WHO pandemiasopimus "suurin vallankaappaus miesmuistiin"

"Demokratian perusperiaatteiden suoraa loukkaamista"

Ulkomaat ma 23.05.2022 23:04
Dr Robert Malone

"Meidän on torjuttava Maailman terveysjärjestön 'tieteeseen' perustuva vallankaappaus!" 

Näin vaatii tohtori Robert Malone, joka viittaa tällä YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) aikomuksiin "neuvotella" jäsenmaidensa kanssa sopimuksesta, joka antaisi WHO:lle ennennäkemättömän vallan hallita sen jäsenmaita.

Kysymys on niin sanotusta "pandemiasopimuksesta", jonka avulla WHO voisi julistaa pandemian missä tahansa maassa ja sanella, miten kyseisen maan olisi vastattava tähän väitettyyn "pandemiaan".  

Muutoksista, jotka olisivat oikeudellisesti sitovia kansainvälisen oikeuden mukaan, äänestetään WHO:n 75. Maailman terveyskokouksessa (World Health Assembly, WHA, WHO:n hallintoelin), joka pidetään 22.-28. toukokuuta 2022 Genevessä, Sveitsissä, ja ne luovat pohjan pätevän pandemiasopimuksen hyväksymiselle.

WHO:n verkkosivuston mukaan 30.3.2021 maailman 25 johtajaa ilmoitti "kiireellisestä vaatimuksesta kansainvälisen pandemiasopimuksen tekemiseen", toteamalla, että tällaista sopimusta tarvitaan, jotta pandemioihin voidaan junailla yhdet ainoat ja "oikeat" maailmanlaajuiset "vastatoimet". 

"25 hallitusten päämiestä ja kansainvälistä johtajaa" olivat lyöneet hynttyyt yhteen kehottaakseen yhteisesti muodostamaan tällainen sopimus.

Ei pidä unohtaa, että Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) perustaja ja johtaja Klaus Schwabin pääneuvonantaja Yuval Noah Harari on todennut avoimesti, että globalistiset eliitit hyödyntävät ”kriisejä” maailmanhallituksen aikaansaamiseksi.

"Katastrofi avaa oven" suurille muutoksille, joita ihmiset eivät muuten koskaan hyväksyisi, Harari on uhonnut.

Yhdysvallat yhdessä lännen hallitusten kanssa ovat päättäneet, että maailma tarvitsee keskitetyn pandemiaratkaisun, jota YK:n Maailman terveysjärjestö sitten valvoo ja johtaa kansainvälisen sopimuksen avulla.

Mutta mikä vieläkin tärkeämpää kuin itse sopimus juuri nyt, ovat ne useat muutosehdotukset, joilla peukaloidaan voimassa olevaa sopimusta, Kansainvälistä terveyssäännöstöä (International Health Regulations, IHR). 

Se on asia, johon ei juuri kukaan kiinnitä huomiota Yhdysvaltain poliittisissa ja uskonnollisissa piireissä tai valtamedioissa, huomauttaa kokenut tutkiva journalisti ja kirjailija Leo Hohmann. 

Maailman terveysjärjestön (WHO) 194 jäsenvaltiota hyväksyivät   Kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) vuonna 2005.

Se valtuuttaa WHO:n julistamaan Kansainvälistä huolta aiheuttavan kansanterveydellisen hätätilan (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC), jos se päättää, että jossakin jäsenvaltiossa esiintyy tartuntatautiepidemia, mutta mikä merkille pantavaa: vain jäsenvaltion suostumuksella, tohtori Robert Malone muistuttaa. 

Maailman terveysneuvosto (World Council for Health, WCH) tunnustaa tämän nykyisen säännöstön näkökannan, koska siinä myönnetään IHR:n hyväksyneiden kansakuntien itsemääräämisoikeus. 

"Mutta nyt siihen on tulossa muutos", varoittaa tohtori Malone.

Kenellekään ei varmaan tule yllätyksenä, että Joe Bidenin hallinto on ollut mukana hääräämässä taustalla WHO:n kanssa näiden laajojen muutosten parissa vahvistaakseen WHO:n kykyä yksipuolisesti puuttua sellaisten kansakuntien asioihin, joilla vain epäillään olevan "terveyteen liittyvä hätätila", joka saattaa aiheuttaa huolta muille valtioille. 

