tärkeitä tekijöitä.

Clauser on kehittänyt ilmastomalleja, joissa painotetaan auringonvaloa heijastavien kumpupilvien vaikutusta, jotka peittävät keskimäärin noin puolet maapallosta, ja on perustellut, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden aiheuttamat lämpötilan muutokset ovat "lähes kaksi suuruusluokkaa pienempiä" kuin kumpupilvien vaikutus, mikä tekee siitä merkityksettömän vertailussa.

"On huomattava, että hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin ja kansallisen tiedeakatemian raportit myöntävät toistuvasti, että pilvien vaikutukset todellakin edustavat suurinta epävarmuutta heidän ilmastoennusteissaan", CO2 Coalition kirjoittaa

"Nämä organisaatiot eivät kuitenkaan juurikaan ole edistyneet näiden puutteiden korjaamisessa", CO2 Coalition alleviivaa.

Clauser sai fysiikan Nobel-palkinnon vuonna 2022 kahden muun tutkijan kanssa kvanttimekaniikkaa koskevasta työstään. Toukokuussa 2023 tämä maineikas ja tunnettu fyysikko liittyi edellä mainittuun CO2 Coalitionin hallitukseen, tieteelliseen organisaatioon, joka tähdentää sitä, kuinka hyödyllistä hiilidioksidi (CO2) on ympäristölle, ja kritisoi pelkoa sekä levottomuutta herättäviä ilmastomalleja. 

Kaikki tietävät ja lapsikin jo ymmärtää, että "hiilidioksidi on välttämätöntä elämälle".

Internetissä toimivan niin kutsutun avoimen tietosanakirja Wikipedian - minkä sivuston vasemmistoaktivistit ovat tuhonneet - mukaan CO2 Coalitionin väitteet ovat ristiriidassa ilmastonmuutosta koskevan tieteellisen konsensuksen kanssa ja levittävät väärää tietoa ilmastonmuutoksesta.

Tohtori William Happer, CO2 Coalitionin hallituksen puheenjohtaja, sanoo, että Clauserin "tutkimukset ilmastotieteestä tarjoavat vahvoja todisteita siitä, että ilmastokriisiä ei ole ja että hiilidioksidipitoisuuksien lisääntymisestä hyötyy koko maailma". 

CO2 Coalitionin ilmoitus IMF:n peruuttamasta puheesta tuli pian sen jälkeen, kun Nobel-palkittu fyysikko, tohtori John Clauser  otti kantaa          paniikkia lietsoviin ilmastoennusteisiin ja puheenvuorossaan "Quantum Korea 2023" -tapahtumassa 26. kesäkuuta 2023 hän sanoi, että ei usko ilmastokriisin olemassaoloon.

Tästä tiedotti Seoul Economic Dailyn raportti, jonka CO2 Coalition on kääntänyt englanniksi. 

Puheesta olivat uutisoineet useat korealaiset tiedotusvälineet.

Clauserin mukaan "keskeisiä ilmiöitä liioitellaan ja ymmärretään väärin" ja hän syytti Hallitustenvälistä ilmastonmuutospaneelia (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) väärän tiedon levittämisestä. 

Nuorille korealaisille tiedemiehille ja opiskelijoille osoittamassaan pääpuheessa Clauser sanoi, että "väärää tietoa levittävät ne, joilla on poliittisia ja tilanteita hyödyntäviä (opportunistisia) motiiveja". 

"Jopa keskustelubotit, kuten ChatGPT, voivat olla parempia valehtelemaan kuin ihmiset", hän totesi ja lisäsi, että "totuuden erottaminen valheesta on haastava tehtävä sekä ihmisille että tietokoneille".

"Tekoälyteknologian nopean kehityksen aikakaudella tutkijoiden rooli tuomareina on välttämätön", hän muistutti ja kehotti tutkijoita kantamaan vastuunsa todentamalla tiedot ja valistamalla siitä yleisöä.

Clauser ei ole ainoa eikä suinkaan ensimmäinen Nobelin fysiikanpalkinnon saanut, joka haastaa "vakiintuneen" tieteellisen ja poliittisen narratiivin ilmastonmuutoksesta sekä hylkää käsityksen "ilmastokriisistä". 

Professori Robert Laughlin, jolle myönnettiin vuonna 1998 Nobelin fysiikanpalkinto, on esittänyt näkemyksen, jonka mukaan ilmasto on "meidän hallintamme ulkopuolella" ja ihmiskunta ei voi eikä sen pitäisi tehdä mitään ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Maailman ilmastojulistuksen (World Climate Declaration) on allekirjoittanut tällä hetkellä noin 1 500 tiedemiestä, ja siinä julistetaan

"Ei sellaista kuin ilmastohätätila olekaan." ("There is no climate emergency")

Norjalainen fyysikko, professori Ivar Giaever, toinen palkittu Clauserin kollega, on johtava allekirjoittaja Maailman ilmastojulistuksessa.  

