Blogi: Juha Ahvio, ke 29.09.2021 21:30

Great Reset on kuin onkin todellisuutta

Niin kutsuttu Great Reset eli suuri nollaaminen tai uudelleenasettaminen on kuin onkin todellisuutta. Tämän todellisuuden alleviivaaminen on nyt erityisen ajankohtaista kahdesta syystä.

Ensiksi. Käsittelimme Leena Metsämäen kanssa tätä aihetta tuoreeltaan 12.9.2021 päivätyssä Radio Patmoksen Ajankohtafoorumi-ohjelmasarjan jaksossa ”Nuoret globaalit johtajat ja The Great Reset”. Nostimme, lähteisiin nojaten, esiin senkin tosiasian, että hallituksemme ministereistä Annika Saarikko ja Sanna Marin kuuluvat Davosin Maailman talousfoorumin YGL-verkostoon eli Young Global Leaders -verkostoon eli Nuorten globaalien johtajien verkostoon. Tämäkin verkosto ajaa ohjelmallisesti The Great Reset -agendaa.

Toiseksi. Yhtä tuoreeltaan Yle, niin sanotusti valtavirtaisen vastuullinen julkinen tiedotusvälineemme, nosti 19.9.2021 artikkelissaan ”Marin ja Saarikko kuuluvat nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka tukee talousjärjestelmän ’nollausta’ – professori: Sidonnaisuus olisi ollut syytä ilmoittaa” esiin juuri ne samat teemat liittyen Nuorten globaalien johtajien verkostoon ja Great Resetiin kuin mekin Ajankohtafoorumin jaksossa. Ylen artikkelin ingressi lausuu näin:

”Young Global Leaders -jäsenyys antaa nuorille johtajille mahdollisuuden verkostoitua muiden äärimmäisen menestyneiden ihmisten kanssa. Mutta jäsenyys voi altistaa myös vaikutusyrityksille.”

Edellä mainittu Ylen artikkeli kannattaa lukea ajatuksella.

Mielenkiintoista on, että Yle:n artikkeli kattavasti vahvistaa sen, mitä viikkoa aikaisemmin nostimme omassa ohjelmassamme esiin. Huomaa siis, että puhe Davosin Great Reset -agendasta ei todellakaan ole mitään salaliittoteoriapuhetta, vaan Great Reset on ankaraa todellisuutta. Myös Saarikon, Marinin ja muidenkin suomalaisten vaikuttajien osalta.

Kuuntele ensi sunnuntaina, 26.9.2021 klo 17.00, Radio Patmoksen taajuuksilta Ajankohtafoorumin jakso ”Great Reset on todellisuutta”. Siinä jaksossa käymme Leenan kanssa tarkemmin läpi sitä, mitä edellä viittaamani Ylen artikkeli tuo esiin ja miten artikkeli vahvistaa sen, mistä itse olemme aiemmin jo puhuneet.

Tuon ensi sunnuntaina lähetettävän jakson kuuntelemisen syventämiseksi kannattaa käydä Patmosplus-sivuston ohjelmakirjastossa, johon on arkistoitu aiemmat Ajankohtafoorumin jaksot. Patmosplussaan pääsee ilmaiseksi kirjautumalla, jonka jälkeen avautuu vapaa pääsy ohjelmakirjastoon, jossa voi kuunnella arkistoituja ohjelmia. Ohjelmavalikosta voi valita Ajankohtafoorumin ja sieltä minkä hyvänsä arkistoidun jakson.

Nyt käsillä olevia teemoja silmällä pitäen etenkin seuraavat ohjelmakirjaston Ajankohtafoorumin jaksot kannattaa kuunnella:

12.9.2021 päivätty ”Nuoret globaalit johtajat ja The Great Reset”.

19.11.2020 päivätty ”Suuri uudelleenasettaminen ja transhumanismi”.

7.1.2021 päivätty ”The Great Reset ja Davos 2021”.

20.4.2021 päivätty ”Kulttuurisota”, jossa käsittelemme myös talouden ja rahavallan keskittymistä ja Ison rahan säätiöiden valtaa ja voimaa.

9.5.2021 päivätty ”Rahan valta”.

1.7.2021 päivätty ”Wokeismi ja Ison rahan globalismi”, sekä myös 24.6.2021 päivätty ”Kriittinen rotuteoria”.

23.5.2021 päivätty ”Gates-säätiö ja rokotebisnes”, jossa käsittelemme Ison lääketeollisuuden, Big Pharman, roolia ja merkitystä.

Edellä mainitun Gates-aiheisen jakson yhteydessä on hyvä kuunnella myös 12.3.2018 päivätty ja pidetty luentoni ”Gender-ideologia läpivalaisussa”. Tämä löytyy Patmosplussan ohjelmakirjastosta Radiopuheet-valikosta, Juha Ahvion nimellä.

Tässä neljättä vuotta sitten pitämässäni puheessa nostan esiin gender-teollisuuden eli transgenderbisneksen ja siihen liittyvän Big Pharman oleellisen merkityksen gender-ideologian läpimurron tapahtumisen kannalta. Pane merkille, että olen nostanut tämän Big Pharma -teeman ratkaisevan merkityksen esiin jo neljättä vuotta sitten. Big Pharma, Iso lääkebisnes, ei ole teema, joka olisi nostettu esiin vasta nyt, tänä päivänä, vain jonkinlaisena keinotekoisena koronapandemiaan liittyvänä virityksenä.

Iso lääkebisnes on jo pitkään ollut vahva tekijä globaalilla näyttämöllä, siinä ja tässä asiassa. Tästähän – nykyään Big Pharman oleellista merkitystä uuden digitaalisen aikakauden läpimurtajana korostavan Davosin WEF:n Ison rahan YGL-verkostoon kuuluva – Sanna Marinkin muistutti runsaat kymmenen vuotta sitten eli 8.10.2010 päivätyssä tekstissään ”Raharikas lääketeollisuus” , kuten palautan mieliin omassa 20.5.2020 päivätyssä artikkelissani ”Se on salaliittoteoria!”.

Lue myös 16.8.2021 päivätty Ivan Wecken openDemocracy -artikkeli “Conspiracy theories aside, there is something fishy about the Great Reset”.

Tämä isompi ja laajempi tausta on syytä tuntea realistisesti, jotta osaa arvioida ja kykenee arvioimaan lääkeyhtiöiden toimintaa ja strategisia tavoitteita tänään, myös koronapandemiaan liittyen. Ja ennen kaikkea Maailman talousfoorumin WEF:n ja sen Great Reset -agendaan liittyen.

Edellä viitatun Ylen artikkelin mukaan Great Reset on seuraavaa:

”Se on hanke, jonka tavoitteena on rakentaa koko maailman yhteiskunta- ja talousjärjestelmä kestävämmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi koronapandemian jälkeen. Schwabin keskeinen ajatus on, että maailman hallintajärjestelmät ovat rikki, koska ne eivät pysty ratkomaan pandemian ja ilmastonmuutoksen kaltaisia suuria ongelmia. Siksi Schwabin mielestä pitäisi valita uusi polku ja kaikki teollisuudenalat energiasta teknologiaan tulisi ’nollata’ ja keksiä uudelleen. Suuri nollaus perustuu kolmeen osa-alueeseen…Toiseksi taloudessa pitäisi hyödyntää laajasti uusia teknologioita, joita Maailman talousfoorumi kutsuu ’neljännen teollisen vallankumouksen’ teknologioiksi. Niitä ovat esimerkiksi tekoäly ja robotiikka, 3D-tulostus, bioteknologia sekä aivojen ja tietoisuuden toimintaan liittyvä neuroteknologia. Innovaatioita käytettäisiin muun muassa teollisuuden automatisointiin, palvelujen digitalisointiin sekä yhteiskunnallisten ja terveyteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.”

Huomaa uusien teknologioiden merkityksen painottaminen Great Resetin välineinä. Etenkin bioteknologian ja neuroteknologian painotus sekä terveysalan välineellisen merkityksen painottuminen. Niin tai näin, Iso lääketeollisuus, Big Pharma, on avainasemassa Great Resetin agendan – jota termiä Ylen artikkeli käyttää eli tällainen agenda siis todella on – toteutumisen edistämisen kannalta. Tämä on merkille pantavaa ottaen lukuun sen, mitä Klaus Schwab, Maailman talousfoorumin ja Great Resetin nokkamies, on Ylen artikkelin lainaamana todennut:

’Pandemia edustaa harvinaista mutta lyhytkestoista mahdollisuutta pohtia, kuvitella uudelleen ja nollata maailmamme’. Näin Maailman talousfoorumin puheenjohtaja Klaus Schwab sanoi vuosi sitten kesällä, kun hän esitteli laajan uudistusaloitteen nimeltä The Great Reset eli vapaasti suomennettuna ’Suuri nollaus’”.

Kirjoitan vuonna 2020 ilmestyneen kirjani Black Lives Matter, vale valkoisesta Jeesuksesta ja Elokapina (Kuva ja Sana) sivuilla 140–141 seuraavasti, otsikon ”Globaalina tavoitteena The Great Reset, yhteiskuntien Suuri uudelleenasettaminen”, alla:

”Globaalina tavoitteena on The Great Reset, yhteiskuntien Suuri uudelleenasettaminen. The Great Reset on Davosissa vuosittain kokoontuvan Maailman talousfoorumin ja sen perustajan professori Klaus Schwabin lanseeraama hanke. Tätä on jo edeltävästi valmisteltu. The Great Reset tulee olemaan Maailman talousfoorumin vuoden 2021 tammikuun kokouksen pääteema. Hankkeella on Kansainvälisen valuuttarahaston ja YK:n pääsihteerin ja sosialistisen internationaalin entisen pääsihteerin António Guterresin täysi tuki. Jeanne Smits selostaa LifeSiteNews -sivuston 12.6.2020 päivätyssä uutisartikkelissaan ’Globalist elites to gather in Swiss resort town to plan post-COVID ‘Great Reset’’ sitä, mistä Suuressa uudelleenasettamisessa on kyse.”

”Kyse on globaalista arvojen, yhteiskuntien ja talouden uudelleenasettamisesta ja muuttamisesta. Kyse on vallankumouksesta, yhteyden katkaisemista menneeseen. Tarvitaan radikaalia arvojen muuttamista, uskonnollisten käsitysten muuttamista, talouden lainalaisuuksien muuttamista, ihmisten liikkumisen ja kulutustottumusten muuttamista ja teollisuuden energialähteiden muuttamista. Tarvitaan omistamisen käsitteen muuttamista. Kyse on vihreästä vallankumouksesta, maailman muuttamisesta ’paremmaksi maailmaksi’, kestävän kehityksen maailmaksi. Kyse on täsmälleen samoista tavoitteista, johon pyritään YK:n ja Joe Bidenin Build Back Better -ohjelmalla, USA:n demokraattien The Green New Deal -ohjelmalla ja EU-komission The European Green Deal -hankkeella. Samaa hanketta edistää EU:n velkataloudellinen koronaelpymispaketti.”

Saman kirjani sivuilla 145–147 kirjoitan, otsikon ”Terveystotalitarismia ei pidä hyväksyä”, alla:

”Ajatus perinteisen kristillisen uskon ja teologian mielenterveydellisestä vaarallisuudesta on nostettu julkisesti esiin meidän aikanamme. Seksuaaliradikalismia on ajettu kansanterveyden oikeutuksella. Aborttien tekeminen on ’hoitamista’ ja ’seksuaali- ja lisääntymisterveyden’ edistämistä. Sateenkaariseksuaalisuuden hyväksymistä on ajettu mielenterveyden edistämiseen vetoamalla. Gender-teollisuus on valjastanut lääketieteen edistämään gender-ideologiaa psykiatrisesti ja sitten tarjoamaan ’hoitoja’ ja lääkkeitä sukupuolidysforiasta kärsiville ihmisille. Frankfurtin kriittisen koulukunnan edustamaa kulttuurimarxismia on ylipäätään ajettu erilaisia fobioita eli psykiatrisia pelkosairaustiloja kuten homofobia, islamofobia, transfobia ’tunnistamalla’ ja niitä torjumalla.”

”Kulttuurimarxismin edustaman freudomarxilaisen vallankumousaktivismin vastustamisen ei katsota perustuvan järkeen eikä argumentteihin eikä asiallisiin mielipiteisiin, vaan sairaalloiseen pelkäämiseen ja vihaamiseen, jotka täytyy paitsi poistaa julkisesta tilasta myös hoitaa kuntoon. Kulttuurimarxilainen totalitaarinen päättely etenee seuraavasti. Koska olemme tekemisissä vakavien ja yhteiskunnallisesti vaarallisten sairauksien kanssa, ovat valtiojohtoinen pakko ja totalitaariset kontrollimenetelmät aivan välttämättömiä ja oikeutettujakin torjuntatoimenpiteitä, koska tarkoitus on kuitenkin mitä parhain, eli kansanterveyden vaaliminen.”

”Sen sijaan oikean, hyvän ja kannatettavan lääketieteen kannalta tarkasteltuna vallitseva tilanne on koronankin osalta mitä epäselvin. WHO muuttaa käsityksiään koronan luonteesta jatkuvasti ja Suomessa on edistyksellisen punavihreän esivallan keskuudessa vellonut ’maskigate’. Lääketieteellinen näyttö on hyvin ristiriitaista esimerkiksi maskien tehosta. Silti on jo kuultu vaatimuksia yhtä hyvin maskipakosta kuin pakkorokotusten oikeutuksesta.”

”Mikä on johtopäätös tästä kaikesta? Meidän ei pidä luopua yhteiskunnallisesta eikä yksityisestä vapaudestamme eikä varsinkaan kristillisestä uskonvapaudestamme keinotekoisen ’terveydenedistämispakon’ vaateiden painostuksesta huolimatta. Meidän ei pidä mennä tässäkään vipuun eikä antautua korona- ja ilmastonmuutossosialistisen totalitarismin edessä. Muista, että Pyhässä Raamatussa ei ole Psalmia 666, joka sanoo, että ’Valtio on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu…’ Sen sijaan Pyhässä Raamatussa on Psalmi 23, joka sanoo, että ’Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu’.”

Näin, edellä lainatulla tavalla, kirjoitan vuosi sitten ilmestyneessä kirjassani Black Lives Matter, vale valkoisesta Jeesuksesta ja Elokapina.

Lisävaloa näihin teemoihin saat kuuntelemalla ensi sunnuntaina, 26.9.2021 klo 17.00, Radio Patmoksen taajuuksilta Ajankohtafoorumin jakson ”Great Reset on todellisuutta”. Siinä jaksossa käyn Leena Metsämäen kanssa tarkemmin läpi sitä, mitä edellä viittaamani Ylen artikkeli tuo esiin ja miten artikkeli vahvistaa sen, mistä olemme jo aiemmin puhuneet ja mitä olen kirjoittanut liittyen Great Reset -agendaan, joka on kuin onkin mitä totisinta todellisuutta.

 

 

Juha Ahvio ke 29.09. 21:30

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

USA:n ääretön valtionvelka ja keskuspankkirahoitus

la 11.05. 19:26

Frank Herbertin Dyyni ja tekoälyuhka

la 13.04. 00:17

Onko historialla merkitystä?

su 18.02. 17:41

Suomen presidentinvaalien asetelma

pe 26.01. 22:32

Trump jälleen USA:n presidentiksi?

su 17.12. 11:50

Napoleon Bonaparte

ke 13.12. 23:51

Presidenttiehdokkaiden turvallisuuspolitiikka

pe 22.09. 00:24

Lääketeollisuus, huumeet ja bioaseet

ma 21.08. 11:14

Todisteet: Väitteet Trumpin Venäjä-kytköksistä olivat valheita

la 27.05. 12:08

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Kompassi hukassa?

su 05.05.2024 00:58

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44