Yhdysvaltain hallinto on esittänyt muutoksia kolmeentoista (13) artiklaan näiden WHO:n hallinnoimien asetusten sisällä, ja monet pitävät näitä muutosehdotuksia "suvereniteetin tappajina".

YK:n toukokuussa 2021 julkaisemassa raportissa vaadittiin WHO:lle lisää valtaa, toteamalla, että "WHO:lla ei nykyisessä muodossaan ole tällaisia valtuuksia [...] Jotta sopimuksessa edetään, WHO:lle on siksi annettava valtuudet – taloudellisesti ja poliittisesti".

WHO järjestää siis vuosikokouksensa, 75. Maailman terveyskokouksen (World Health Assembly, WHA) jo 22.-28. toukokuuta 2022 Genevessä, Sveitsissä, johon osallistuu edustajia vähintään 194 maasta, Suomi mukaan lukien. 

Juuri tässä kokouksessa jäsenet äänestävät muutosehdotuksista, joilla tullaan luovuttamaan Maailman terveysjärjestölle lisää yksinvaltiutta, hallintaa ja oikeudellista toimivaltaa. Jos nämä muutokset hyväksytään, WHO saa valtuudet julistaa kansainvälinen terveyshätätila, joka syrjäyttää kansalliset hallitukset.

Monet merkittävät asiantuntijat tohtori Robert Malonen lisäksi; tiedemiehet, tutkijat ja vapausaktivistit ovat ilmaisseet huolensa siitä, että jos tällainen sopimus ratifioitaisiin, se loukkaisi WHO:n 194 jäsenvaltion kansallista itsemääräämisoikeutta.

Uudesta kirjastaan "COVID-19 and the Global Predators: We are the Prey" (suom. "COVID-19 ja globaalit saalistajat: Me olemme saaliita") tunnetut     tohtori Peter ja rouva Ginger Ross Breggin ovat varoittaneet, että tämä olisi "demokratian perusperiaatteiden suoraa loukkaamista", ja muodostaisi vaarallisen ennakkotapauksen sallimalla joukon virkamiehiä, joita ei ole vaaleilla valittu, määrätä rajoituksia jäsenvaltioihin ja antaa WHO:lle käytännössä hallitsijan aseman. 

"WHO:n pandemiasopimus - kannattaako Suomen allekirjoittaa?" -haastattelussa Mikko Kemppen vieraana oli erikoislääkäri ja Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmän jäsen Rauli Mäkelä. 

17. toukokuuta 2022 julkaistussa haastattelussa Rauli Mäkelä käy läpi, mistä WHO:n pandemiasopimuksessa on kyse, kannattaisiko pandemian hoito keskittää WHO:lle ja miksi tätä asiaa ollaan nyt kiirehtimässä.

Rauli Mäkelä vastaa myös kysymyksiin siitä, onko parempi, että Suomi luovuttaa oman päätösvallan näistä asioista. 

Kuten saksalainen, aiemminkin rohkeilla ja selkärankaisilla ulostuloillaan säväyttänyt, Euroopan parlamentin jäsen Christine Anderson totesi    huhtikuussa julkaistulla videollaan, tämä kaikki tapahtuisi "ilman     kansallisten hallitusten ja parlamenttien osallistumista tai kuulemista". 

Tästä ilmeisestä kansallisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisesta huolimatta kansalliset ja ylikansalliset hallitukset ympäri maailmaa ovat jo ilmaisseet tukensa ja innostuksensa ajatukseen. 

Noin 20 sopimusta vaativaa maailman johtajaa, mukaan lukien WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus, Boris Johnson ja Emmanuel Macron, vertasivat Covidin jälkeistä maailmaa toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja totesivat, että samanlaista kansainvälistä yhteistoimintaa tarvitaan nyt "eristäytymisen ja nationalismin houkutusten hälventämiseksi ja niiden haasteiden ratkaisemiseksi, jotka voitaisiin saavuttaa vain yhdessä solidaarisuuden ja yhteistyön hengessä  – nimittäin rauha, vauraus, terveys ja turvallisuus". 

Niin kuin Christine Anderson on korostanut, Euroopan unioni on jo ilmaissut tukensa ajatukselle kaikissa 27 jäsenvaltiossaan.  

Edellä mainittujen lisäksi 20 muun maan ympäri maailmaa on ilmoitettu tukevan muutosehdotuksia. 

Niitä ovat: 

Albania, Australia, Kanada, Kolumbia, Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, Guatemala, Intia, Jamaika, Japani, Monaco, Montenegro, Norja, Peru, Korean tasavalta, Sveitsi, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta, Amerikan Yhdysvallat ja Uruguay.  

Äskettäin Australian pääministeri Scott Morrison intoili myös "aina" tukeneensa "pandemiasopimusta" ja vannoi allekirjoittavansa sen, jos hänet valitaan uudelleen tulevissa Australian liittovaltion vaaleissa.  

LifeSiteNews käynnisti keskiviikkona 18.5.2022 vetoomuksen tämän kansainvälisen pandemiasopimuksen estämiseksi ja alle vuorokaudessa se oli jo kerännyt yli 30 000 allekirjoitusta, ja kasvu on jatkunut edelleen. Tällä hetkellä allekirjoituksia on lähes 70 000.

LifeSiteNewsin vetoomuksessa lukee: "WHO: n pandemiasopimus näyttää olevan yksi suurimmista vallankaappauksista miesmuistiin, kun vaaleilla valitsemattomat globalistit tavoittelevat valtaa julistaakseen pandemioita ja hallitakseen sitten maasi reagointia niihin." 

Kokenut tutkiva journalisti ja kirjailija Leo Hohmann vinkkaa myös toisesta adressista, jonka voi allekirjoittaa "tätä "irvikuvaa" vastaan", joksi hän nimittää tätä kansainvälistä pandemiasopimusta, joka asettaa uhan kansojemme itsemääräämisoikeudelle.

12. toukokuuta 2022 julkaisemassaan artikkelissa "Aika on loppumassa pysäyttämään Bidenin juoni, jolla hän vaivihkaa horjuttaa Yhdysvaltain kansallista suvereniteettia" Leo Hohmann sanoo, ettei hän itse kyllä usko vetoomuksista olevan paljonkaan hyötyä, muuta kuin tarjota historiallinen todistusaineisto siitä, että suinkaan "kaikki eivät nukkuneet, kun tämä globaali vallankaappaus toteutettiin".

"Niin vaarallinen kuin WHO onkin", se Hohmannin mukaan "ei silti voi määrätä 194 jäsenmaatansa noudattamaan politiikkaa ilman näiden maiden suostumusta". 

Hohmann vakuuttaa, että heidän käskynsä voidaan torjua kansallisella suvereniteetilla. Se voi olla vaarallista, kysykääpä vain vaikka lännen tähtäimeen joutuneelta koronakriittiseltä Tansanian kuolleelta  presidentiltä, "mutta siinä voidaan kuitenkin onnistua", näkee Hohmann.

Jos Biden ja hänen terveysministerinsä Xavier Baccera saavat tahtonsa läpi, maailman kansojen itsemääräämisoikeutta ei Hohmannin mukaan riistetä: 

"Ei, he luovuttavat sen pois", Leo Hohmann huomauttaa.

Äänestys toimitetaan 22.-28. toukokuuta 2022 Genevessä, Sveitsissä. Tarvitaan vain pelkkä määräenemmistö, ja "noin vain", siinä meni maailman 194 maan itsemääräämisoikeus  sellaisten asioiden osalta kuin "kansanterveydelliset hätätilanteet", joihin voi sisältyä monenlaisia ​​ongelmia, ei vain viruksia, Hohmann selventää.

Leo Hohmann kertoo, että Yhdysvaltain tautikeskus (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) on jo julistanut , että "ampuma-asevammat ovat vakava kansanterveysongelma". Samoin on kylpyammeeseen putoaminen, laskuvarjohypyt, pyöräily vilkkaalla moottoritiellä ja vuorikiipeily, mutta emme näe CDC:n puuttuvan mihinkään noista "vaarallisista toimista". 

"Tämä kaikki on poliittista, eikä sillä ole mitään tekemistä terveytemme kanssa.

CDC:stä on käytännössä tullut WHO:n jatke. Molemmat virastot ovat kansanterveyden vihollisia.

Mutta ennen kuin he voivat toteuttaa tämän kauhean suunnitelman, heidän on vahvistettava nämä WHO:n täytäntöönpanovaltuudet", Hohmann muistuttaa.

Jos se saavutetaan Genevessä, "korjattu" Kansainvälinen terveyssäännöstö astuu voimaan marraskuussa. Jos näin tapahtuu, Leo Hohmannin mielestä "jokaisen Bidenin muutosehdotuksia vastaan ​​äänestäneen maan on poistuttava WHO:sta".

Biden on jo saanut ainakin 40 maan, mukaan lukien EU:n, tuen auttamaan näiden muutosten runnomista läpi.

Jos nämä lainmuutokset hyväksytään ja WHO:n jäsenmaat noudattavat niitä, sillä on Hohmannin mukaan "katastrofaaliset seuraukset maailmalle". 

Yksilönvapauden liekki sammuu Yhdysvalloissa ja kaikissa muissa entisissä vapaissa maissa.

Jokaisesta Amerikan kaupungista tulee mahdollisesti Shanghai. Se merkitsee sulkutiloja, jotka eivät ainoastaan aina väijy ihmisten yllä, vaan kun ne tulevat, ne osoittautuvat ankariksi ja tiukoiksi. Talostamme tai asunnostamme tulee oma henkilökohtainen vankilamme ja olemme 100-prosenttisesti riippuvaisia valtiosta perustarpeidemme täyttämiseksi.

Mutta ennen kuin niin käy, heidän on keksittävä tapa hiljentää kaikki eri mieltä olevat,  Hohmann selostaa.

"Nämä ovat Uuden maailmanjärjestyksen (New World Order) pyhiä evankeliumeja, joista kukaan ei saa olla eri mieltä.

Muistakaamme, että Great Resetissä (eli New World Order) sinulla ei ole oikeuksia, vain etuoikeuksia", Hohmann jatkaa.

Ajatuksena on saada sosiaalisen median yritykset vastuullisiksi niin sanotusta vihapuheesta ja käyttäjien julkaisemasta "disinformaatiosta".

Leo Hohmann nostaa esille Euroopan unionin digitaalipalvelulain (Digital Services Act, DSA) ja Iso-Britannian ehdottaman verkkoturvallisuuslain   (Online Safety Bill), jotka ovat hänen nähdäksensä "uusimpia todisteita siitä, ettei ollut pelkkää sattumaa" se, että  Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto (U.S. Department of Homeland Security, DHS) päätti äskettäin perustaa disinformaation hallintoneuvoston (Disinformation Governance Board).

"Tämä kaikki solmiutuu toisiinsa, samoin kuin Bidenin hallinnon salakähmäinen temppu luoda kaikkivoipa YK:n Maailman terveysjärjestö", Leo Hohmann summaa.

Leo Hohmann raportoi siitä ensimmäisten joukossa 25. huhtikuuta 2022. 

"Maailman talousfoorumin miljardööritukijoiden johtama idea on tukahduttaa ankarasti sananvapautta samaan aikaan, kun he ripustavat hirttosilmukan roikkumaan itsenäisten valtioiden kaulaan", Hohmann luonnehtii.

Muuttamalla olemassa olevaa terveyssopimusta, nimeltään International Health Regulations of 2005 (IHR), he voivat kiertää Yhdysvaltain senaatin hyväksynnän, mikä tarkoittaa, että tästä suvereniteetin tappavasta vallankaappauksesta ei käydä julkista keskustelua eikä medioissa sitä ole esillä. Tämä kaikki tehdään salassa Genevessä, Sveitsissä, kun WHO:n Maailman terveyskokous kokoontuu 22.-28. toukokuuta.