Kyseisen Maailman ilmastojulistuksen allekirjoittajista voimme bongata jopa muutaman suomalaisenkin:

Aalto-yliopiston emeritus-apulaisprofessorin, tekniikan tohtori Antero Ollilan,  luokaopettaja ja Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtaja Simo Ruohon       sekä merigeologi Boris Winterhalterin.

Kaksi viimeksi mainittua tulee nettihaulla ensimmäiseksi kylläkin esiin Seura-lehden jo 8.9.2020 julkaisemassa artikkelissa "Suomen ilmastonmuutoksen epäilijät näkevät ympärillään hiljentämistä ja salaliittoja – Tämä ilmastoepäilijöiden mielestä on nyt pielessä".

Aalto-yliopiston emeritusdosentilta, Antero Ollilalta löytyy puolestaan mielenkiintoinen ja ajankohtainen, melko tuore, 25.7.2023 julkaistu blogi Uuden Suomen Puheenvuorossa otsikolla:   

"Valtamedian mukaan ennätyshelteitä on Euroopassa ja USA:ssa – entäs ennätyslämpötilat?"

"Saas nähdä, pysyykö tämä juttu kauankin näkyvissä", Antero Ollila toteaa bloginsa päätteeksi.

"Kokemusta on, että niitä on vain kadonnut ilman syytä", Ollila kirjoittaa ja viittaa Uuden Suomen tapaan sensuroida "vääriä mielipiteitä" esittävien henkilöiden "puheenvuoroja". 

Ennätyshelteitä googlatessa silmään osuu heti Antero Ollilan aihetta sivuava, Iltalehden keskiviikkona 26. heinäkuuta 2023 julkaisema   hätätilauutinen  "Karkasiko ilmaston lämpenemisen kriittinen raja jo tavoittamattomiin? Näin kommentoi tutkija".

Siinä "ilmastotutkija" hoputtaa nopeampia ja tehokkaampia toimia.

Ei mitään uutta auringon alla.

Maailman ilmastojulistuksessa nimenomaan katsotaan, että "ilmastopolitiikan on kunnioitettava tieteellisiä ja taloudellisia realiteetteja", ja ilmastomallit "eivät ole lähimainkaan uskottavia globaaleina politiikan työkaluina". 

Kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin, vaikutusta paisutellaan, mutta kaikki hyödylliset vaikutukset jätetään huomiotta, julistuksessa todetaan. Ilmastotiede on taantunut keskusteluksi, joka perustuu uskomuksiin, ei terveeseen itsekriittiseen tieteeseen, siinä edelleen huomautetaan.

Tohtori Clauser sai Nobelin palkintonsa uraauurtavasta työstään kvanttimekaniikan alalla - aineen ja valon tutkimuksesta subatomisella ja atomitasolla. 

Vuonna 2010 hänelle myönnettiin fysiikan Wolf-palkinto, jota pidetään toiseksi arvostetuimpana fysiikan palkintona Nobelin jälkeen. Tämän työn lisäksi hän on tehnyt ehdotuksia nykyisten ilmastomallien parantamiseksi.

Hänen kommenttinsa auttavat herättämään lisää epäilyksiä siitä ilmeisestä valheesta, jonka mukaan 99 % tutkijoista uskoo ihmisen aiheuttavan kaiken tai suurimman osan ilmastonmuutoksesta. Fyysikoilla ja kemisteillä on johtava rooli ilmastoa ympäröivän tieteen tutkimisessa, jonka ytimessä on lämmönvaihto ja ilmakehän kaasujen käyttäytyminen.

Newsweek yritti turhaan tavoitella IMF:ää sähköpostitse saadakseen lisätietoja, miksi tohtori John Clauseria ei päästetty puhumaan ilmastomalleja käsittelevään seminaariin IMF:lle. 

Newsweek sai kuitenkin Clauseriin yhteyden sähköpostitse kommentteja varten.

CO2 Coalitionin tiedottaja toimitti Newsweekille osan Clauserin organisaatiolle lähettämästä sähköpostista tämän saatua tietää, ettei hän pääsisi pitämään seminaaria. 

Sähköpostissa Clauser kirjoitti, että hänelle ilmoitettiin IMF:n riippumattoman arviointitoimiston johtajan, Pablo Morenon peruuttaneen hänen puheensa, koska hän "pelkäsi, että voisin sanoa teknisiä asioita, jotka olisivat hänelle liikaa ja joita hän ei voisi uskoa".

Tohtori William Harper, CO2 Coalitionin perustaja, totesi Newsweekille lausunnossaan tyhjentävästi, että Clauserin vaientaminen on häpeällistä.

 

Tytti Salenius la 29.07. 23:56

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06. 10:23

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot