Blogi: Tapio Puolimatka, su 07.06.2020 23:37

Sukupuoli-ideologian harhaanjohtavaa kielenkäyttöä

Sukupuoliaatteeksi tai sukupuoli-ideologiaksi (gender ideology) kutsun näkemystä, jonka mukaan sukupuoli ei määräydy objektiivisesti havaittavien biologisten tuntomerkkien vaan ihmisen subjektiivisen kokemuksen pohjalta. Tämän aatteen mukaan jotkut ihmiset syntyvät ”väärään kehoon”, joka ei vastaa heidän ”aitoa sukupuoliolemustaan”.

Uusi sukupuolikäsitys hyväksytään

Sukupuoli-ideologian periaatteet saatettiin osaksi kansainvälisesti hyväksyttyä sopimusta neljännessä naisten asemaa käsittelevässä maailmankonferenssissa Pekingissä vuonna 1995.

Pekingin konferenssin tuloksena syntyi Pekingin julistus ja toimintaohjelma, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden ”on edistettävä sukupuolinäkökulman aktiivista ja näkyvää soveltamista kaikkeen toimintaan ja ohjelmiin” (osa 2: 202).

Hämäävä kielenkäyttö

Sukupuoli-ideologian läpimurto onnistui hämäävän kielenkäytön ja poliittisen manipulaation avulla. Sukupuolen käsitettä ei määritelty ja useat kolmannen maailman edustajista olettivat, että sukupuolella tarkoitettiin naista ja miestä. Todellisuudessa sukupuolella tarkoitettiin subjektiiviseen kokemukseen perustuvia sosiaalisia sukupuolia.

Pian Pekingin konferenssin jälkeen alettiin vaatia kaikkia jäsenvaltioita pitäytymään itsemäärittelyyn perustuvaan sukupuolikäsitykseen, jonka mukaan sukupuolella tarkoitetaan lukuisia erilaisia sosiaalisia sukupuolia. Myönteisen merkityksen omaavat sanat kuten vapaus, tasa-arvo, avioliitto, perhe ja sukupuoli saavat huomaamatta uuden merkityksen.

Sukupuolien tasa-arvo

Sukupuolien tasa-arvolla ei tarkoiteta pelkästään naisten ja miesten tasa-arvoa tai naisten ja miesten yhtäläisiä oikeuksia lain edessä. Tasa-arvolla tarkoitetaan sitä, että sukupuolta ei saa määritellä biologisiin tosiasioihin perustuvaksi kaksijakoiseksi tosiasiaksi, koska tällaisen määritelmän väitetään syrjivän niitä, joiden subjektiivinen kokemus ei vastaa heidän kehollista sukupuoltaan.

Näin siis tasa-arvoon vedoten sukupuolikäsitys pyritään muuttamaan siten, ettei sukupuoli enää määräydy objektiivisesti havaittavien ominaisuuksien vaan subjektiivisen kokemuksen perusteella.

Opetushallituksen harhaanjohtava kielenkäyttö

Tällaista harhaanjohtavaa kielenkäyttöä viljellään taitavasti Suomen Opetushallituksen kouluille antamassa oppaassa Tasa-arvotyö on taitolaji: Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa (2015).

Opetushallituksen opettajille tarkoitettu opas venyttää tasa-arvon käsitteen merkitystä pyrkimyksessään muuttaa sukupuolikäsitys subjektiiviseen kokemukseen perustuvaksi: ”Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.” (Tasa-arvotyö on taitolaji, s. 67.)

Toisin sanoen, jos et hyväksy sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi, et kannata tasa-arvoa. Samalla tavalla tasa-arvon vastaista (s. 67) ja syrjivää (s. 47) on oppaan mukaan asettaa ohjeelliseksi kaksijakoisen sukupuolikäsityksen varaan rakentuva avioliittokäsitys, vaikka se on ainoa joka rakenteellisesti turvaa lapsen oikeuden isään ja äitiin. Tasa-arvon vastaista on siis puolustaa lapsen perustavaa ihmisoikeutta. Tasa-arvon nimissä vaaditaan kaikkein heikoimman osapuolen eli lapsen perustavien identiteettioikeuksien rikkomista.

Koska subjektiiviseen kokemukseen perustuva sukupuolikäsitys ei tee oikeutta sukupuolen objektiivisille tosiasioille, opettajia ohjaillaan tämän käsityksen omaksumiseen manipuloivalla kielenkäytöllä. Epätasa-arvon kannattamisesta eli moraalisesta vääryydestä syytetään henkilöä, joka puolustaa biologista tosiasiaa sukupuolen kaksijakoisuudesta ja lapsen identiteettioikeudet turvaavaa avioliittokäsitystä.

Tasa-arvon nimissä opettajia ohjataan kyseenalaistamaan ”heteronormatiivisuutta” (s. 24), eli naisen ja miehen toisiaan täydentävyyden varaan rakentuvaa avioliittokäsitystä ja sen pohjana olevaa kaksijakoista sukupuolikäsitystä (s. 24). ”Yksipuolisena” pidetään perhemallia, jossa on molemmat sukupuolet edustettuina, ja joka turvaa lapsen oikeuden isään ja äitiin.

Tällainen orwellilainen uuskieli on omiaan luomaan käsitteellistä sekaannusta oppilaissa, joille koulun olisi tarkoitus välittää jäsennelty kuva todellisuudesta.

Oppilaita hämmentävää käsitesekaannusta

Opetushallitus ohjaa opettajia kyseenalaistamaan luonnollisen sukupuolijaon tyttöihin ja poikiin, miehiin ja naisiin, vaikka tällainen kyseenalaistaminen on omiaan johtamaan koululaisia hämmennykseen.

On merkille pantavaa, että sukupuoliahdistuneiden nuorten määrä on kasvanut eksponentiaalisesti samaan aikaan kun kouluissa on alettu soveltaa oppaan ohjeita: ”Opetuksessa pidättäydytään sosiaalistamasta oppilasta hänen ulkoiseen sukupuoleensa” ja kyseenalaistetaan sukupuolittavat tekijät (s. 68).

Opas perustuu aktivistien ”kokemuksiin”

Opetushallituksen opetusneuvos ja oppaan laatijakuntaan lukeutuva Liisa Jääskeläinen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa 15.12.2015 oppaan kirjausten perustuvan ”pitkälti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavien järjestöjen näkemyksiin”, jotka perustuvat näiden järjestöjen piirissä toimivien ihmisten ”kokemukseen”.

Opetushallituksen oppaassa ei Suomen kouluja ohjeisteta opettamaan sukupuolesta tieteen tutkimustulosten perusteella. Sen sijaan ohjeellisena pidetään aktivistien kokemuksia, joita värittävät heidän aatteelliset, ideologiset ja maailmankatsomukselliset vakaumuksensa. Opetushallituksen pyrkimyksenä on saada kaikki Suomen koululaiset omaksumaan nämä ideologiset ja harhaanjohtavat vakaumukset.

Asiaa tarkemmin käsitelty kirjoissa:

Sukupuoli muutoksessa (Päivä 2019) https://tapio.blog/sukupuoli-muutoksessa/

Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe (Perussanoma 2020) https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

 

 

Tapio Puolimatka su 07.06. 23:37

Tapio Puolimatka

Tapio Puolimatka on suomalainen kasvatustieteen professori. Hän toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa

tuoreimmat

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Miksi lähdin ehdolle europarlamenttivaaleihin?

ti 23.04. 22:16

Pedoseksuaalisten fantasioiden varaan rakentuva seksuaalikasvatus

ke 20.03. 08:51

Lasten vai aikuisten oikeudet

ma 21.08. 19:21

Transideologia vie yhteiskuntaa totalitaristiseen suuntaan

to 27.07. 08:58

WHO:n kansainvälinen pandemiasopimus

to 18.05. 19:39

Eduskuntavaalit 2023 ovat vaalit perheiden tulevaisuudesta

su 12.03. 05:13

Translain uudistusesitys ajaa miesten etuoikeuksia

ke 18.01. 15:42

Asiantuntijalausunto liittyen hallituksen esitykseen laiksi sukupuolen vahvistamisesta (HE 189/2022 vp)

pe 02.12. 22:26

Translain uudistus luo juridisen fiktion ehdoilla elävän yhteiskunnan

ti 25.10. 07:00

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06.2024 10:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44