Siksi Hohmannin mukaan näemme näiden sananvapauden vastaisten toimenpiteiden ajoittamisen etenevän nyt kaikissa entisissä vapaissa valtioissa. 

"Ne on suunniteltu pitämään suurten sosiaalisen median alustojen käyttäjät uppoutuneina hallitusten narratiiviin ikuisesta viruksesta (Covid); siitä, ovatko vaalit entisissä vapaissa länsimaissa todella edelleen vapaat ja oikeudenmukaiset; Ukrainan Venäjän kanssa käytävän sodan pyhästä ja vanhurskaasta luonteesta. jota kaikkien on tuettava.

Älkääkä unohtako sitä toista uuden yhden maailman uskonnon opinkappaletta: ilmastonmuutosta. Epäsuosittu Green New Deal, jota Biden ei kyennyt hyväksyttämään kongressissa, voitaisiin yksinkertaisesti panna täytäntöön uudella tavalla päivitettyjen IHR-säännösten mukaisesti", Hohmann arvelee ja lisää:

"Jos YK:n Maailman terveysjärjestö saa himoitut uudet toimivaltuudet, joita Bidenin hallinto on ehdottanut ojennettavaksi sille, varokaa. Nämä 13 muutosehdotusta loisivat pedon, jolla on hampaat YK:ssa", Leo Hohmann kuvailee.

The Defenderin haastattelemat asiantuntijat käsittelevät "mahdollista sääntelyjen syöksykierrettä" - Yhdysvalloissa ja ulkomailla -, joka "disinformaation torjumisen" varjolla tukahduttaa hallituksille ja muille vaikutusvaltaisille toimijoille epämukavaksi katsotun tiedon leviämistä.

Defenderin 12. toukokuuta 2022 julkaisema artikkeli kertoo  kansainvälisestä suuntauksesta kohti eriäviä mielipiteitä esittävien hiljentämistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja vaikka Defender ei mainitse sitä, Leo Hohmann tuo esiin sen, että tiedämme myös Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin vaientavan toisinajattelijat. 

"Tämä on kansainvälinen vallankumouksellinen liike, ja mitä nopeammin ymmärrämme sen, sen parempi", Hohmann painottaa.

Kuten The Defender raportoi, Yhdysvalloissa näihin ehdotuksiin sisältyy hallinnon "disinformaatiolautakunta" ja kongressin käsittelyssä oleva      lakiehdotus, digitaalisten palvelujen valvonta- ja turvallisuuslaki (Digital Services Oversight and Safety Act).

Asiantuntijoiden mukaan EU:n uusilla säännöksillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia Euroopan ulkopuolella.

Michael Rectenwald, "Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom" -kirjan kirjoittaja, sanoi voivansa ennakoida tulevaisuuden, jossa tällaiset määräykset voivat vaikuttaa kaikkeen puheeseen - ei vain puheeseen sosiaalisen median alustoilla.

Rectenwald kertoi The Defenderille:

"EU:n DSA edustaa merkittävää askelta kohti sosiaalisen median ja Internet-haun yhden maailman hallintoa ja askelta lähemmäksi globaalia hallintoa.

Koska ero 'verkko'- ja 'verkkoympäristön ulkopuolella' -toiminnan välillä menettää merkityksensä, kun Internet sisältää esineiden ja kehon internetin, DSA:sta voi tulla maan laki."

Onko EU:n digitaalipalvelulaki törmäyskurssilla Elon Muskin Twitter-suunnitelmien kanssa?

Ajoitus ainakin osui samaan aikaan Elon Muskin aikomuksen kanssa ostaa     Twitter, kun EU ilmoitti 23. huhtikuuta digitaalipalvelulain (Digital Services Act, DSA) hyväksymisestä.

DSA pyrkii torjumaan "väärän tiedon ja laittoman sisällön" leviämistä, ja sitä sovelletaan "kaikkiin verkossa toimiviin osapuoliin, jotka tarjoavat palveluja EU:ssa" suhteessa "kyseisten palvelujen luonteeseen" ja kunkin alustan käyttäjien määrään.

DSA:n mukaan "erittäin suuriin verkkoalustoihin" (very large online platforms, VLOPs) ja "erittäin suuriin verkkohakukoneisiin" (very large online search engines, VLOSEs) – joilla EU:ssa on kuukausittain yli 45 miljoonaa aktiivista käyttäjää – sovelletaan tiukimpia DSA:n vaatimuksia. 

Teknologiajätit ovat velvollisia suorittamaan vuosittaisia ​​riskiarviointeja varmistaakseen, missä määrin niiden alustat "edistävät eripuraa aiheuttavan materiaalin leviämistä, joka voi vaikuttaa esimerkiksi terveyteen", ja riippumattomia tarkistuksia määrittääkseen toimenpiteet, joita yritykset tekevät estääkseen alustojensa "väärinkäytön".

Nämä toimet ovat osa laajamittaisempaa "disinformaation leviämisen" tukahduttamistoimintaa, jota laissa vaaditaan ja edellyttää alustoja "ilmoittamaan vihapuheesta, poistamaan kaikenlaisen terroristipropagandan" ja luodakseen "täytäntöönpanokehykset laittoman sisällön poistamiseksi nopeasti".

Mitä tulee väitettyyn "disinformaatioon", näillä alustoilla on valtuudet  luoda "kriisinhallintamekanismi" tällaisen sisällön leviämisen estämiseksi, ja laissa mainitaan erityisesti Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti ja siitä seurannut verkkosisällön "manipulaatio".

DSA myös kieltää tietyntyyppisen mainonnan digitaalisilla alustoilla, mukaan lukien kohdistetut mainokset, jotka on räätälöity lapsille tai tiettyyn etniseen ryhmään tai seksuaaliseen suuntautumiseen kuuluville henkilöille.

Leo Hohmann palaa artikkeleissaan takaisin ensi viikolla äänestettävään "pandemiasopimukseen" ja vuoden 2005 sopimukseen tehtäviin muutoksiin ja huomauttaa, että ne sisältävät myös uusien "alueellisten" terveystsaarien lisäämisen WHO:n alaisuuteen: 

"Näillä tsaareilla on tarkoitus olla omat byrokraattiset joukkonsa valvomaan kansoille pakotettua politiikkaansa. Apu voidaan jättää antamatta, rankaisevia taloudellisia pakotteita voidaan määrätä mille tahansa valtiolle, joka hairahtuu WHO:n määräämästä hoidosta WHO:n pääjohtajan julistaman minkä tahansa epidemian vuoksi."

Ja juuri tämä henkilö on tohtori Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kiinan kommunistisen puolueen tunnetuin valttikortti, jonka taustoja Oikea Mediakin on avannut laajasti huhtikuussa 2020 artikkelissa  "Trump vastaan Maailman terveysjärjestö: 'Kiina-myönteisen WHO:n johtajan aika erota' ".

Presidentti Donald Trump pelasti Yhdysvallat WHO:sta heinäkuussa 2020. Ja mitä Biden teki? Ensimmäisinä tunteinaan virassaan 20.1.2021 hän ennakko-odotusten mukaisesti lupasi liittää Yhdysvallat takaisin  WHO:hon. 

WHO, joka on epäröimättä totellut ja kumartanut Kiinaa Covid-pandemian aikana, suunnittelee nyt massiivisen vallankaappauksen organisoimista valvoakseen kansainvälisesti toimia missä tahansa tulevassa pandemiassa.

Tästä vaarasta ovat huolissaan myös Gatestone -instituutin tutkijat Pete Hoekstra ja Lawrence Kadish.

Molemmat kiinnittävät huomiota vasta äskettäin julki tulleeseen tietoon, että itse Yhdysvaltain presidentiksi vaalivilpin avulla juoniteltu Joe Biden ehdotti muutoksia tulevaan lakiin, josta äänestetään Maailman terveysjärjestön hallitsevassa lainsäädäntöelimessä, päätöksentekoelimessä, Maailman terveyskokouksessa  (World Health Assembly, WHA)  22.-28.5.2022 ja johon osallistuu valtuuskuntia kaikista WHO:n jäsenmaista.

Pete Hoekstran mukaan "ilmeistä on saattaa amerikkalaisten terveys Kiinan oikkujen armoille" - riippuvaiseksi Kiinasta, joka "pyrkii aktiivisesti syrjäyttämään Yhdysvallat maailman johtavana suurvaltana ja on jo vuosia työstänyt uusia keinoja biologiseen sodankäyntiin".

"Kyseessä on suunnitelma, josta äänestetään ensi viikolla: kongressin ja amerikkalaisten kansalaisten on taisteltava tarmokkaasti vastaan - ja NOPEASTI", kehottaa Pete Hoekstra 15.5.2022 päivätyssä Gatestone -instituutin artikkelissaan "VAARA: WHO:n virittämä ansa Yhdysvalloille - Nyt on toimittava ripeästi: he äänestävät ensi viikolla".

Lawrence Kadishin mielestä "hälyttävää on, että lakiehdotuksen kerrotaan tekevän koko Yhdysvaltojen terveydenhuoltopolitiikan oikeudellisesti riippuvaiseksi Maailman terveysjärjestöstä (WHO)". 

19.5.2022 päivätyssä Gatestone -instituutin artikkelissaan "Kiinan mestarisuunnitelmasta Amerikan tuhoamiseksi" Lawrence Kadish muistuttaa, että kun Taiwan ilmoitti WHO:lle varhaisessa vaiheessa Covid-19 -viruksen tarttuvan ihmisestä toiseen, WHO päätti jättää varoituksen huomioimatta. 

Sen sijaan WHO ryhtyi ilmeisesti Kiinan käskystä ja toimeksiannosta valehtelemaan maailmalle varoituksesta, Lawrence Kadish huomioi. 

Yhdysvaltain tiedustelutietoihin perustuvien raporttien mukaan Kiina on myös sekaantunut geeninsiirtotekniikkaan luodakseen "supersotilaita", jossa on kysymys Kiinan pyrkimyksistä soveltaa bioteknologiaa taistelukentällä ihmisen (ja kukaties sotilaiden) suorituskyvyn parantamiseksi.

Kiina on niin ikään kerännyt DNA:ta ihmisiltä ympäri maailmaa, mahdollisesti kehittääkseen viruksen, joka on vieläkin tappavampi biosodankäynnissä Yhdysvaltoja vastaan, Lawrence Kadish lisää.

Pete Hoekstra huomauttaa, että he voisivat kohdistaa hyökkäyksensä ihmisiin, jotka eivät ole geneettisesti kiinalaisia, ja "kiertää" geneettisesti kiinalaiset. 

Kiinan asiantuntija Gordon Chang  maalasi äskettäin astetta rankempia tulevaisuuden näkymiä:

"Kiinalaiset sotatutkijat ovat kirjoittaneet avoimesti uudenlaisesta biologisesta sodankäynnistä ainakin puolen vuosikymmenen ajan, ehkä hieman kauemmin. Tämä mainittiin esimerkiksi Kiinan maanpuolustuskorkeakoulun arvovaltaisessa julkaisussa  "The Science of Military Strategy" vuonna 2017.

He puhuvat uudenlaisesta biologisesta sodankäynnistä koskien 'erityisiä etnisiä geneettisiä hyökkäyksiä'. Toisin sanoen kyse on patogeeneistä, joille kiinalaiset ovat immuuneja, mutta jotka sairastuttavat ja tappavat kaikki muut; mikä tarkoittaa, että seuraava Kiinasta tuleva tauti voi olla sivilisaation tappaja....

Monet sota-analyytikot puhuvat siitä, miten Kiinan kanssa käytävän sodan ensimmäiset sekunnit tullaan taistelemaan ulkoavaruudessa. He sokaisevat satelliittimme, tuhoavat ne ja tekevät kaikenlaista temppuja."

Pete Hoekstra ei näe hyvänä, että kongressi ja Bidenin hallinto alistuu "tälle viimeisimmälle globalismin seireeninlaululle":

"Amerikka saa suurimman hyödyn, kun se johtaa kansainvälistä yhteisöä, ei silloin, kun se luovuttaa kansallisen vallan salamyhkäisille ja vastuuttomille järjestöille - etenkin niille, jotka ovat osoittaneet ajavansa Kiinan - ei Amerikan - etuja."

Leo Hohmann panee vielä merkille sen, että "tavallaan globaali pohja" julistaa maailmanlaajuiset vastatoimet pandemiaan, olivat jo käytössä vuosina 2020 ja 2021, jolloin monet tiukimmista suluista olivat WHO:n neuvojen mukaisia ja useimmat valtiot noudattivat niitä.   

Kuitenkin jos tämä Kansainvälisen terveyssäännöstön "päivitys" hyväksytään, WHO antaa määräyksille tehoa täytäntöönpanon valvontamekanismin muodossa. 

Jos näin tapahtuu, "sitten ollaankin jo kusi sukassa", Hohmann sanoo, "koska sulkutiloista tulee entistä tiukempia ja toistuvimpia". 

"Ajatellaanpa mahdollisuuksia vaikka 'ilmaston' sulkemiseen", Hohmann väläyttää.

Kun kansallinen suvereniteetti viedään, se avaa loputtomasti mahdollisuuksia globaalia järjestelmää johtavalle eliitille säännellä tai takavarikoida kaikkea, mitä he pitävät "terveydellemme huonona", Hohmann jatkaa.

"Entäpä jos WHO päättää, että me kaikki tarvitsemme rokotteita ja digitaalisia passeja jonkun kansanterveysuhkan ratkaisemiseksi? Miltä näyttää nyt, WHO:han on jo päättänyt sen! Siitä puuttuu vain valta ohittaa kansalliset hallitukset. Näillä muutosehdotuksilla annettaisiin tällainen valta", Hohmann alleviivaa.

Näitä muutosehdotuksia yhdessä tulevan sopimuksen kanssa voitaisiin käyttää myös Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen ja toisen lisäyksen oikeuksien poistamiseen, Hohmann pohtii. 

"Entäpä Raamattu? Onko kyse uskonnollisesta vakaumuksestasi vai onko se 'vihapuheen' väline? Aseet, Raamattu ja ylenmääräinen sananvapaus ovat haitallisia yhteiselle 'terveydellemme', ja siksi voitaisiin julistaa kansainvälinen tai alueellinen hätätila, mikä tarjoaa WHO:lle mahdollisuuden soveltaa säännöksiä", Leo Hohmann luettelee.

Kit Knightly nostaa Off Guardianin artikkelissa esiin myös kysymyksen siitä, että maita rangaistaan "noudattamatta jättämisestä" uuden maailmanlaajuisen terveyssopimuksen nojalla. WHO:n asiakirjojen mukaan:

"[Sopimuksessa olisi oltava] mukautuva kannustinjärjestelmä, [mukaan lukien] seuraamukset, kuten julkiset nuhtelut, taloudelliset sanktiot tai etujen epääminen."

Toisin sanoen Knightly selittää:

Jos ilmoitat "tartuntatautiepidemioista" "oikeaan aikaan", saat "taloudellisia resursseja" niiden hoitamiseksi.

Jos et ilmoita tautitapauksista tai et noudata WHO:n ohjeita, menetät kansainvälisen avun ja kohtaat kauppasaartoja ja pakotteita.

Yksi arvostetuimmista modernin teknokratian ja transhumanismiliikkeiden tutkijoista, Technocracy News and Trends -lehden päätoimittaja ja useiden aiheeseen liittyvien kirjojen kirjoittaja Patrick Wood palauttaa mieliimme       ankarat rangaistukset, joita jaeltiin jo Covid-pandemian aikana.

"Burundin ja Tansanian presidentit kielsivät WHO:n rajoiltaan kieltäytyen noudattamasta pandemianarratiivia: Molemmat kuolivat yllättäen muutamassa kuukaudessa ja korvattiin WHO:ta kannattavilla presidenteillä", Wood kirjoittaa. 

"On selvää, että WHO ei välitä maailmanlaajuisesta terveydestä tai yhdenkään kansalaisen elämästä tai kuolemasta. Varoitus on lähetetty kansallisille johtajille: tehdään sopimus tai eliminoimme sinut."

 

Tytti Salenius ma 23.05. 23:04

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06. 10:23

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot